“Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap.” 1 Johannes 1:7

‘n Groot verskil tussen die Bybelse kultuur en ons s’n is dat hulle groepsmense was en ons individualiste. Hulle het in gemeenskapsverband geleef, in families, stamme, volke. Hulle het sáám gewerk, sáám gevier en gely en sáám aanbid, in vele byeenkomste en feeste. Vandag bevind ons ons in ‘n absoluut individualistiese samelewing. Elkeen oefen sy persoonlike keuses uit, selfs kinders, selfs oor die mees wesenlike sake. Ook ons geloof het baie individualisties geword. Ons neem Jesus nou aan as “persoonlike Verlosser” en staan in ‘n “persoonlike verhouding” met God – terme wat nie in die Skrif voorkom nie. As ons die Here se leiding soek, gaan ons kamer toe en probeer daar, “persoonlik”, sy stem hoor – en kry dit dikwels so verkeerd.

Christenskap is sekerlik “persoonlik”, maar dis baie deeglik ook gesamentlik. Christenskap word beoefen tussen ander. Liefde, diens, vergiffenis, geduld en die ander vrug van die Gees, asook ál sy gawes, gaan oor verhouding. Ons groei geestelik in verhouding! Ook die Here se leiding word nie in isolasie ontvang nie, maar in verhouding – in interaksie met ons leiers en geloofsfamilie. Die punt is dit: ons kan nie die gemeenskap van gelowiges vermy nie. Ons sal geestelik sterwe. Wees maar waar die Christene is, leer by hulle, groei tussen hulle. Aanbid saam en braai saam. Sing in die koor (as jy kan sing) en help met die tee-maak. Daag Saterdag-oggend op om worsbroodjies te verkoop. Ja, jou groei lê daar!

Gebed

Ek wil deel wees, Here!

“Christen-gemeenskap is nie iets waaroor ons arbitrêr kan besluit nie – dis nie ‘n opsionele ekstra nie. “ Alan Hirsch

Besoek www.jimileroux.comen skryf gratis in vir Jimi le Roux se daaglikse oordenkings.

2019-04-30T18:59:48+00:00