Foto’s Leana Clunies-Ross & Hanneri de Wet

Is daar ruimte vir God in ons werkplek? Of is dit beter om my geloof en my loopbaan te skei?

As jou geloof én jou loopbaan vir jou belangrik is, het jy al dikwels met hierdie kwessie geworstel, nie waar nie? Daar is immers in die winsgedrewe, produktiewe en soms harde besigheidswêreld nie altyd plek vir godsdienspraatjies nie. Boonop weet ons dat ons sensitief moet wees vir ander gelowe. Vir nie-gelowiges. Ekself het al dikwels in my sakeonderneming die afgelope meer as dertig jaar ernstig hiermee gestoei.

Die waarheid is dat God nie ons lewens in kompartemente sien nie. Maar dat Hy juis betrokke is by ons totale menswees, ons elke dag se bestaan, ons dilemmas, probleme, vreugde en suksesse. Hy gee juis vir ons talente, vermoëns, ’n bepaalde persoonlikheid en wysheid waaruit ons in alle fasette oorvloedig kan leef, optimaal kan ontwikkel, groei en vervulling kan ervaar. Dáárom wil ons Vader hê dat ons ons werkslewe, die uitdagings, vrae en ook die lekkertes wat ons daar ervaar, “huis toe” sal bring. Dat ons in ons binnekamer met Hom daaroor sal praat en Sy stem sal hoor sodat, wanneer ons in die werkplek is, ons intuïtief sal wéét: Dís die visie wat Hy vir my het. Dis die rigting waarin ek moet beweeg; die keuse wat ek moet maak, die manier waarop ek moet optree: Dís hoe ek ook in my veeleisende en soms wêreldsgesinde werkplek Hom stilweg kan lééf.

Stilword by God – veral ook oor die mense, die omgewing en die milieu waarbinne ek my brood en botter verdien – is onlosmaaklik deel van wie ek is en hoe ek ook daar optree. Wanneer ek 100% toegewy is aan God én aan die uitleef van my godgegewe talente en vermoëns, sal hierdie twee aspekte nie afsonderlik funksioneer nie. Dan bly Sy Gees en waarheid by my daar waar ek gekonfronteer word met wêreldse besluite, met rand-en-sent-kwessies en veral met die ménse saam met wie ek werk.

Neem jou werkplek gereeld saam na jou binnekamer. Dan is dit maklik om jou Vader saam te neem na jou lessenaar. En te wéét: Dís hoe Hy dit sou doen.

Vader
Dis regtig nie altyd maklik om
met ’n Excel-spreadsheet voor my,
in ’n moeilike vergadering
of tydens ’n probleem-kwessie
te weet wat U sou doen nie.
Help my om
ook in my werkplek
getrou te bly aan my karakter:
aan die mens wat ek wil wees
wanneer ek voor U sit
en u liefde sien.
Help my om
U groter visie vir die wêreld raak te sien.
U stem tussen baie stemme raak te hoor.
En te weet:
U is ook in my brood-en-botter-lewe
Ín my.
Ek moet U net vertrou.

Geloof en sukses: albei van Hom.

Een man met geloof, ’n gehoorsame hart en sy karige 300 manskappe verslaan 15 000 mense in ’n oogwink. ’n Reuse-suksesverhaal. ’n Wonderwerk gebeur omdat Gideon in sy binnekamer God se stem nie net gehoor het nie, maar sy opdrag uitgevoer het. Sy Here gehóór het en dapper genoeg was om te gaan dóén.

Ons Here gee meer as net talente en gawes aan Sy kinders: Hy gee ook aan ons Sy wysheid, genade, leiding én dapperheid om te doen wat Hy vra. Moet nooit huiwer om jou wêreld van werk na Hom te neem nie. Moet veral nie twyfel of jy Hom na jou werkplek kan neem nie. Dan kan jy oorvloed diep in jou hart verwag: seën en vrede wat jou gelukkig maak.

Boodskap: “Kom kyk wat die Here alles op die aarde doen…Wees stil en weet Ek is God” Psalm 46:9,11
2018-08-31T17:54:49+00:00