Boekgesprek

Hoe en hoekom vier ons Paasfees? Adrio König, skrywer van die boek Van kruis na kroon gee ’n interessante oorsig.

’n Kruis, ’n doringkroon en ’n leë graf – drie simbole wat ons assosieer met Paasfees. Anders as die vrolikheid, liggies en kleurvolle geskenkpapier van Kersfees, is die simbole van Paasfees effens somberder. En tog het die ware betekenis van Paasfees die potensiaal om klipharde harte sag te maak, verhoudings te herstel en hoop te bring waar haat en selfsug mense se lewens verwoes het.  Die kruis en die leë graf omvat die kern van die Christelike geloof: Jesus het in ons plek aan ’n kruis gesterf en deur sy opstanding die dood vir altyd oorwin.

Hoekom en hoe vier ons feeste? 

Daar is nie ’n opdrag in die Bybel dat ons Paasfees, Kersfees of Pinksterfees moet vier nie. Ons vier hierdie feeste vrywillig, uit liefde vir Jesus. Ons lewe, ons toekoms, ons saligheid hang af van dit wat gebeur het toe Hy gebore is, gekruisig is en opgestaan het.

Daar is ook nie voorskrifte van presies wat ons tydens hierdie feeste moet doen nie en ons weet daar is gewoontes en gebruike wat nie regtig verband hou met hierdie feeste nie. Soos Paasfees se paashase en paaseiers. As gelowiges verstaan ons dat daar geen verband is tussen Jesus se kruisiging en opstanding en ’n sjokoladehaas en -eiers nie.

Maar as daar soveel vreemde dinge ingesluip het, en veral as ons geen opdrag het om hierdie feeste te vier nie, is dit nie beter om dit liewer te los nie? Nee – die meeste Christene voel dis ’n groot voorreg om dit te vier. Ons het in elke geval van Jesus en van Paulus die opdrag om die nagmaal te vier, en Jesus het juis die nagmaal tydens die Paasfees net voor sy kruisiging ingestel.

Indien daar verkeerde gebruike of oortuigings ingesluip het, maak dit nog nie die fees verkeerd nie. Suiwer uit wat nie pas nie, en vier die gebeurtenisse tydens Jesus se lewe.

Goeie Vrydag: Hoe kan ’n mens oor iemand se dood feesvier? 

Kan ’n mens iemand se dood vier? Seker net as dit jou vyand is of as die persoon aanstoot gegee het. Hoe kan Christene dan Jesus se dood op Goeie Vrydag vier?

Omdat hy deur sy dood iets geweldigs gedoen het. Dit is merkwaardig van Jesus. Dis nie net sy lewe wat oneindig waardevol is nie. Tot deur sy dood red Hy mense. Daarom juig ons oor sy dood net soveel as oor sy lewe. Deur sy lewe het Hy ons gewys hoe die Here wil hê ons moet lewe. Hy is ons voorbeeld. En deur sy dood het Hy ons vrygekoop van ons sonde sodat ons kan lewe soos God wil. Hy was ons borg. 

Het Jesus opgestaan of is Hy opgewek? 

Ons sê Jesus het opgestaan, en ons praat van die opstanding van Jesus. Dat Jesus egter opgewek is, klink soos ’n refrein in die boeke van die Nuwe Testament.

Dit is merkwaardig hoe Jesus ná sy angs en gebedsworsteling in Getsemane die inisiatief neem en behou. En selfs op pad kruis toe en aan die kruis bly Hy in beheer … tot by die uitroep: “My God, My God, waarom het U my verlaat?” Dan sterf Hy sonder enige verdere reaksie. Waarom? God het Hom verlaat, want God het Hom in ons plek as sondaar behandel. Hy het ook as sondaar die smart van die hel gely.

In dié toestand was Hy nie in staat om uit die dood op te staan nie. Omdat God Hom as ’n sondaar behandel, sterf Hy sonder God … en kan Hy nie opstaan nie. Is dit die rede waarom die eenstemmige getuienis van die Nuwe Testament is dat Hy opgewek is, dat God Hom uit die dood opgewek het? God het gedoen wat Jesus in sy godverlatenheid nie self kon doen nie.

Hoe kan ons Paasfees sinvol vier? 

Een van die grootste gevare in ons Christelike lewe is ons besigwees.  Ons het skaars tyd om in die week Bybel te lees en te bid. Paasfees kan die ideale tyd wees om minstens een keer per jaar tot stilstand te kom en die evangelie in jou hart te laat indring. Wanneer ons doelbewus nadink oor die wonder van die kruis, dat God ons skuld betaal het, en van die opstanding, dat die dood oorwin is, kan dit ons lewe dwarsdeur die jaar verander.

Hoe kan ons Paasfees dieper beleef? 

Gemeentes doen vandag moeite om lidmate betrokke te kry by die belewing van die Paasgebeure. In sommige gemeentes begin dit reeds in die 40 dae voor Paasfees – die lydenstyd (lent). Niks verhoed jou egter om tuis as gesin of op jou eie hierdie tyd op ’n besondere manier deur te bring nie.

Wat kan mens doen om Paasfees prakties tuis te vier?

In kort – om iets omvattends oor die Paasgebeure te lees, daaroor na te dink en dit deel van jou eie lewe te maak nie.

Ook, wanneer julle Vrydag se ete voorberei, kan dit ’n besonder geestelike ervaring wees om te fokus op die kos wat spesifiek met die Joodse Paasfees geëet is. Dit herinner ons aan die Paasete wat Jesus en die dissipels geëet het toe Hy en die dissipels die nagmaal ingestel het.

Musiek is ook ’n geweldig kragtige medium vir geestelike belewing. Daar is kosbare komposisies deur gelowige musici, asook kontemporêre liedere wat ons kan aanspoor tot lofprysing.

Dan kan jy ook ’n Passiespel bywoon. Daar is gereeld gemeentes of organisasies wat ’n Passiespel aanbied om die kruisgebeure uit te beeld. Dit is gewoonlik ’n groot projek wat toneelspelers, musici en dansers insluit.

Probeer ook alreeds vroeg die week ’n paar simbole in die huis of motor of aan jou persoon aanbring soos ’n kruis, ’n foto van ’n leë graf of vroue by so ’n graf.

Die Bybel gee nie baie duidelike riglyne oor die vier van Paasfees nie, maar wanneer ons besef hoe nodig ons het om nader aan ons Here en Verlosser te beweeg, is die belangrikste ding om tydens Paasfees te doen om tyd te maak om stil te word voor die Here. Ons het nodig om telkens weer verseker te word dat Hy genoeg is vir ons aardse nood en behoeftes.

Van kruis na kroon deur Adrio König word uitgegee deur CUM. Die boekie word tydens die Pase teen R10 by CUM-winkels landwyd verkoop.

2019-04-04T19:18:19+00:00