Foto’s Leana Clunies-Ross & Hanneri de Wet

Ongeag ons beste pogings, struikel ons almal keer op keer in die gee van onvoorwaardelike en onselfsugtige liefde. Maar gelukkig leef ons vanuit die seën van weer-en-weer-genade.

Hoe is dit moontlik dat ’n mens so hard aan jouself probeer werk, so graag die regte dinge wil doen, met wysheid en goedheid teenoor ander wíl leef, maar dan ervaar dat jy so klaaglik misluk?

Dit is omdat ons – ondanks ons opregte bedoelings om die Vader se liefde uit te leef – steeds maar net ménse bly. En in ons menswees sal ons ons eie belang en selfsug altyd voor goedheid en onvoorwaardelike liefde wil inhardloop. Sal die “ek-wees” gereeld die “ons-is” pootjie.

Maar hoe groot is die woord genade nie! Goddelike genade wat vallende mense oor en oor optel, die knieë van hul stukkende harte weer verbind en hulle dan help om aan te hou hardloop in die wedloop na heiligmaking. Genade wat ons, tot ons die dag in sy hemelse vashou-arms is, gedurig sal help om fikser te word in ons strewe na onvoorwaardelike liefde: In ons probéér om Hom tree vir tree te volg sodat ons later in pas is met sy manier van dink, luister, praat en doen.

Die bevrydende boodskap van die Hy-lééf-vir ons beteken dat ek en jy oor en oor na ons Vader kan draai, in sy arms kan inloop en kan blý bid om méér in die liefde te wees juis omdat ons weet dat sy Seun keer op keer namens ons pleit om nóg-en-nóg-genade.

Weer-probeer-kind
Hoe anders kan ek leef
as om weer en weer
na U toe te keer, Here?
Dankie, Here Jesus,
dat U in my plek voor die Vader staan
omdat ek self te swak is.
Dat U vir my pleit
al verdien ek dit nie.
Dankie dat ek daarom
U kind kan blý wees
en daarom met hoop
kan voortleef.

Opstaan-mens

Hy was soveel meer as ’n skaapwagter. Hy was opreg lief vir sy Here, kon ’n volk met wysheid lei en het die talent gehad om die mooiste psalms en liedere te skryf. Tog het Dawid ook maar gefaal. In sy selfsug selfs Batseba se man, Nathan, laat vermoor. Bitterlik spyt oor sy eie swakheid geween. Maar Dawid kon opstaan en weer probeer omdat hy iets van die grootheid van God se genade sy eie gemaak het. En daarom kon hy ’n herder vir ander wees.

Jesus leef! Sodat ek en jy as oorwinnende opstaan-mense kan leef. Kom ons probeer om elke dag van vooraf om minder van onsself te word, sodat Hy meer kan word en sy liefde sigbaar uit ons kan vloei. Kom ons vergewe onsself – soos Hy reeds het – en leef in afhanklikheid sy goedheid.

Boodskap: Hy sal ons saak by God behartig… Ons hoef dus nie bang te wees of te wonder of ons na God kan toe mag gaan nie. Ons mag maar, want God sál goed wees vir ons.
2019-04-30T20:17:27+00:00