Wees heel

Die krag van gebed wanneer jy vrees

Deur Stormie Omartian | Foto Hanneri de Wet

Alle gelowiges vrees soms. Hier is 10 maniere waarop jy die houvas van vrees op jou lewe kan oorwin.

1. Neem elke gedagte gevange

Ons gedagtes kan ’n groot las wees wanneer ons te veel het om aan te dink. As ons daarby ook enige soort vrees het, maak dit dinge erger. Dink aan elke gedagte wat jy het wat jou ontstel. Vra God om jou te wys hoe jy daardie gedagte met Sy waarheid kan vervang.

Sê met vrymoedigheid: “Die wapens van ons stryd is nie mensgemaak nie, maar die kragtige gevegstoerusting van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die argumente, asook elke skans wat teen die kennis van God opgerig word. Ons neem ook elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak” (2 Korintiërs 10:4-5).

Bid kragtig: Here, ek bring elke negatiewe en onstellende gedagte wat ek het na U toe sodat dit gevange geneem kan word in gehoorsaamheid aan U weë. Gee my die vermoë om alle vestings van vrees af te breek wat in my gedagtes opgerig is. Ek gee my gedagtes en verstand aan U heerskappy oor en ek weier om toe te laat dat enige gedagtes my verswak met vrees.

 

2. Gee alles wat jy doen aan die Here oor

Wanneer jy alles wat jy doen aan die Here oorgee, gee dit jou ’n diep vrede omdat jy weet Hy is in beheer van jou lewe en dan wag jy te alle tye op Sy leiding. Dit kalmeer jou gedagtes en keer dat jy dink iets verskrikliks sal onverhoeds met jou gebeur sonder dat jy dit sien kom.

Sê met vrymoedigheid: “Alles wat jy doen, moet jy opdra aan die Here, dan sal jou planne slaag” (Spreuke 16:3).

Bid kragtig: Here, ek gee alles wat ek doen aan U oor en doen dit tot u verheerliking. Ek vra U om in beheer te wees van my lewe. Vestig my gedagtes in duidelikheid en kalmte, en help my om U altyd deel te maak van elke besluit wat ek neem.

 

3. Besluit om God te vertrou en nie jou vrees nie

God weet meer as ons. Hy bestaan al baie langer as ons. Hy was nog van altyd af daar en Hy weet alles. Dit is veilig om Sy alwetendheid te vertrou in plaas van ons eie beperkte kennis.

Sê met vrymoedigheid: “Beproef en sien dat die Here goed is. Geseënd is die persoon wat op Hom vertrou!” (Psalm 34:9).

Bid kragtig: Here, ek belowe om U met my hele hart te vertrou en nie na die stem van my vrees te luister nie. Ek bring elke vrees wat ek het na U toe. Wys my wat ek kan doen om my vertroue in U goedheid teenoor my te bewys, en help my om dit te doen.

 

4. Gee uiting aan jou liefde vir God deur lofprysing en aanbidding

Dwase en sinnelose gedagtes is neerdrukkend. Verwerp dit deur God doelbewus te aanbid. Elke keer wanneer ons Hom loof, is daar ’n aardbewing in die geestesryk wat maak dat die kettings wat ons bind van ons afval en die deur van ons eie persoonlike tronk oopgaan. Dit is omdat Hy woon waar lofprysing opklink. “Tog is U die Heilige wat woon waar Israel U prys” (Psalm 22:4).

Sê met vrymoedigheid: “Ek sal te alle tye die Here loof. Sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal net in die Here roem. Die nederiges sal dit hoor en bly wees. Kom verheerlik die Here saam met my; laat ons saam Sy Naam prys. Ek het tot die Here gebid en Hy het my geantwoord. Hy het my bevry van alles waarvoor ek bang is” (Psalm 34:2-5).

Bid kragtig: Here, ek aanbid U vir wie U is – die almagtige God van die heelal en Skepper van alle dinge. Ek loof U vir alles wat U in dié wêreld gedoen het en ook alles wat U vir my gedoen het. Dankie dat U teenwoordigheid by my is elke keer wanneer ek U aanbid.

 

5. Fokus jou gedagtes doelbewus op goeie dinge

God weet altyd wat ons dink, want Hy ken ons gedagtes. “Die Here ken mense se gedagtes, Hy weet dat dit niks werd is nie” (Psalm 94:11). Daarom moet ons ons denke in ooreenstemming bring met God, wat sê: “My gedagtes is anders as julle s’n, en julle paaie is nie my paaie nie” (Jesaja 55:8).

Sê met vrymoedigheid: “Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig” (Filippense 4:8, Bybel in Afrikaans 1983/1992).

Bid kragtig: Here, help my om my gedagtes op U en u Woord te vestig. Leer my om aan dinge te dink wat waar, edel, reg, rein, mooi, goeie nuus, prysenswaardig en lofwaardig is. Leer my hoe om my gedagtes met hierdie dinge te vul.

 6. Vra God of daar enigiets is wat jy voor Hom moet bely

Die Bybel maak dit duidelik dat as ons voorgee ons het geen sonde nie, en daarom niks om te bely nie, ons nie voorspoedig sal wees in die lewe nie. “Wie sy oortredings verswyg, sal nie voorspoedig wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang” (Spreuke 28:13). Vryheid van skuld beteken nie om vry van skuldgevoelens te wees nie. Dit beteken om vry te wees van die gevolge van wat ons in die eerste plek gedoen het sodat ons skuldig is. Hierdie gevolge vind plaas, of ons nou ons skuld erken of nie. Ons moet belydenis doen en berou hê oor wat God ook al vir ons wys. Hy wag om ons gebede te antwoord totdat ons die lug met Hom suiwer.

Sê met vrymoedigheid: “As ons beweer dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en leef ons nie volgens die waarheid nie” (1 Johannes 1:8).

Bid kragtig: Here, wys my as ek iets gedoen het waarvan U nie hou nie of wat ’n oortreding is van u wette en gebooie. Ek wil dit voor U bely en vry wees van skuldgevoelens, veroordeling en die gevolge van onbelyde sonde. Ek weet as my gewete my nie veroordeel nie, kan ek met vrymoedigheid na U toe kom (1 Johannes 3:21).

 

7. Lees God se Woord elke dag totdat jy verligting van jou vrees ontvang

God sal altyd deur Sy Woord met jou praat. Hoe meer sy Woord deel word van jou, hoe dieper sal jou verhouding met Hom wees. Hy sê: “Moenie bang wees nie, want Ek is by jou. Moenie ontsteld word nie, want Ek is jou God. Ek maak jou sterk en wil jou help. Ek laat jou oorwin met my regterhand wat mense red” (Jesaja 41:10).

Sê met vrymoedigheid: “As julle aan My verbind bly en my woord in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry” (Johannes 15:7).

Bid kragtig: Here, help my om elke dag tyd te maak om U Woord te lees en dit nie net af en toe te doen nie. Leer my om in ’n week of maand ’n boek van die Bybel deur te lees. Of help my om die Bybel van voor tot agter deur te lees. Gee dat ek dieper in U Woord sal groei elke keer wanneer ek daaruit lees.

 

8. Bid, en moenie opgee nie

By die eerste teken van vrees moet jy in gebed na die Here toe gaan. Vertel Hom wat jy op die hart het en bid dat Hy jou sal beskerm. Moenie dat ander jou bang maak sodat jy dink jy kan nooit op ’n veilige plek wees nie. God kan jou óf na ’n veiliger plek lei, óf Hy kan die plek waar jy is veilig maak. Hy kan jou ook vir boosheid wegsteek.

Sê met vrymoedigheid: “Volhard in gebed. Bid terwyl julle geestelik waaksaam en dankbaar is” (Kolossense 4:2).

Bid kragtig: Here, help my om nie moedeloos te word wanneer ek nie so gou as wat graag ek wil antwoorde op my gebede sien nie. Gee my die vermoë om aan te hou bid, maak nie saak wat gebeur nie (sien Handelinge 6:4). Ek nader nou tot U en weet dat U ook tot my sal nader (Jakobus 4:8). Ek is dankbaar vir die voorreg om tot U te kan bid met die vertroue dat U sal hoor en antwoord.

 

9. Vier die Here se nagmaal ter herinnering aan Hom

Die Avondmaal, meer algemeen bekend as die nagmaal, is iets wat Jesus beveel het ons moet doen. Die doel daarvan is om ons te herinner aan wat Hy aan die kruis vir ons vermag het. Dit is ook om die genesing en vernuwing te ontvang wat gevind word wanneer ons Sy ongelooflike offer gedenk. Jy vier dalk reeds op ’n gereelde basis saam met jou kerk die nagmaal, maar as jy dit nie doen nie, kan jy dit ook alleen doen of saam met een of meer mense, net soos Jesus beveel het. Vier die nagmaal wanneer jy ook al voel dat vrees jou wil oorweldig. Die vyand haat dit wanneer jy hom aan sy neerlaag herinner deur Jesus se oorwinning aan die kruis te vier.

Sê met vrymoedigheid: “In die nag waarin Jesus verraai is, het Hy brood geneem en nadat Hy God gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: ‘Dit is my liggaam, dit is vir júlle. Gebruik dit ter herinnering aan My.’ Net so het Hy die wynbeker ná die maaltyd geneem en gesê: ‘Hierdie beker is die nuwe verbond wat verseël is deur my bloed. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, ter herinnering aan My.’ Want elke keer as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die Here se dood totdat Hy terugkom” (1 Korintiërs 11:23-26).

Bid kragtig: Here, dankie vir alles wat U aan die kruis vermag het. Help my om nooit U bevel af te skeep om die nagmaal ter herinnering aan U te gebruik nie. Dankie vir die genesing en vryheid wat ek ontvang wanneer ek dit doen.

 

10. Vra God om Sy wil vir jou lewe te openbaar

Daar is sekere goed wat ons nie weet totdat ons vra nie. God se wil vir ons lewe is een daarvan. Ons dink dalk ons weet; daarom vra ons God nie: “Wat is U wil vir my in hierdie situasie?” nie. Of ons vra nie dikwels genoeg nie. Wanneer ons dan uitvind wat God wil hê, moet ons vinnig wees om te sê: “Ek wil hê wat U wil hê, Here.”

Sê met vrymoedigheid: “Hy het toe ’n entjie verder neergeval en met sy gesig plat teen die grond gebid: ‘O my Vader! As dit moontlik is, neem tog hierdie lydensbeker van My weg. Doen nogtans nie soos Ék wil nie, maar soos Ú wil’” (Matteus 26:39).

Bid kragtig: Here, ek vra dat U wil en nie myne nie in my lewe geskied. Wys my elke dag wat U wil is wanneer ek U daarvoor vra. Gee my ’n hart wat sê: “Laat nie my wil nie, maar u wil geskied.”

Uittreksel uit Die krag van gebed wanneer jy vrees deur Stormie Omartian met toestemming van CUM Christelike Uitgewers gepubliseer.

2018-09-29T19:41:58+00:00