Sielsmaats

Die regte maat

Deur Johan Ferreira | Foto Hanneri de Wet

Jy is reg om ’n betekenisvolle verhouding te betree, maar hoe maak jy seker dat jy die regte maat vir jóú kies?

Sommige mense is werklik gelukkig en kies reeds vroeg in hulle lewe die regte lewensmaat. Is dit omdat hulle reeds in daardie stadium weet hoe om te kies, of is dit blote geluk? Kom ons kyk na ’n paar basiese rigtingwysers waarvoor jy moet uitkyk tydens die proses van die kies van ’n lewensmaat.

Ken jouself

Indien jy gebrekkige selfkennis het, gaan jy beslis verkeerd kies wanneer jy besluit met watter tipe mens jy jou lewe wil deel. Jou kriteria vir ’n gelukkige verhouding sal dan van persoon tot persoon verander omdat jy nie begin by die veranderlike wat in al daardie verhoudings gaan wees nie: jyself. Jy gaan dan waarskynlik reaktief kies, met ander woorde jou keuses gaan bepaal word deur die eienskappe wat jy by die ander persoon waarneem. Jy mag moontlik dan verlei word deur ’n grapjas, omdat jy geniet om vrolik te wees. Moontlik sien jy dan nie dat dié betrokke grapjas nie jou persoonlike waardestelsel deel nie. Maak maar tog van die begin af seker dat jy iemand kies wat vir jou omgee en liefdevol is teenoor jou. Moenie in emosionele speletjies betrokke raak waar die persoon jou minderwaardig laat voel en jou tyd mors nie. Indien die persoon nie vanuit die staanspoor af duidelik is oor hul belangstelling in jou nie, moet jy nie jou kosbare tyd met iemand deurbring wat jou laat wonder of jy goed genoeg is nie.

Kommunikasie

Omdat ons as mense van nature sosiale wesens is, is kommunikasie ’n baie duidelike kriteria vir ’n suksesvolle verhouding. Jy moet met die persoon kan praat! Indien die gesprekvoering maar sukkel aan die begin, moet jy dit tyd gee en kyk of daar ’n moontlikheid vir verbetering is. Indien jy van die begin af frustrasie met kommunikasie beleef, kan jy maar weet dat hierdie tema in die verhouding sal voortleef indien daar nie ’n poging aangewend sal word tot beter vaardighede nie. Meeste mense is maar gemaklik met hulself soos hulle is en is teësinnig om te veel te verander. So as jy aan die begin van ’n moontlike verhouding reeds sukkel om met die persoon te praat, moet jy maar versigtig wees. Onthou dat kommunikasie uiteindelik baie belangriker in ’n langtermynverhouding is as status, welvaart of fisiese aantreklikheid.

Fisiese aangetrokkenheid

Fisiese aangetrokkenheid is noodsaaklik in ’n romantiese verhouding. Navorsing oor baie jare bewys egter dat die behoefte aan aanraking die element in intimiteit is wat tot voortgesette konneksie lei. Seksuele intimiteit lei vanuit die voortdurend behoefte aan aanraking. Indien jy dus aan die begin van ’n verhouding staan, maak seker dat jou maat min of meer dieselfde behoefte aan aanraking het as jy. Hierdie gedeelde behoefte sal later in jou lewe lei tot volgehoue konneksie in julle fisiese nabyheid. Mense se natuurlike behoefte aan aanraking verander min oor tyd, terwyl behoefte aan seks in sekere ontwikkelingsfases variasie toon.

Tog interessant dat meeste mense reg van die begin van ’n verhouding af sal kommunikeer oor wie hulle is. So indien jou nuwe maat dit duidelik maak dat hulle nie van nature baie sosiaal is nie, is dit jou verantwoordelikheid om te luister na hierdie inligting. Neem behoorlik waar oor wat hierdie mens vir jou sê, maar ook oor hoe die persoon optree. Moenie in ontkenning wees oor aspekte wat jy weet vir jou sal sleg wees nie. En ten alle koste, moenie jouself wysmaak dat die persoon binne die verhouding sal verander nie. Meeste mense bly vir die grootste deel van hulle lewe redelik konstant in terme van hulle optrede en emosies. Aanvaar van die begin af dat die persoon vir jou wys wie hulle is besluit of jy daarmee gelukkig sal wees. 

Basiese boustene

Gesels oor die basiese boustene van hoe jy ’n verhouding sien. As getrouheid en sagtheid vir jou ononderhandelbaar is, maak jou standpunt duidelik en neem dan oor tyd waar of die ander persoon hierdie boustene van die verhouding ook so sien. Jou geestelike, politieke en finansiële waardes kan in groot konflik met iemand anders s’n wees indien julle nie seker maak dat julle hieroor saamstem nie. Verder neem dit natuurlik tyd om die ware karakter van iemand te leer ken, so wees maar baie versigtig vir iemand wat dadelik, of selfs vinnig, wil toetree tot ’n permanente verhouding of sommer net wil trou.  

Verskille

Om verveling in ’n verhouding te verhoed moet daar darem ook verskille wees tussen lewensmaats. Elkeen moet darem van tyd tot tyd iets nuuts na die verhouding bring. Maak egter net seker dat hierdie verskille nie op waardevlak lê nie. Indien ons verskille mekaar toets en aanmoedig om nuwe goed te probeer, bring dit variasie en interessantheid na die verhouding.  

Soos met alles in die lewe, is daar geen waarborge in verhoudings nie. Wees realisties oor wat jy uit ’n verhouding verwag. Onthou dat niemand, ook nie jy nie, perfek is nie en dat jou maat, nuut of oud, nie aan al jou verwagtings en behoeftes kan voldoen nie.

 

Dr. Johan Ferreira is ’n sielkundige en verhoudingsterapeut in privaatpraktyk in Johannesburg. www.drjohanferreira.com.

 Lééf Sielsmaats bied ’n veilige aanlynomgewing waar gelowiges op soek na liefde mekaar kan ontmoet. Besoek Sielmaats by www.sielsmaats.co.zavir meer inligting.

2018-08-30T20:27:25+00:00