Boekgesprek

Ons gesels met Dr. Caroline Leaf, bekende Christelike neuro-wetenskaplike, oor die beginsels wat sy in haar jongste boek, Die perfekte jy, aanspreek.

Dié jongste boek uit Dr. Leaf se pen sal jou in staat stel om jou ware self te ontdek en jou bemagtig om die regte keuses in die lewe te maak. Uit haar jarelange ervaring en navorsing help sy jou om te ontdek hoe jy, deur buite jou ‘perfekte jy’ te leef, jy jou geestes- en fisieke gesondheid negatief kan beïnvloed. Hierdie boek stel jou in staat om die ware bloudruk vir jou identiteit aan te gryp en ’n duidelike idee van Goddelike doelgerigtheid in jou lewe te ontwikkel.

 Vraag: Dr. Leaf, vertel ons meer oor die idee van Die perfekte jy en hoekom dit belangrik is om te ontdek?

Antwoord: Ons is wie ons is, maar om ons wáre identiteit te ontdek en te begin toepas is van kritieke belang om ’n vervulde lewe te kan lei. Hierdie tema is al in baie boeke aangepak, klasiek en modern, fiksie en nie-fiksie. Die soeke na die ‘ware self’ is die tema van baie van die wêreld se grootste meesterstuk-kunswerke en karakteriseer selfs die wêreld van onderwys. Dit is ’n vraag wat niemand kan ontduik nie en ’n vraag wat net elke individu self kan beantwoord. Maar vir my is die vraag egter die volgende; kan ek die individu wees wat God my geskep het om te wees? Ek kyk in die boek in diepte na hierdie vraag en ondersoek hoe elke mens uniek geskep is, hoe elkeen op ’n unieke en spesifieke manier dink, hoe elkeen op ’n spesifieke manier voel en hoe elkeen op ’n spesifieke manier keuses maak. Dit is die bloudruk van jou ware identiteit.

Vraag: Wat is die verhouding tussen die verstand en die brein?

Antwoord: Elkeen van ons dink, voel en maak keuses met ons verstand. Die brein is die substraat waardeur die verstand werk – dit reflekteer die aksies van die verstand.

Vraag: Hoekom is dit belangrik om op liefde ingestel te wees?

Antwoord: Wanneer ’n mens op liefde ingestel is, sal jou brein reageer op die wyse waarop dit ontwerp is. Dit lei tot beter geestelike-, verstandelike- en fisiese gesondheid.

Vraag: Waar pas die Heilige Gees in by die ontwikkeling van ’n self-bewussyn?

Antwoord: Ontvanklikheid vir die leiding van die Heilige Gees sal meebring dat jy jou ‘perfekte jy’ word – en dit beteken dat jy die lewe met die genade en vrede wat God in elke oomblik liefdevol en vrylik aan ons gee sal beleef.

Vraag: Hoe help die begrip van ’n ‘perfekte jy’ jou om beter keuses te maak?

Antwoord: God het elkeen van ons ontwerp om ‘uit stof’ te sien en ook op ons unieke manier ‘uit stof’ te skep. Die aard van ons bewussyn, ons ‘perfekte jy’, is van die bewussyn van God geskei, maar dit vloei ook uit die bewussyn van God uit. Tog is daar onsekerheid oor die aard van die ‘perfekte jy’. Jou ‘perfekte jy’ behoort eksklusief aan jou; net jy weet wat jy werklik op enige gegewe oomblik dink, voel of kies. As iemand jou goed ken, kan hulle dalk raai wat jy dink gebaseer op hoe jy in die verlede opgetree het, maar hulle sal nooit heeltemal seker wees totdat jy iets sê of doen nie. Ons kan dus nie weet wat ’n ander persoon dink nie en ook nie met sekerheid sê wat volgende gaan gebeur nie. Jou denke, gevoelens en keuses – jou ‘perfekte jy’ – handel onder meer oor jou regte en verkeerde keuses. Niemand anders bepaal jou keuses behalwe jýself nie. Baie faktore kan ons keuses beïnvloed, aangesien niemand van ons in ’n vakuum leef nie. Tog bepaal slegs jý en die keuses wat jy maak hoe jy jou op jou lewensomstandighede reageer. Slegs jý is verantwoordelik en kan toerekenbaar gehou word vir hoe jy reageer op wat in jou lewe gebeur. Jou toekoms lê dus oop voor jou, met ’n ewigheid van situasies en keuses.

Vraag:  Gee vir ons ’n oorsig van die UK-profiel (Unieke Kwaliteite profiel)?

Antwoord: Jou UK-profiel het ’n drievoudige doel: om jou te help verstaan hoe jy uniek dink, voel en kies; om jou vermoëns te verbeter, om jou gedagtes, gevoelens en keuses doelbewus te reguleer om jou in pas met die Heilige Gees te hou; en om jou te help verstaan hoe jy dink, voel en keuses maak wanneer jy binne jou ‘perfekte jy’ funksioneer sodat jy kan weet wanneer jy nie soos die ‘perfekte jy’ optree nie.

Vraag: Hoe kan ’n mens seker maak jy funksioneer binne jou ‘perfekte jy’?

Antwoord:  Beheer jou gedagtes en kies om jou verstand gereeld met die hulp van die Heilige Gees te vernuwe.

Vraag: Kom ons gesels oor ‘ongemak-sones’. Wat kan ons daaruit leer

Antwoord: Ongemak-sones is sones in ons gees, verstand en liggaam wat ons waarsku wanneer ons buite ons ‘perfekte jy’ optree. Dit laat die gevaarligte in ons bewussyn flikker wanneer ons byvoorbeeld buite die liefdesone beweeg na die skadelike vreessone.

Vraag: Hoe kan mens jou eie ‘perfekte jy’ ontdek?

Antwoord: Die beste manier om te begin is om die UK-profiel in die boek in te vul, meer uit te vind oor jou eie uniekheid en jou eie liggaam se ongemaksones te verstaan.

Die perfekte jy word deur CUM Books in Suid-Afrika versprei.