Privaatheidsbeleid 2017-04-04T19:54:18+00:00

Privaatheidsbeleid | Lééf met hart & siel

Hierdie is die privaatheidsbeleid vir Lééf met hart & siel. In hierdie dokument verwys “ons” na Lééf met hart & siel, ‘n geregistreerde maatskappy (2017/055962/07) in Suid-Afrika met die adres; Posbus 411500, Craighall 2024.

Die beleid bevat inligting oor die informasie wat ons van jou as intekenaar op rekord hou en nié hou nie.

Ons is uiters bedag daarop om jou privaatheid te beskerm. Ons besef dat die verbruikers van ons webwerf met reg wil weet dat hulle data nie gebruik sal word vir enige doeleindes wat nie deur hulle bedoel is nie en per ongeluk in die hande van ‘n derde party sal beland nie. Ons beleid is spesifiek en streng. Dit   voldoen aan die Suid-Afrikaanse reg en val binne al die jurisdiksies waarvan ons bewus is.

As jy nie met enige van die punte uiteengesit onder saamstem nie, sal ons jou aanraai om nie op Lééf met hart & siel in te teken nie.

Behalwe vir dit wat onder uiteengesit is, deel, verkoop of maak ons nie enige persoonlike informasie aan ‘n derde party bekend nie.

Hiermee ‘n lys van die inligting wat ons van jou af kry, of deur middel van die webwerf of van jou direk ontvang en ook die redes waarom dit noodsaaklik is om die inligting te versamel:

Besigheids en persoonlike inligting

Hierdie sluit in basiese identifikasie soos jou naam en kontakbesonderhede en alle inligting wat tussen jou en ons uitgeruil word. Ons onderneem om hierdie inligting en die aard van ons ooreenkoms met jou as ons kliënt konfidensieël te hou. Dit sal ook vir geen ander doel as wat hier onder uiteengesit is, gebruik word nie. Ons verwag ook van jou om hierdie beleid te eer.

Die informasie word gebruik om:

 • die beste moontlike diens aan jou te bied;
 • om jou identiteit te verfïeer vir sekuriteitsdoeleindes;
 • vir die bemarking van ons dienste en produkte;
 • inligting wat nie die individu identifiseer nie kan gebruik word op ‘n algemene wyse deur ons of derde partye om inligting soos byvoorbeeld demografie of die verbruik of lees van sekere bladsye of dienste te bepaal.

Ons hou enige inligting wat deel vorm van ons besigheidsrekords vir ‘n minimum periode van ses jaar.

Markplek-inligting

As jy aan ons inligting verskaf wat verband hou met die lewer van ‘n spesifieke diens wat op ons webwerf aangebied word en wat deur ‘n ander persoon gelewer word, aanvaar ons dat jou inligting aan hierdie persoon gegee mag word.

Jou domein en eposadres

Hierdie inligting word deur ons diensverskaffer (server) herken en daar word rekord gehou van die bladsye wat jy besoek. Ons sal onder geen omstandighede jou eposadres aan enige iemand verskaf wat nie ‘n werknemer of kontrakteur van ons is nie. Hierdie inligting word gebruik om:

 • om met jou te korrespondeer soos wat jy van ons verwag; op ‘n kollektiewe manier met geen verwysing na ‘n spesifieke individu ter wille van gehaltebeheer of die verbetering van ons dienste;
 • om nuus te voorsien oor die dienste waarvoor jy ingeteken het;
 • om jou van ander dienste wat ons lewer te vertel.

Inligting wat jy op ons webwerf plaas deur inligting wat jy vir ons aanstuur deur ‘n forum, blog of advertensie, word deur ons diensverskaffer (server) geberg. Ons behou die reg voor om hierdie inligting te gebruik.

Webwerf gebruiksinligting

Ons mag sagteware gebruik wat in ons webwerf vasgelê is (soos Java Script) wat inligting versamel omtrent die bladsye waarna jy op ons webwerf kyk. Inligting sluit byvoorbeeld in hoeveel tyd jy op ‘n bladsy spandeer. Dergelike inligting word nie tans met ‘n identifiseerbare individu geassosieer nie.

Finansiële inligting oor jou kredietkaarte

Hierdie inligting word nooit deur ons of ons webwerf ingesamel nie. Wanneer jy vir jou intekening betaal, word jy na ‘n sekuur en veilige blad op die Payfast-webwerf geneem. Hierdie blad word nie deur ons beheer nie en ons personeel en kontrakteurs het nooit enige toegang daartoe nie. Ons het geen inligting oor jou kredietkaart tot ons beskikking nie.

Derde party advertensies

Derde partye mag op ons webwerf adverteer. Hierdie partye, hul agentskappe of ander maatskappye wat vir hulle werk mag moontlik tegnologie gebruik wat jou IP adres insamel en dan ‘n advertensie wat op ons webwerf verskyn het, aan jou stuur. Tegnologie wat die sukses van hulle advertensie op ons webwef meet, mag moontlik gebruik word. Ons het geen beheer oor hierdie tegnologie of die data wat hulle insamel of hul privaatheisbeleid nie.

Inligting wat ons van derde partye verkry

Hoewel ons nie jou persoonlike informasie aan enige derde party verskaf nie (behalwe soos uiteengesit in hierdie beleidsdokument), ontvang ons wel data wat indirek opgemaak word deur jou persoonlike inligting van sagteware dienste soos Google Analytics. Niks van dié inligting identifiseer jou as individu nie.

Inhoud wat jý aan ons verskaf met die doel om deur ‘n derde party gebruik te word.

Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir inhoud wat bedoel is om deur ‘n derde party gelees, gekopïeer of afgelaai te word nie en het geen beheer oor die manier waarop dit gebruik word nie.

Cookies

Cookies is klein teksleêrs wat op jou rekenaar se hardeskyf geplaas word deur jou web browser as jy enige webtuiste besoek. Cookies word algemeen gebruik om webwerwe te laat funksioneer of meer effektief te laat funksioneer en om inligting aan die eienaars van die webwerf te voorsien.

Soos alle ander gebruikers van cookies, mag ons die terugvoer van inligting van vanaf jou rekenaar aanvra as jou standaardleser (browser) ‘n webblad van ons diensverskaffer (server) aanvra. Cookies stel ons webwerf-diensverskaffer in staat om gebruikers te identifiseer en hul aksies op ons webwerf te volg en die bladsye wat jy besoek op ons webwerf aan te dui. Hoewel jou diensverskaffer se sagteware jou toelaat om die cookies onwerkbaar te maak, beveel ons die gebruik van cookies aan om so die beste moontlike diens aan jou te kan lewer.

Ons gebruik cookies vir die volgende:

 • om vas te stel of jy die gebruik van cookies op ons website aanvaar. Dit is lyn met die reg. As jy nie cookies aanvaar nie, sal ons nie cookies gebruik vir jou besoek nie, maar sal die webwerf ongelukkig nie behoorlik vir jou funksioneer nie.
 • Om noodsaaklike gedeeltes van ons webwerf te laat werk.
 • om ons inhoud te kan beheer.
 • vir jou om ons via ons webwerf te kan kontak via ons kontakvorm.
 • Om veiligheid te verskerp as jy ons kontak via die kontakvorm.
 • Om inligting te versamel oor hoe besoekers ons webwerf gebruik, byvoorbeeld die aantal besoekers wat ons besoek, waar hulle vandaan kom en hoeveel bladsye hulle na kyk.
 • om jou persoonlike inligting te stoor sodat jy dit nie elke keer wat jy die webwerf besoek hoef te voorsien nie.
 • om jou in staat te stel om video’s wat ons op YouTube laai te kan besigtig.

Bemarkingsinligting

Met jou toestemming kan ons jou eposadres en naam aan geselekteerde vennote, wie toepaslike en bruikbare dienste aan ons lewer, stuur. Jy kan kies om van dié eposlys verwyder te word deur ‘n epos te stuur aan subs@leef.co.za.

Herbemarking

Ons mag van tyd tot tyd van herbemarking gebruik maak. Dit sluit Google en ander diensverskaffers in wat aan jou mag adverteer as jy ons webwerf besoek.

Gebruik van webwerf deur kinders

Ons bemark nie aan kinders nie, ons verkoop ook nie ons dienste aan kinders nie. As jy onder 18 is, moet jy die toestemming van ‘n ouer of voog hê om ons webwerf te kan gebruik.

Voldoening aan die wet

Soos almal, is ons onderhewig aan die landswette en is ons verplig om informasie aan die gepaste outoriteite te voorsien, indien ons daarvoor gevra sou word deur ‘n hofbevel of wettige lasbrief. Hierdie privaatheidsbeleid is in ooreenstemming met die reg. Dit bly jou keuse om die webwerf te gebruik of nie.

Hersien van persoonlike inligting

Stuur ‘n epos aan subs@leef.co.za as jy jou persoonlike inligting wil opdateer of verander of wil verwyder van ons stelsel.

Prosessering van data buite die landsgrense

Ons webwerf word in Duitsland gehuisves. Ons gebruik van tyd tot tyd die dienste van diensverskaffers buite ons landsgrense. Ons tegniese dienssentrum is geleë in Kaapstad. Data wat verkry is binne Suid-Afrika mag van tyd to tyd buite die land geprosseseer word.

 

Rig enige navrae betreffende hierdie privaatheidsbeleid aan subs@leef.co.za.