‘n Kwessie van geloof

Gebed wat berge beweeg

Deur Bennie Mostert | Foto Hanneri de Wet

Wat gee ons vrymoedigheid om te bid? Waarin lê ons hoop wanneer ons bid? Wat is dit wat maak dat ons glo God sal ons help wanneer ons bid? Die antwoord is in die persoon van God self opgesluit.

Daar is by baie mense ’n groot fokus op wat om te bid en hoe om te bid. Dit is egter belangrik om heel eerste die volgende vraag te beantwoord: Wie is die God tot wie ons bid? Wanneer ons dit verstaan, sal die hoe en die wat makliker in plek val. Gebed is vol onsekerheid wanneer ons nie weet wie die God is tot wie ons bid nie. Die vraag is onder andere: Hoe dink hierdie God oor my, is Hy betroubaar, sal Hy vir my kan gee wat ek vra, is Hy magtig genoeg om my te kan help, wat belowe Hy, wat is Sy opdragte en is daar sekere voorwaardes, en sal ek daardie voorwaardes kan nakom? Is dit ’n God met wie ek in ’n persoonlike verhouding kan staan, of is Hy (soos in Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme) ’n god van wie ek nie seker is wat om te verwag nie. Is Hy soos die gode van al die groot wêreldgodsdienste vir wie ek offers moet bring om Hom tevrede te stel en om sy gramskap af te weer?

Wanneer ons onseker is oor wie die God is tot wie ons bid, weet ons nie hoe om te bid nie, is geloof onmoontlik en is gebed een groot onsekerheid. Wanneer ons nie weet wie God is nie en Sy karakter nie verstaan nie, word ons gebede ’n reeks formules in die hoop dat, indien ons die regte “formule” of kode-woorde gebruik, God sal luister.

Die God van Israel

Kyk na Eksodus 34:6-7. In hierdie gedeelte sê God vir Israel wat Hy wil hê hulle van Hom moet weet:

 • Ek, die Here, is die barmhartige
 • en genadige God,
 • lankmoedig,
 • vol liefde
 • en trou.
 • Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte.
 • Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde,
 • maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie.

Wanneer iemand regverdig is, genadig, goed, heilig, vol liefde en trou, barmhartig, sonde vergewe en begeer om in ’n verhouding met ons te staan, is die gevolg dat ons ons aan Hom kan toevertrou. Ons kan met ’n verwagting en sekerheid bid. Ons kan in Hom glo en ons kan Hom glo. Ons kan Sy beloftes glo en hoef nie bang te wees om Sy bevele te gehoorsaam nie.

As mense kan ons goeie dinge doen. Ons het ons kinders lief, tree regverdig op en vermy sonde. Maar God is anders. Hy ís liefde. Sy hele wese is geregtigheid, goedheid, genade en barmhartigheid. Ons het lief, maar Hy is liefde. Ons is soms genadig, maar Sy hele wese is genade. Wanneer jy lank genoeg met iemand praat wat nie verstaan dat God sy Vader is en dit as realiteit beleef nie, sal jy mettertyd vind dat so ’n persoon sukkel om te bid.

Wanneer ons God as Vader leer ken, kom ons in ’n diep intimiteit met God en begin daar ’n vaste wete ontwikkel dat ek Hom kan vertrou.

Die ses ankers van gebed

 1. Die God tot wie ons bid, is ’n Vader

Die Skrif leer ons van ’n God wat vir ons ’n Vader wil wees: “‘Ek sal vir julle ’n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees,’ sê die Here, die Almagtige” (2 Kor 6:18). Geen ander godsdiens vertel van ’n God wat vir ons ’n Vader wil wees nie. Hy is ’n God wat die volledige prys vir ons sonde betaal het deur die dood van Sy Seun aan die kruis.

Ons is seuns en dogters van die lewende God en Vader wat in die hemel woon. Jesus leer ons in Matteus 6:9 om ons gebede te begin met “Ons Vader wat in die hemel is”. Jesus sê dus wanneer ons bid, moet ons begin met “Vader”. Daarom kan en moet ons vanuit ’n posisie van kindskap bid. In sy Hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 praat Jesus met God as Sy Vader. In Lukas 11:1 vra die dissipels Jesus om hulle te leer bid. In vers 11-13 sien ons die sentrale plek van die woord “vader”. “Is daar ’n vader onder julle wat as sy seun vir hom ’n vis vra, vir hom ’n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy ’n eier vra, vir hom ’n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer! Hy (die Vader) sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra.”

Baie mense ken God as God, maar nie as Vader nie. Wanneer ons God as Vader leer ken, kom ons in ’n diep intimiteit met God te staan en begin daar ’n vaste wete ontwikkel dat ek Hom kan vertrou, dat Hy betroubaar is en my onvoorwaardelik liefhet.

Dit is uit hierdie Vader-kind-verhouding dat ons gebedslewe groei, ons Hom meer en meer vertrou, Sy beloftes glo en ons lewens aan Hom toevertrou. Sonder hierdie intimiteit met God as Vader sal ons gebedslewe droog en onbevredigend wees.

Ons moet ’n innerlike sekerheid hê dat Hy ons liefhet en van ons hou, dat Hy aan ons kant is. Indien dit nie daar is nie, kan jy jou nie aan God toevertrou nie, geloof word onmoontlik en vrymoedigheid om Hom te vra om jou te help en te versorg, word onmoontlik.

 1. Die karakter van die God tot wie ons bid

Wanneer ons die karakter van God ons Vader verstaan, gee dit vir ons geloof om in gebed na Hom te gaan en vir Hom te vra wat ons nodig het. Wat sê die Skrif oor Sy karakter? Hy is ewig, sonder enige foute, soewerein, alwetend, alomteenwoordig, almagtig, die Skepper, oneindig, onmeetbaar, onbegryplik, onveranderlik, toeganklik, vol medelye en genade, barmhartig, getrou, kan vooruit sien, vol liefde, heilig, regverdig, onpartydig, ’n verterende vuur, ’n Vader, wys, betroubaar, ons voorsiener. Hy is naby, goed, ons vriend, voorsien in ons behoeftes en het ’n doel met ons lewe.

 1. Die werke van die God tot wie ons bid

Ons sal met ’n verwagting na God toe gaan wanneer ons weet wat die Skrif ons leer oor Sy dade. Die Skrif leer ons: God beskerm, antwoord gebed, bring versoening tussen mense, regeer, red, heers, breek die vestings van die Bose, gee vir ons die Heilige Gees en vul ons met die Heilige Gees. Hy onderrig ons, doen die onmoontlike, skep, herskep, herstel, vernietig die werk van die goddelose, ondersteun en bemoedig, waarsku en dissiplineer, vul ons met krag en genees. Hy reinig en heilig ons, vergewe ons sondes, gee bevele, maar gee ook geestelike en fisieke gawes. God straf wanneer en waar nodig, voer oorlog, vul ons met Sy heerlikheid en seën ons.

 1. Die beloftes van die God tot wie ons bid

Die Skrif bevat letterlik duisende beloftes. So is daar byvoorbeeld meer as 300 beloftes van God wat ons aanmoedig om nie te vrees nie. Honderde beloftes waar Hy beloof om vir ons te sorg en aan ons behoeftes te voorsien. Daar is beloftes oor genesing, die bevryding van aanvalle van mense en demoniese magte. Daar is beloftes oor verlossing van sonde en sekerheid dat ons van Hom die ewige lewe sal ontvang. En wanneer ons die verhale lees van die gelowiges in die Bybel, die heiliges wat voor ons geleef het, die getuienis van gelowiges rondom ons, saam met ons eie ervaring van die beloftes van God, gee dit vir ons hoop, help dit ons om te glo dat God ons sal antwoord wanneer ons bid.

 1. Die bevele van die God tot wie ons bid

Dit is goed om ’n studie te maak van die bevele van God. Gehoorsaamheid aan God se bevele lei altyd tot vrede, die versoening van mense met God en mekaar, om ander lief te hê, genadig met ander te wees en mense rondom ons geestelik te versorg. Dit is nie moeilik om so ’n God te gehoorsaam en te weet dat Hy ons sal hoor wanneer ons dinge bid wat in lyn is met Sy opdragte nie.

 1. Die Woord van die God tot wie ons bid

Die Woord van God is ewig, onveranderlik, ’n vaste riglyn en betroubaar. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ’n regte lewenswyse te kweek, sodat mense wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk (2 Tim 3:16-17).

Uittreksel met toestemming gepubliseer. Gebed wat berge beweeg deur Bennie Mostert word uitgegee deur CUM Christelike Uitgewers.

2018-02-01T09:32:38+00:00