Boekgesprek

Ons gesels met bekende teoloog en skrywer, dr. Isak Burger oor sy jongste boek, In Gees en in Waarheid.

As daar ooit ’n tyd was wat die Heilige Gees nodig is in die Kerk en in die lewe van gelowiges, is dit sekerlik vandag. In In Gees en in Waarheid ondersoek Isak Burger die Persoon en werking van die Heilige Gees van Ou-Testamentiese tye af tot nou toe. Die boek is geskryf vir elke gelowige wat smag na ’n ware belewenis van die derde Persoon van die Drie-eenheid.

Vraag: Voor ons spesifiek gesels oor jou boek In Gees en In Waarheid, vertel eers vir ons lesers, waar het jou liefde vir skryf begin?

Antwoord: Vreemd soos wat dit mag klink, kan ek nie sê dat ek besonder lief is vir skryf nie. Daar is baie ander dinge wat ek eerder doen. Dit gaan by my met redelike selfdissipline gepaard. Ek besef egter dat die Here vir my ’n talent en gawe van kommunikasie gegee het. Ek het dit vir dekades hoofsaaklik verbaal (deur my prediking) gedoen. Dit was eers hier rondom 2000 dat ’n kollega my sterk aangemoedig het om dít wat ek sê, op skrif te stel om sodoende meer mense daarmee tot seën te wees. Dit is waar die boekie Die eerste 5 minute na die dood sy oorsprong het – dit het begin by ’n preek. Die meeste van my boeke is die verwerking en uitkristalisering van preke wat ek oor die jare gelewer het.

Vraag: Wat inspireer jou en wat is die moeilikste aspek van die skryfproses vir jou?

Antwoord: Soos reeds genoem, is my skryfwerk grootliks die uitkoms van my prediking. Die meeste van my prediking het oor die jare uit die lewe en werk van Jesus gekom. Dit wat ek preek, lewe in my hart en dit neig om oor jare binne ’n mens te groei. ’n Enkele preek het so al tot ’n boek ontwikkel. Die moeilikste aspek van skryf vir my, is om eers aan die gang te kom. Ek dink die meeste skrywers het die ervaring dat daar ’n vloei van gedagtes en inspirasie is as jy eers behoorlik aan die gang is. Met gedurige onderbrekings moet jou gedagtes elke keer eers weer in ritme kom.

Vraag: Kom ons gesels bietjie oor jou boek In Gees en In Waarheid. Hoekom hierdie tema aanpak?

Antwoord: Ek was feitlik my hele lewe in ’n Pinksterkerk (Die AGS van SA). In my matriekjaar het die Here my vervul met Sy Heilige Gees. Deur die jare het die Here my genadiglik vir sommige van die gawes van die Heilige Gees gebruik. Die Heilige Gees het al die jare ’n ondubbelsinnige verskil in my lewe en bediening gemaak. Aan die anderkant het ek al my teologiese opleiding in die NG Kerk gehad. Daar was ’n tyd in die 19e eeu toe die Here die NGK deur kragtige herlewings besoek het. Ek bedien gereeld in die NG Kerk en ook in ander denominasies en is diep onder die indruk van die dors by baie gelowiges na die volheid van die Heilige Gees. Deur hierdie boek wil ek graag vanuit my persoonlike en teologiese ervaring ander gelowiges help om hierdie belofte van God ook in hulle eie lewens te beleef.

Vraag: Vir wie is hierdie boek geskryf?

Antwoord: Enersyds vir geestelike dors en honger lidmate in die historiese kerke. Andersyds vir lidmate uit die tradisionele Pinksterkerke wat nog net in naam ‘Pinkster’ is, maar lankal nie meer die volheid van die Heilige Gees ken en waardeer nie.

Vraag: Hoekom is hierdie boek juis van belang vir gewone mense en juis vandag en nou?

Antwoord: Die kerk in die algemeen ry nie meer die golf van tradisie waar die Christendom as deel van die alledaagse kultuur gesien is nie. Ons leef al hoe meer in ’n liberaal-sekulêre wêreld wat sterk humanisties georiënteerd is en nie meer baie vriendelik met gelowiges en die kerk is nie. Die kerk in die Weste het vandag weer (soos in die vroeë kerk) die krag en werking van die Heilige Gees nodig, anders gaan dit al hoe meer irrelevant raak en na die kantlyn gestoot word. Niks kan die kerk meer eietyds en relevant maak as wanneer die Heilige Gees Sy regmatige plek in ons lewe gegee word nie.

Vraag: Wat hoop jy kry lesers uit die boek?

Antwoord: Dat hulle op ’n plek sal kom waar die Heilige Gees nie maar net aan hulle bekend is as die naam van die derde Persoon in die Drie Eenheid nie, maar dat Sy wonderlike leiding, krag en werking in hulle lewe ’n werklikheid word.

Vraag: Wat was vir jou die moeilikste en wat was die maklikste aspek van die skryf van die boek In Gees en in Waarheid?

Antwoord: Die boek was nie regtig moeilik om te skryf nie. Wat dit maklik gemaak het, is die feit dat ek my nie soseer op ander persone se menings hoef te verlaat het nie, maar vanuit my persoonlike ervaring met die Woord en die Gees kon skryf.

Vraag: Terug by die skryfproses. Jy het al ’n hele paar boeke op jou kerfstok? Raak mens ooit gewoond dat jou boek gepubliseer word?

Antwoord: Nooit! Elke nuwe boek is vir my soos ’n nuwe baba in die huis.

Vraag: Is daar ’n volgende boek in beplanning waarna mense kan uitsien in die toekoms?

Antwoord: Ek is tans besig met ’n boek oor karakter en integriteit. Ek hoop om dit in die volgende jaar te voltooi.

 

In Gees en in Waarheid deur Isak Burger word uitgegee deur CUM. Bestel jou kopie by https://www.cumbooks.co.za/in-gees-en-in-waarheid-sagteband-1