Foto’s Leana Clunies-Ross & Hanneri de Wet

God gee vir jou om. Nie omdat Hy net iewers van jou gehoor of oor jou gelees het nie, maar omdat Hy jou diepste wese kén. En jou daarom én ondanks lief het.

Voel jy ook soms of jy so min van God weet, terwyl Hy die fyn lyntjies van jou handpalm soos Sy eie ken? En het jy ook al, soos baie van ons, arm gevoel oor jou kennis van die Bybel? Veral as ons hoor met hoeveel gesag ander ingeligte, geleerde en “woordslim” mense oor Hom praat. Dit kan mens nogal soos ’n geestelike kerkmuis laat voel … totdat ons weer onthou waaroor rykdom van die Evangelie regtig gaan.

Die waarheid is dat kennis en geleerdheid oor God en die Bybel ’n groot seën is, fantasties is en dat mense wat hul daaraan toewy om dit te ontleed, ons “gewone mense” wonderlik help om meer te verstaan. Maar kennis beteken nie noodwendig dat ons ons Here kén nie. Want om Hom te kén, maak ’n skatkis in my hart oop wat nie altyd op die kennis-aandelemark verhandel kan word nie.

So weet elkeen van ons mos van baie ander mense se doen en late. Die media en sosiale media is oorvol verhale van bekendes en berugtes. Maar hierdie weet-van beteken nie dat ons daardie mense kén nie. Want om iemand te kén, vereis dat ek al met iemand ’n paar keer oor meer as koeitjies en kalfies gesels het. Dit beteken dat ek haar dieper menswees regtig gehóór het, verstaan waar sy vandaan kom, waaroor sy droom en waarop sy hoop omdat haar huil my eie hart raak en haar lag ook die vreugde in my aansteek. En só ’n ken, verstaan en omgee is net moontlik as ons tyd by mekaar deurbring, verby mekaar se wimpers kyk en die ander een se siel raaksien.

Om God te ken, is presies dit. Dit beteken dat ek saam met Hom sal kuier, Hom gereeld sal opsoek in die wandelgange van my eie gedagtewêreld. Op Hom sal sit en wag totdat Sy by-my-wees stilweg aan my raak. Dat ek dieper tussen die lyne van sy Woord sal ronddwaal sodat ek kan hoor wat Hy vir mý daardeur wil sê.

Wanneer ek Hom só ken, dan gebeur daar iets met my. Dan word die weet-van ’n rykdom van diepe verstaan en liefhê wat nie in woorde beskryf kan word nie. Omdat dit eenvoudig té groot, té heilig, té onkoopbaar kosbaar is.

God gee meer as net om vir jou. Hy is deel van wie jy is. En wanneer jy saam met Hom leef, word jy deel van Wie Hý is: Wat niks anders … as liefde is nie.

Ek wíl U ken.
Wie is ek, Here,
dat U mý wil ken?
En dat U wil hê dat ek U sal ken?
Dié wete verwonder my!
Ek besef ek mis so baie
omdat ek nie genoeg tyd maak
om by U te sit nie.
U hart se liefde te hoor
en u wysheid te ontvang nie.
Maak my stil, Vader
en tel my op u skoot
sodat ek naby
aan u hart kan wees.
U wese
kabbelend in my kan vloei.
En ek so
in my liefde vir U
kan groei.

Net een ding is belangrik

Die gemeente in Korinte was aan die stry oor baie dinge. Oor die manier hoe die Skrif geïnterpreteer moet word, hoe hulle moet aanbid en wie hulle moet volg. Dan lees ons hoe Paulus op sy reguit-maar-met-liefde-manier vir hulle laat verstaan wat regtig belangrik is, wanneer hy in sy brief aan hulle skryf: “Ons almal het kennis van hoe ons moet optree. Kennis laat ’n mens belangrik voel, die liefde daarenteen, bou ’n gemeente op. As jy dink jy weet alles, het jy nog nie die ware kennis nie. Maar as jy God lief het, dan ken God jou en jy is vir God belangrik.”*

Al wat ons Here van ons vra is liefde. Liefde vir Hom, onsself en ander. Want wanneer liefde in ons hart kom nesmaak het, gee dit vlerke aan die manier hoe ons die lewe sien. Hoe ons sy teenwoordigheid in ons lewens beleef. En veral hoe ons Hom leef.

Boodskap: “Wie my lief het, hom sal my Vader ook liefhê en Ek sal hom ook liefhê en myself aan Hom bekendmaak.” Johannes 14:21b *1Korintiërs 8:1b-3
2018-02-28T22:06:36+00:00