Wedstrydreëls

  • Die eerste korrekte inskrywing wat getrek word, wen die prys.
  • Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen gesprek of korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
  • Die wenner sal  per e-pos verwittig word.
  • Pryse is nie vir kontant omruilbaar nie.
  • Lééf bied die wedstryd namens die borg as ’n diens vir ons lesers aan. Die borg voorsien en is verantwoordelik vir die prys.
  • Lééf aanvaar geen verpligting t.o.v. die ontvangs van die prys of gestanddoening van die voordele daaraan verbonde nie.
  • Werknemers van Lééf – met hart & siel en hul gesinne mag nie deelneem nie.
  • Lééf en die borg word gevrywaar teen alle eise en/of laste wat die wenner kan hê weens skade/beserings vanweë deelname aan die wedstryd of benutting van die prys.