Lééf in verhouding

Dit wat ons liefde noem

Deur Dr. Greg Smalley | Foto Hanneri de Wet

Ons word deur die kultuur waarin ons leef om die bos gelei oor die huwelik met idees wat menige verhouding op mislukking laat afstuur.

“Al wat altyd sal bly, is geloof, hoop en liefde – hierdie drie. Maar die grootste hiervan bly steeds die liefde!” 1 Korintiërs 13:13

Kyk of jy van die mees algemene leuens oor die huwelik kan herken:

  • Die huwelik is maklik as jy die “regte een” gevind het.
  • Konflik is ’n aanduiding dat daar fout is met jou verhouding.
  • Romanse en vurige passie is altyd deel van ’n goeie huwelik.
  • Jou huweliksmaat weet outomaties wat jy nodig het.
  • Die huwelik gaan daaroor dat jy gelukkig is.
  • Huweliksmaats groei mettertyd nader aan mekaar.
  • Liefde is genoeg.
  • Om een te word, beteken jy moet jou eie identiteit prysgee.
  • Die grootste probleem in die meeste huwelike is verskille.

Alhoewel hierdie stellings wonderlik klink, skep hulle onrealistiese verwagtinge wat oor die algemeen ’n huweliksverhouding ondermyn. Daar is een mite waarop ek graag wil fokus. Myns in siens is dit die een stelling wat die meeste skade kan aanrig. Die konsep word goed opgesom deur die Franse romanskrywer George Sand in sy skrywe aan sy aanstaande skoondogter, Lina Calamatta. Met betrekking tot die huwelik skryf hy: “Daar is net een manier om geluk te ervaar en dit is om iemand lief te hê en liefgehê te word.”

Daar steek tog waarheid in hierdie aanhaling. Soos ek alreeds genoem het, is dit goed om “lief te hê”. Die probleem lê egter in die verdraaide gedeelte wat sê iemand moet ons liefhê sodat ons gelukkig kan wees. Ons geluk hang nie daarvan af of ons huweliksmaat, of enige iemand anders, ons liefhet nie. Dié gewilde idee is niks anders as intellektuele bog nie.

Die waarheid is dit is nie vir my nodig dat my vrou my liefhet nie. Ek weet dit klink heeltemal teenintuïtief en verkeerd, want ons almal word gedurig en van alle kante af – in tydskrifartikels, flieks en lirieke – gebombardeer met hier die spesifieke kulturele leuen.

Die country-sangeres Wynonna Judd bied vir ons die volgende raad in een van haar liedjies: “You got to find somebody to love you / Someone to be there for you night and day.”

Die Bybel sê egter nie dat dit vir ons nodig is om na iemand te soek wat ons sal liefhê nie. Neem ’n oomblik om daardie waarheid te laat insink. Dit is nie nodig dat iemand jou liefhet nie.

Daar is nie een Skrifgedeelte wat so sê nie. Nie. Een. Nie.

Dit is nie eens nodig dat jou huweliksmaat jou liefhet nie, maar as mens het jy tog liefde nodig. Jy het God se liefde nodig.

God is liefde (1 Johannes 4:8) en sy liefde is volmaak, ewigdurend, onvoorwaardelik, opofferend, onwrikbaar, getrou, eg en aktief.  Jou behoefte aan liefde word volkome deur God se liefde vervul.

Ons kultuur ontken egter die bestaan van ’n liefdevolle God wat ’n persoonlike verhouding met ons wil hê. Daarom bied dit vir ons die volgende leuen aan:

As jy nie daarin slaag om jou “sielsmaat” te vind nie, gaan jy met ’n massiewe “liefdesgaping” in jou binneste sit. Jou lewe gaan betekenisloos wees en jy gaan ween en op jou tande kners totdat jy iemand anders kry wat vir jou die liefde kan gee waarna jy smag.

Die waarheid oor liefde

Hier is ’n opsomming van die Bybelse waarhede oor liefde:

Jy het nie ’n “liefdesgaping” in jou hart nie. God is die bron van liefde en Hy vervul reeds 100% van jou behoefte aan liefde.

Jou huweliksmaat gaan nooit die bron van ware liefde in jou lewe kan wees nie. Dít is God se voorreg. Die Bybel herinner ons keer op keer aan God se liefde: “Ek het jou lief met ’n liefde wat nooit ophou nie” (Jeremia 31:3). Die apostel Paulus skryf dat ons “God se kinders is wat Hy liefhet” (Efesiërs 5:1) en Johannes sê: “Geliefdes, as God ons dan só tot die uiterste toe liefgehad het, moet ons ook mekaar tot die uiterste toe liefhê” (1 Johannes 4:11). Die woord “geliefde” dui daarop dat God ons baie liefhet. Die Skepper van die heelal het jou volkome lief!

Ons heel eerste stap in die rigting van ’n gelukkige huwelik is dus om ons hart oop te maak sodat God sy onbeperkte liefde daarin kan uitstort. Dit is ook waarom die grootste gebod ’n opdrag is om God met ons hele wese lief te hê: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart, met jou ganse siel, met jou totale ver stand en met al jou krag” (Markus 12:30).

Wanneer ons God eerste stel, belowe Hy om in al ons behoeftes te voorsien. Matteus 6:33 sê: “Maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor Hom reg is, julle prioriteit; dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg.” Net God kan ons waarlik vervul. Niks op aarde kan vergelyk word met God se liefde vir ons nie (Efesiërs 3:16-21).

Hoekom dan trou?

God het die huwelik ingestel om op die fondasie van sy liefde voort te bou. Die Here het jou geskep om met jou hele wese van Hom alleen afhanklik te wees – met jou hele hart, siel, verstand en met al jou krag. Net Hy kan waarlik in al jou behoeftes voorsien. Sonder ’n diep, dinamiese verhouding met God kan mens eenvoudig nie ware tevredenheid vind nie.

Alhoewel God meer as genoeg is, het Hy ons ook geskep met die oog op gemeenskap – beide ’n gemeenskap van die heiliges en ’n gemeenskap van bloed, oftewel familiebande. Die huwelik is deel van God se plan vir individue om sodoende ’n gemeenskap tot stand te bring. Die huwelik is ’n geskenk van God, maar dit sal nooit ons primêre verhouding, ons verhouding met Hom, vervang nie, want Hy is die enigste ware Bron van liefde en lewe.

Om lief te hê …

Wanneer jy in staat is om God se liefde vir jou in jou hart te ontvang, het jy ’n belangrike werk om te doen in jou huwelik. Noudat jy bevry is van die idee dat iemand jou moet liefhê, kan jy met oorgawe liefde aan jou huweliksmaat betoon. In plaas daarvan om op jou eie behoefte aan liefde te fokus, kan jy dus nou na jou huweliksmaat se behoeftes omsien en hom of haar liefhê.

Raak ontslae van die leuens en mites wat ons kultuur in jou hart en kop geplant het en doen wat jou hemelse Vader van jou verlang: “Ek gee julle ’n nuwe opdrag: Julle moet mekaar liefhê; soos Ek julle liefhet, net só moet julle mekaar ook liefhê” (Johannes 13:34). Jy is bedoel om jou huweliksmaat waarlik lief te hê.

Hoe lyk die liefde?

So, hoe lyk dit as mens jou huweliksmaat waarlik liefhet?

Ek het onlangs video-opnames van 20 vooraanstaande Christelike huwelikskenners geredigeer. Hulle gee raad aan verloofde paartjies. Die kenners is geensins deur ons voorgesê nie en ons het kragtige Bybelse raad van hulle gekry.

Terwyl ek na elke kenner se raad geluister het, was ek verbaas dat hulle keer op keer dieselfde tema aan geraak het: opoffering. Dit is asof hulle almal daardie oggend Johannes 15:13 gelees het gedurende hulle stiltetyd: “Niemand het ’n groter liefde as hierdie nie: dat iemand sy lewe opoffer ter wille van sy vriende.”

Opoffering is hoe liefde lyk. Dit is om iets wat vir jou van waarde is (soos jou tyd of jou geld of gerief of begeertes) op te gee vir iemand anders se onthalwe, iemand wat vir jou van selfs meer waarde is.

As volwassene is dit vir my redelik maklik om iemand anders te dien – om hulle met iets te help of by te staan. Ek doen dit gewoonlik met graagte. Dit is egter ’n ander saak wanneer diensbaarheid regtig iets van my vra.

Die huwelik wat op Bybelse beginsels gegrond is, lyk heel waarskynlik ’n bietjie soos malligheid vir die wêreld…

Uittreksel uit Beloftes, romanse en liefde(CUM 2019) deur Dr. Greg & Erin Smalley met toestemming van die uitgewer gepubliseer.