Lééf in verhouding

Word eers sterk

Deur Marilynn Chadwick | Foto Hanneri de Wet

Om jou man se helper in die huwelik te kan wees, soos deur God bedoel, moet jy sterk wees. Maar dít is slegs deur God se krag ín jou moontlik.

In die Skrif sien ons dat God se bedoeling met die instelling van die huwelik was om kameraadskap te voorsien. Alles wat God tot op daardie tydstip gemaak het, was goed. Toe Hy na Adam kyk, het Hy egter gesê: “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie.” Iets het ontbreek. Die verhaal in Genesis verduidelik dat daar nie ’n metgesel vir Adam was nie, niemand wat hom kon help nie; daarom het God sy volgende stap beplan: “Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke.” God het toe aan die werk gespring om ’n vrou uit die man te skep – uit sy eie stof, sy eie substansie.

’n Rots van ondersteuning

Die huweliksverhouding was God se geskenk aan die mens. Eva was Adam se metgesel, maar die Bybel noem haar ook sy helper. Die presiese betekenis van die woord helper is al dekades lank die bron van baie verwarring en debatte.

In Hebreeus, die oorspronklike taal van die Ou Testament, is die woord help verbasend sterk. Help, of ezer, beteken “om te ondersteun”; tog strek dit veel dieper as bystand. Een Hebreeuse vakkundige het daarop gewys dat die woord vir ezer ’n kombinasie van twee stamwoorde is, wat “om te red” en “om sterk te wees” beteken.

In Psalms gebruik Dawid die woord ezer wanneer hy sê: “Die Here is by my, Hy help my. Ek sal neersien op my haters” (Psalm 118:7). Ons sien ook ezer in die konteks van God wat in tye van nood sy mense te hulp snel en ondersteun. “Moenie bang wees nie, want Ek is by jou. Moenie ontsteld word nie, want Ek is jou God. Ek maak jou sterk en wil jou help. Ek laat jou oorwin met my regterhand wat mense red” (Jesaja 41:10).

Die woord ezer word ook nou verbind aan die Hebreeuse woord eben wat as “rots” vertaal kan word. Die Eben-Haesersteen wat in die Bybel genoem word, is dus ’n “steen van ondersteuning”. Die profeet Esra se naam beteken “hulp” en kom ook van ezer. Sien jy die sterk beeld hier? Dink aan wat dit beteken om so sterk soos ’n rots te wees vir ons mans, ons gesinne en die mense rondom ons.

Ek het ontdek dat ’n belangrike deel van my rol as die eggenote van ’n sterk man soos David is om sy ondersteunende rots te wees wanneer dit vir hom voel asof alles rondom hom ineenstort. Wanneer jy begryp wat dit beteken om ’n steun te wees, begin jy die prentjie sien van jou rol as ’n rots eerder as ’n vloermat. Jou uitdaging is om sterk te word sodat jy ’n kragbron kan wees vir ’n man wat soms swak sal wees.

Reg vanuit die staanspoor skets die Bybel ’n prentjie van die vrou se vermoë om ’n ondersteunende rots vir haar man te wees.

As ek waarlik wil sterk wees in die Here en in my huwelik wil uitleef wat dit beteken om ’n rots of ’n ezer te wees, moet ek ook nederig wees.

’n Ander soort krag

Deur die hele Skrif is dit duidelik dat die woord helper ’n sterk woord is, maar van watter soort krag praat ons hier? Wat beteken dit in werklikheid vir my om vir my man ’n ezer, of ’n rots, te wees? Dit kan tog vanselfsprekend nie beteken dat ek sy fisiese beskermer moet wees nie. Ten spyte van al die superheldinne wat mans op die rolprentskerm in die niet in skop, bly die feit staan: Fisies is die meeste mans steeds sterker as vroue.

Mans en vroue is deur God geskep om sy volledige beeld uniek te verteenwoordig. “Manlik en vroulik het Hy hulle geskep,” en met goeie rede. Alle wetenskaplike navorsing tersyde is mans en vroue veronderstel om verskillend te wees.

Eers terug na ons gesprek oor ezer. Ek wonder of God ’n meer subtiele beskermingsrol vir vroue in die huwelik in gedagte gehad het. Ek het onlangs ’n fassinerende aspek van die woord ezer ontdek wat dalk vir ons ’n wenk kan gee. In die antieke Hebreeuse taal was die letters inderwaarheid prentjies, wat ontwikkel het tot die moderne letters wat vandag gebruik word. Volgens een geleerde was die antieke prentjieletters vir ezer ’n oog, ’n man en ’n wapen. Kan dit wees dat die vrou as die ezer soos ’n soort vroeë waarskuwingstelsel vir haar man optree? Ezer word dan ’n magtige helper en beskermer vir haar man, iemand wat sy vyand kan ontbloot in tye van gevaar en sodoende kan help om die huwelik te versterk en te beskerm.2 Miskien is dit waarom Satan vir Eva in plaas van Adam geteiken het. As hy die vrou tot ’n val kon bring, sou hy ook ’n deel van die man se beskerming uit die weg kon ruim.

As jy sterk wil wees, wees nederig

Soms het ek al opgemerk dat ek bewus is van probleme of problematiese mense nog voordat David onraad merk. Ek het altyd gedink dis my plig om daarop aan te dring dat David na my luister. Oor die jare het ek egter geleer dat my onderskeiding soms nie reg is nie. As iets dus ’n alarm laat loei, verbind ek my daartoe om eers daaroor te bid voordat ek enigiets daaroor vir David sê. “Bid voor jy praat,” het my mantra geword en het al dikwels gekeer dat ek té gou praat. Indien en wanneer ek uiteindelik die las wat ek op die hart het aan hom meedeel, is ek in staat om die regte inligting op die regte tyd en op die regte manier te gee.

Dit bring my by die belangrikheid van nederigheid as ’n aspek van ons rol as ezer. Die Bybel herinner ons voortdurend daaraan dat krag, nes eer, deur nederigheid kom. Deur middel van diensbaarheid. As gelowiges en as mekaar se lewensmaats word ons geroep om ons regte prys te gee en aan onsself te sterf. Toe ek Jesus aangeneem het, het ek alles van myself aan Hom gegee. Dieselfde het gegeld vir God se Woord. Die Skrif was die nuutgevonde gesag in my lewe. Ek het besef dat ek nie kon vasstaan op die beloftes en krag in God se Woord as ek nie ook bereid was om my lewe aan die gesag van die Skrif te onderwerp nie.

As ek waarlik wil sterk wees in die Here en in my huwelik wil uitleef wat dit beteken om ’n rots of ’n ezer te wees, moet ek ook nederig wees.

Die Bybel stel die skakel tussen nederigheid en eer baie duidelik. Ons word daaraan herinner dat eer op nederigheid volg (Spreuke 18:12). “Val voor die Here neer en wys dat julle van Hom afhanklik is, en Hy sal julle optel en aan julle aansien gee,” is die sterk vermaning in Jakobus 4:10. Die Griekse begrip van onsself verootmoedig beteken letterlik om ons te verlaag.

Sonder Christus is ek swak en ek weet dit. Derhalwe maak ek ’n punt daarvan om naby Hom te bly. Jesus het dit duidelik gestel dat die geheim van ons krag daarin lê dat ons aan Hom verbonde moet bly. “Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan My verbonde bly en Ek aan hulle, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie” (Johannes 15:5).

Dis deur so sterk soos ’n rots in die Here te wees dat ek my man die beste kan eer.

As jy wil sterk wees, bly in Christus

Onlangs het ’n jong ma my gevra of ek enigiets anders sou doen as ek van vooraf met my huwelik moes begin. Dit het my nie lank gevat om te antwoord dat ek eenvoudig selfs nog meer doelbewus in Christus sou bly nie. Ek het geleer dat dit die enigste geheim is vir waarlik blywende krag in die huwelik.

Om aan Christus verbonde te bly bring dalk ’n krag mee wat ek nie kan sien nie. Verbondenheid is nie ’n towerpil wat mens sluk en dan is jy sommer net so in nie! Nee, dit is ’n daaglikse proses wat mens uitleef deur een voet voor die ander te sit. Selfs op dae wanneer ek nie lus voel nie. Verál wanneer ek nie lus voel nie. In ’n sekere opsig is die oproep om ’n ezer in my huwelik te wees ’n oproep om daagliks met Christus te wandel. Dit is om ja te sê vir Jesus wat my roep om sy dissipel te wees.

As vroue sal dit ons baat om die boodskap van Genesis 2:18 ter harte te neem. God het geweet wat Hy doen toe Hy die vrou as ezer geskep het. Die huwelik is die mees intieme verhouding wat ons op die aarde ken. Ons word geroep om mekaar lewenslank lief te hê en te eer, om op mekaar staat te maak en krag uit mekaar te put. God het egter ook geweet dat ons uiteindelik daardie krag sou ontvang deur ons verhouding met Christus. Hy, nie ons eggenoot nie, is die middelpunt van ons lewe. Dis slegs deur daardie soort krag dat ek ’n ezer in my huwelik kan wees. Dis deur so sterk soos ’n rots in die Here te wees dat ek my man die beste kan eer.

Uittreksel uit 8 Maniere om jou man lief te hê deur Madilynn Chadwick met toestemming deur CUM Christelike Uitgewersmaatskappy gepubliseer.

2018-02-01T09:45:34+00:00