Wees heel

Baken van Lig

Deur Max Lucado & Joyce Meyer | Foto Pexels

Geloof is die diep vertroue dat God Sy beloftes sal nakom. Hy is die Rots waaraan ons kan vashou in ’n wêreld wat dikwels soos ’n malende see van onsekerheid voel.

Die helde in die Bybel kom uit alle sosiale kringe, tog was daar een gemeenskaplike kenmerk wat hulle verenig het: Hulle het hul lewe gebou op God se beloftes. As gevolg van God se beloftes het Noag geglo in reën nog voordat daar ’n enkele druppel geval het. As gevolg van God se beloftes het Josua twee miljoen mense in ’n vyandige gebied ingelei. As gevolg van God se beloftes het Dawid ’n reus verslaan, Petrus het opgestaan uit die as van berou en Paulus het ’n genade gevind wat werd is om voor te sterf. Jakob het op God se beloftes vertrou. Josef het op God se beloftes vertrou. Moses het op God se beloftes vertrou. Elkeen se storie verskil, maar die tema is dieselfde: God se beloftes is ’n rig­tinggewende lig in hul pelgrimstog van geloof.

Die Bron van alle hoop

Een Skrifkenner het vir ’n jaar en ’n half probeer om die aantal beloftes te tel wat die Here aan die mens gemaak het. Hy het 7 487 beloftes geïdentifi­seer! Sommige is negatief – dit waarborg dat daar gevolge vir ons dade is. Maar elkeen is bindend, want nie net maak God beloftes nie, God kom beloftes na. Vanaf die eerste hoofstuk van die Woord verskaf die Bybel die bewyse van God se betroubaarheid. Nege keer herhaal die Skrif “God het beveel”, en sonder uitsondering het iets gebeur wanneer God gepraat het. Iets wonderlik het gebeur. Te danke aan Sy heilige magtiging was daar lig, aarde, strande en skepsels. God het geen adviseurs geraadpleeg nie. Hy het geen bystand nodig gehad nie. Hy het beveel en dit het gebeur. Die leser kom dus tot een gevolg­trekking: God se woord is seker. Wat Hy beveel, gebeur.

Geloof is die diep vertroue dat God Sy beloftes sal nakom. Die Here sal nie – kan nie – Sy beloftes breek nie. Sy verbond is kontraktueel onverbreekbaar. Dis nie in sand geskryf nie, dis in graniet gekerf. Wat Hy sê, sal gebeur. Dit moet gebeur! Sy beloftes is onherroeplik vanweë wie God is. Die vraag is nie of die Here Sy beloftes sal hou nie, maar of ons ons lewe daarop sal bou? Kort jy ’n bietjie onwankelbare hoop? Jy is nie al een nie. Ons leef in ’n tyd van wanhoop. Meer mense as ooit pleeg selfdood. Maar kinders van die Belofte het ’n voordeel. Hulle besluit om God se beloftes te bepeins, te verklaar en te bid. Hulle filtreer die lewe deur God se beloftes.  Ons bou ons lewe op God se beloftes. Want Sy Woord is onbreekbaar en ons hoop is onwankelbaar. Ons staan nie op die probleme van die lewe of die pyn in die lewe nie. Ons staan op die allergrootste en kosbaarste beloftes van God.

“Die begin van kommer is die einde van geloof, en die begin van geloof is die einde van kommer” – George Mueller

Wat is vertroue dan?

Elke keer dat ons iemand of iets vertrou wat dan as betroubaar bewys word, maak dit ’n einde aan ons bekommernis. Daarom is dit belangrik om te leer wat vertroue is en hoe om te vertrou. Ons moet in die besonder leer om God te vertrou.

In Noah Webster se woordeboek van 1828 word vertroue beskryf as: “sekerheid; staatmaak op of ’n gerustheid in die gemoed oor die integriteit, geloofwaardigheid, regverdigheid, vriendskap of ander goeie beginsel van ’n ander persoon.” “Maar as jy jou vertroue in die Here stel, is jy veilig,” lees ons in Spreuke 29:25 (1983-vertaling).

Vertroue stel ons in staat om sonder laste of sorge te leef omdat ons die sekerheid het dat iemand anders namens ons na daardie dinge sal omsien. In plaas daarvan om te voel dat ons voortdurend ’n swaar las dra, kan ons ’n wonderlike gevoel van ligtheid en gemaklikheid in ons siel ervaar.Om ons vertroue in God te stel en ons sorge op Hom te werp, vereis dat ons ’n besluit neem om dit te doen. Die psalmdigter Dawid het dikwels gepraat oor hoe hy sy vertroue in God stel. En in Spreuke 3:5 lees ons: “Vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staatmaak op jou eie insigte nie.” Vertroue stel ons in staat om sonder laste of sorge te leef. Die Bybel sê: “Werp jou sorg op die Here, en Hy sal jou onderhou …” (Psalm 55:23, 1953-vertaling). Ons leef dikwels met ’n swaar hart en ’n oorlaaide gemoed, maar God nooi ons na ’n lewe van ’n beter gehalte wat ons slegs kan ervaar deur ons vertroue in Hom te stel. Volgens Noah Webster is vertroue ’n gerustheid in die gemoed. Die apostel Paulus het dit bevestig toe hy gesê het as ons God glo (vertrou), kan ons Sy rus binnegaan (sien Hebreërs 4:3).

Vind rus in Hom 

Een van die maniere hoe ons kan onderskei of ons God werklik vertrou of Hom bloot “probeer” vertrou, is as ons siel rus vind in Sy getrouheid. As ek sê dat ek God vertrou, maar ek dra steeds die las van my sorge deur my te bekommer en angstig te wees, dan het ek nog nie my las aan die Here oorgegee nie. Ek wil dit dalk doen. Ek probeer dit dalk doen. Maar ek het dit nog nie gedoen nie.

Om die bogenoemde te verstaan het my gehelp om te leer wat ware vertroue in God is. Dit is meer as woorde – dit is die bevryding van die las van my sorge; ’n beslissende daad wat rus in my siel (verstand, wil en emosies) bring.

Verbeel jou jy dra ’n rugsak vol klippe saam met jou waar jy ook al gaan. Jy neem dit saam werk toe, winkel toe en kerk toe. Dis ’n swaar las, maar jy hou aan om dit saam te dra. Verbeel jou nou jy besluit om dit neer te sit – dink net hoeveel beter jy sal voel en hoeveel makliker alles sal wees. Dit is hoe dit in die lewe gaan as ons ons bekommer oor ons sorge en die las met ons saamdra in plaas daarvan om dit aan God toe te vertrou. Ons hou aan funksioneer en ons doen wat ons moet doen, maar die las van ons sorge plaas ons onder geweldig baie stres en maak ons lewe baie moeilik. Jy kan vandag besluit om bevry te word van jou las deur die keuse te maak om God te vertrou – jy sal bly wees jy het dit gedoen.

Die lewe is nie altyd regverdig nie, maar God is. As ons ons vertroue in Hom stel en die las van ons sorge aan Hom oorgee, werk Hy in ons belang en bring Hy regverdigheid in ons situasie. Om te vertrou dat God reg sal laat geskied, bevry my van die taak om dit self te probeer doen.

As ek terugkyk op my lewe, kan ek vir seker sê God is getrou. Hy is altyd daar vir ons, selfs wanneer ons Hom nie kan sien of aanvoel nie. Solank ons glo Hy is aan die werk, sal Hy die bewyse van Sy werk op die regte tyd openbaar. Moenie moed verloor as jy lank wag nie; hou aan vertrou op God!

Uittreksels uit Onwankelbare hoop (Struik Christian Media) deur Max Lucado en Onwrikbare vertroue (Struik Christian Media) deur Joyce Meyer. Met toestemming van die uitgewer gepubliseer.

2018-12-01T13:58:51+00:00