‘n Kwessie van geloof

God se wil vir jou lewe

Deur Stephan Joubert | Foto Hanneri de Wet

Is God se wil ‘n raaisel, of nie? En moet ek eers wag tot ek dood is voordat ek God se wil verstaan?

Iemand skryf op Facebook dat sy eendag, as sy by God is, sal verstaan wat die doel van haar lewe was. Toe vra ek vir myself: “Regtig?” Wil ek eers wag tot ek dood is voordat ek weet hoekom ek geleef het? Werk God regtig so? Is my lewe ’n misterie of ’n legkaart waarvan ek eers na-doods die volle prentjie sal sien? Nie as ek die Bybel reg lees nie! Toegegee, ek kyk tans nog in ’n dowwe spieël soos wat Paulus in 1 Korintiërs 13 skryf. Maar ek weet dat God se wil en sy roeping vir my lewe duidelik en helder is. Dit is so eenvoudig soos om in Hom te glo en vir Hom te leef. Dis so eenvoudig soos om God en ander mense lief te hê. Omdat party kerklikes God se wil ingewikkeld en taakgeoriënteerd gemaak het, dink sommige hulle sal nooit hier op aarde weet wat sy wil is nie. Wel, dit is nie so ingewikkeld nie. Dit gaan oor liefde vir Hom en liefde vir ander. Dalk het óns dit te ingewikkeld gemaak. Nee wag, vir seker het ons dit gedoen!

Is God se wil ’n raaisel, of nie?

“Sê reguit vir my: Is God se wil ’n raaisel, of is dit nie? Want my kerk praat net in raaisels hieroor,” merk iemand op. Dit het my uitgeboul. Hierdie dame was 100% reg. Ons kerklikes praat veels te raaiselagtig oor God se wil. Ons spekuleer eindeloos oor ingewikkelde konsepte soos die voorsienigheid van God, of sy soewereiniteit sonder om ooit klaar gepraat te kry. Lyk my God se wil het op vele plekke vervaag tot ’n raaisel. Dit het ’n probleem geword. Dit is onverstaanbaar en onkenbaar. Om nie van ondoenbaar te praat nie! Hoogstens is God se wil net ’n teoretiese moontlikheid in die meeste mense se omgewing. Hulle sê soms ’n paar hoopvolle dinge hieroor vir mekaar, soos: “God het ’n wonderlike plan vir jou lewe.” Maar, soos wat die Engelse gesegde lui: “That’s as good as it gets!” Al wat in praktyk oorgebly het van hierdie “ingewikkelde vraagstuk”, soos wat iemand nou die dag na God se wil verwys het, is dat ons oor die potensiaal beskik om hierdie hemelse plan dalk nog te ontrafel voordat ons ons laaste asem uitblaas.

So wil ek nie meer oor God se wil dink nie. Toe ek 50 geword het, het ek besluit ek wil alle hipotetiese taal uit my lewe verban. Ook wil ek nie gedurig hipotetiese dinge oor God se wil hoor nie. Want as God net ’n plan vir my het op ouderdom 50 sonder dat ek al agtergekom het wat dit is, is ek in groter moeilikheid as wat ek dink. O ja, dit geld ook vir mense op 15-, 20-, 30- of 40-jarige ouderdom. Ons is nie veronderstel om lewenslank slegs met teoretiese planne oor God se wil gedreig te word nie. Die Here is in elk geval nie ’n hemelse planmaker wat meer as 7 biljoen sakpas-teoretiese planne opgestel het, en van ons verwag om dit maar net te ontdek en te implementeer in ons lewe nie. Daar’s nie ’n gedetailleerde bloudruk iewers in die ewigheid uitgewerk vir al die biljoene mense op aarde deur die loop van die geskiedenis met die hoop dat hulle dit net dalk sal vind nie.

God het nog altyd net een wil. Die Bybel praat altyd van sy wil in die enkelvoud. Ons almal val by hierdie enkelvoudige wil van die Here in, nooit andersom nie. Hoor weer: God het een wil en ons almal val met ons eie lewens by sy een wil in. Dit geld vir die meer as 7 biljoen mense wat tans op die aarde leef. Dit het ook gegeld vir al die biljoene mense voor ons en vir dié wat nog na ons kom. God se wil het ook net een regte Naam: Jesus (Johannes 6:38-40). Jesus het gekom om God se wil uit te voer, naamlik om mense te kom terugvat vir Hom. Die Here wil sy eiendom terug hê, en Jesus het presies dit kom doen. God se wil is daarom dat ons volledig by Christus inval en Hom volg in alles wat ons sê, dink en doen. God se wil is dus nie ingewikkeld of te onverstaanbaar nie. In elk geval nie aan die hemel se kant nie. Dit is ons wat alles so ingewikkeld gaan maak het met ons filosofiese spekulasies en ons onpersoonlike verstaan van al God se handelinge.

God se wil gebeur nie toevallig, of net nou en dan nie. Dit word voltyds uitgeleef.

Stop! Hou net op om probleem-aangedrewe oor God se wil te dink

Iewers is ons foutiewelik geleer om God se wil in probleemvrae te giet. Of in raaisels. Ek praat van vrae soos: “Wat is God se wil vir my lewe?” “Is alles vooruit bepaal?” “Watter beroep wil God hê ek moet volg?” “Is dit die Here se wil dat ek met Persoon A trou? (Of is dit dalk Persoon B?)” “Wat is God se wil as slegte dinge met my gebeur?” “Hoekom het God dit of dat toegelaat?” “Is daar ’n doel met alles?” “Is jou strepie reeds getrek in die ewigheid, of nie?” Hierdie raaisels en vrae rondom God se wil word soms omring met stellings soos: “Toemaar, jy sal later verstaan.” Of daardie golden oldie: “Daar’s ’n doel met alles.” Of die klassieke verskoning: “Ons is nie geroep om te verstaan nie, ons moet maar net glo soos kindertjies.” Ook is daar ’n paar standaard-maniere hoe mense antwoorde probeer kry op hierdie raaisels wat ons self ontwerp het rondom God se wil. Dit sluit in die vind van die regte Bybeltekste, openbarings en tekens om mense se vrae te probeer antwoord.

Ek onthou van een so ’n teken-vind-gebeurtenis. ’n Onbekende persoon het per e-pos vir my vertel van ’n Jakarandablommetjie wat op haar kop geval het as hemelse bewys dat sy van beroep moet verander. Sy het gebid vir ’n spesiale teken om vir haar te wys wat God se wil is en toe beland die Jakarandablom daar in Oktobermaand kaplaks op haar kop. Dit was vir haar die teken. Toe hoef sy nie meer verder te dink of te soek nie. Ek het net my hart vasgehou dat die groot God van hemel en aarde aanspreeklik gehou kan word vir iemand se beroepskeuse aan die hand van ’n vallende pers blommetjie in Pretoria! Nog iemand het my vertel van iemand anders se horlosie-toetse vir God. Sy het blykbaar vir die Here gesê as Hy haar vieruur in die oggend wakkermaak, sal sy weet dis ’n teken dat sy op een of ander uitreik moet gaan. Toe word sy so kwart voor vier wakker. Maar toe gee sy die Here nog ’n kans en skuif die wakkerword- klok aan tot vyfuur. Toe sy egter ses minute ná vyf wakker word, het sy gewonder of haar horlosie op hemelse tyd is.

God se wil is nie Bybelse raaisels nie

Die Bybel vra nie raaiselagtige vrae oor God se wil nie. Die rede is so eenvoudig soos om te weet die Bybel is regtig nie ’n vraag-en- antwoord-boek nie. Ook bevat dit nie vooraf uitgewerkte leerstukke oor enigiets vanaf die uitverkiesing tot by God se wil nie. Die Bybel is ’n verhouding-deurdrenkte boek. Dit praat familietaal, God s’n, veral op die bladsye van die Nuwe Testament. Familietaal, daardie soort wat gelukkige families met mekaar deel, is anders as die tipiese taal van raaisels en vraagstukke.

Die Bybel is geskryf deur ’n gelukkige hemelse familie. Die Vader, Seun en Gees is al ’n ewigheid lank die gelukkigste familie in die hele heelal. En Jesus het boonop aarde toe gekom om ons deel te maak van hierdie familie. Presies dit is God se wil. So vertel die hele Johannes evangelie en die eerste Johannesbrief vir ons. Daarom kommunikeer die Bybel nooit in onpersoonlike taal oor God se wil, soos wat godsdienstiges dikwels doen nie. Wag, voordat jy hierdie paragraaf vaarwel roep, hoor dit asseblief net weer: God se wil is nie ’n raaisel, of  ’n vraag, of ’n hipotetiese plan nie. God se wil vat altyd grond in verhoudings. God se wil is gegiet in familietaal. Dit is die taal van ’n liefdevolle Vader wat sy lewe deel met sy aardse familie wat in Christus glo. God se wil gaan oor ’n nuwe verhouding met God in Christus, nie oor ’n paar krisissituasies of spesiale gebeurtenisse in jou lewe waarvoor jy skielik ’n Goddelike opinie benodig nie. God is in elk geval nie ’n hemelse Adviseur wat in sulke tye gou ’n paar voorstelle gaan maak oor watter keuses jy dan moet uitoefen nie. God se wil is ’n leefwyse. Dit is ’n leefroete. Dit is leeftaal, nie ’n paar tref-en-trap-antwoorde vir jou nie. Jy doen God se wil terwyl jy hierbinne leef. Jy wandel elke dag op sy pad. God se wil gebeur nie toevallig, of net nou en dan nie. Dit word voltyds uitgeleef. Die vraag na God se wil verskyn daarom nie net op jou horison as jy by die spreekwoordelike vurk op jou lewenspad aangekom het en haastig moet weet of jy links of regs moet draai nie. Net soos jy doodseker kan wees jy is die aardse kind van jou eie ouers, net so kan jy heeltemal seker wees oor God se wil omdat jy in die regte verhouding met Hom leef.

Uittreksel uit God se wil vir jou lewe (CUM) deur Stephan Joubert. Met toestemming van die uitgewer gepubliseer.

2019-01-30T10:14:24+00:00