Foto’s Leana Clunies-Ross & Hanneri de Wet

In tye wanneer jy so half negatief, lusteloos en moedeloos wonder oor die lewe, is daar Iemand wat nie net verstaan nie, maar wat vir jou iets wil gee wat ánders is …

Ons het dit al almal beleef: Daardie tye wat jy jou kop permanent onder die duvet wil bêre omdat dit voel of niks van jou meer “iewers heen” wil gaan nie: Nie jou voete nie. Nie jou kop nie. Veral ook nie jou hart nie. Dis die tye wat jy dalk sommer net weer by jou Here se voete en sy Woord (soos Jesaja 61) kan gaan sit en onthou dat Hy juis daar is om, in plaas van ons niks- en negatief-voel iets anders te bring. Dis sulke tye wat Hy graag troos en blydskap bring vir die wat hartseer is, weer vryheid bied vir ons wat op een of ander manier vasgevang voel, ’n mantel van regverdigheid om verstotelinge hang en oorwinning gee vir hulle wat platgeslaan voel.

Ja, ons het ’n In-plaas-van-God. Hy kom na ons gebroke wêreld en gee aan ons in plaas van verlorenheid, ewige redding; in die plek van hoop-verloor-vlaktes nuwe bergtoppe; in ruil van pyn, salwing en vrede. Aan ‘n gebroke wêreld gee Hy Homself. Sodat ons heel mense kan wees.

Word vir ’n oomblik stil, haal sommer net lekker diep asem en laat toe dat die Genade-Gees jou vul. Die Gees wat al soveel kere in-plaas-van’s in jou lewe gebring het en aan jou krag, wysheid, antwoorde en uitkoms gegee het. Laat toe dat sy lig die donker uit jou verdryf sodat jy weer mettertyd die moed kry om die lewe kreatief en met passie te leef.

En wanneer Hy jou vol maak, bid dat God aan jou ’n in-plaas-van-hart sal gee: Iemand wat konflik met vergifnis vervang, wat oordeel met deernis omruil en wat kies om eerder te gee as om te ontvang. Ja, gaan leef dan as ’n in-plaas-van-mens wat die beste vir ander gee. Dalk vind jy uit dat die dooie gevoel in jou plek maak vir iets anders. Iets wat léwe is.

In-plaas-van-mens
Ek kan so maklik toegespin
word in my eie denke.
In ’n put van selfbejammering sak
en toelaat dat die donker
my lig verdoof.
Here, wees sulke tye asseblief geduldig met my.
Maar gee my ook maar ’n ligte skoppie
sodat ek sal opstaan
en sal kies om,
u lig wat reeds in my is,
aan te gee;
u liefde wat heelmaak,
uit te deel,
en u genade wat nooit ophou nie
te gaan wéés.
Ja, Here, laat ék die verskil wees
wat van die wêreld ’n beter plek maak
omdat U
my leer hoe om soos ’n
in-plaas-van-kind
te lééf.

Varkkos versus’n vetgemaakte kalf

Hy het die werk van vark-oppas verdien, want hy’t sy pa se hart gebreek, weggeloop en sy erfgeld in ’n ommesientjie verkwis. Met ’n swaar en bang hart skraap hy die moed bymekaar om vanuit sy eie donker wêreld weer huis toe te stap. Bang en onseker verwag hy die ergste…

Dan gebeur die wonder! In plaas daarvan dat sy pa hom verwyt, hardloop hy hom tegemoet en omhels hom. In die plek van verwyte, bederf hy sy seun met die beste uit sy skuur en vervang hy sy verslonsde klere met ’n splinternuwe uitrusting. Hy gee eenvoudig vir sy wegloopseun die heel beste: Want hy’s ’n pá.

En ek en jy? Ons, wat ook soms wegloopkinders is? Ook vir ons gee ons Vader, ten spyte van onsself, keer op keer onverdiende genade. Gee Hy aan ons dit wat ons die minste verwag, maar die grootste behoefte aan het: onvoorwaardelike liefde.

Mag ek en jy juis daarom vir ander dít gee waaraan hulle die grootste behoefte het: opregte omgee, deernis, onverdiende vergifnis, vrygewige goedheid en … die sagtheid van die liefde. Dalk skuif die wêreld tog ’n klein bietjie nader aan die Lig. En voel ons self ligter…

Boodskap: Maar almal wat treur, troos Hy, die dag wanneer Hy vir dié wat … treur, eer gee en plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Jesaja 61:2b-3a
2018-10-31T19:08:19+00:00