Sit jou hart op papier 2018-08-01T08:55:46+00:00

Foto | Hanneri de Wet; Stilering Juané Scheepers van A seed to sow

Stille troos

Toe vra hy Fillippus om op te klim en by hom te kom sit …” Handelinge 8:31

“Kom sit hier by my dat ek ’n stukkie van jou kan kry”, is die bewoording van ’n prent met ’n skewe stoel wat ek lank terug vir my dogter by ’n amateur-kunsgroep se uitstalling gekoop het.

Job se drie vriende het in sy rou eers niks gepraat nie – net vir 7 dae by hom gaan sit. Sit-by-iemand het al behoorlik ’n luukse in ons gejaagde soiale bestel geword. Met saamsit kan ek saamvoel, saampraat, in stilte troos, waardeer, vir ’n oomblik in oë kyk en ’n konneksie maak, of gedagtes en oortuiginge kommunikeer. Miskien is daar iemand langs die pad wat vandag ’n kom-sit-by-my nódig het … sodat hy ’n stukkie van my kan kry … of sodat hy, soos hierdie Ethiopiër, straks ’n brokkie Lewe deelagtig kan word …

Hannli Nel-Smith, Welgevonden

Foto geneem deur Christine Vosloo

Hier is die klippe stil

Maar Hy antwoord: “Ek sê vir julle: As hulle stilbly, sal die klippe uitroep.”  (Lukas 20:40)

Terwyl ek moussaka maak, speel ‘opruiende’ geestelike musiek luid oor die kombuis-radiotjie. Ek sing onbevange saam en komponeer goedsmoeds die deskant soos Gees my lei. Hier en daar word ’n vreugdedansie ingepas. Ek raak bewus van ’n fluitende deskant, vreemd aan die bekende loflied. Tog pas dit harmonieus in. Momenteel borrel ’n heilige gewaarwording in my binneste: die mikrogolf, waar groente al dente in die rondte tol, is besig om saam te sing! Dit kan ook die draaitafel wees wat partykeer, skewerig uit sy spoor, skurend kla. Nietemin. My kombuis is vol bruisende klankkleur … vir God!

Anoniem

Plakboek

Liewe Lééf, ek deel graag hierdie kort storie met julle. My ma is die 8ste Junie 2018 oorlede. Sy was baie lief vir die die Here én vir die Lééf-tydskrif.

Toe ek haar goed oppak, kom ek op ’n boek af wat sy vir my gemaak het. Dit moes oor ’n lang tyd gewees het wat sy dié boek aanmekaargesit het. Die plakboek is gemaak in ’n ou dagboek van 2007. Sy het uit die tydskrif woorde en prentjies van bemoediging gesny en geplak. Voor in die boek het sy geskryf: Vir jou Ilze.

Dit is so kosbaar vir my. Ek huil oor alles wat sy sorgvuldig uitgekies en geplak het. Dit was altyd vir haar so lekker om op die bed te sit in die oggend, na Radiokansel te luister, Bybelstudie te doen en dan prentjies uit te sny en te plak in haar boek wat vandag myne is! Ek koester dit, ek huil oor haar en vier haar lewe.

Dankie Lééf. Deur julle leef sy vir my voort en koester ek dit wat sy vir my nagelaat het. En nou lééf sy voort saam met Jesus.

Liefde

Ilze Oosthuizen, Centurion

NS: Om hierdie rede wil ek inteken op julle tydskrif en sodoende hierdie nalatenskap te laat voortleef. Ek wil ook tap uit die Rykdom wat julle bied.

Foto geneem deur Christine Vosloo

Oggendgebed
Liewe Vader, mag ek vandag liggies trap, reg in Jesus se spore, met die doelbewuste versigtigheid om geen gekneusde blom verder te vergruis nie.
My gees was tot nou toe haastig, veroordelend, doelgerig … en sonder die sagdheid en insig en agape-liefde van Jesus.
Lei my o, Gees in die leerskool van minder word van myself om sodoende meer te kan wees in Christus; Hy wat deur my openbaar moet word. Amen
Anoniem
Oestyd
“Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes.” 2 Korintiërs 9:6
“Saai volgens my wil, en julle sal my liefde oes.” Hosea 10:12a
Vader, ek het gesaai soos die Gees my gelei het. Help my nou om geduldig te wag. Ek kan tog so gou krap in swak bemeste grond om groei te wil raaksien. Dis egter dan wanneer ek oortree in Waterdraer se domein. Laat ek stil wees en vertrou … ook met die wete dat ek nie noodwendig die een gaan wees wat oes nie. Amen

Foto geneem deur Christine Vosloo

Pad van genesing

Ek was so geskok toe ek lees dat Annalise Wiid oorlede is. Ek het twee retreats in Ladybrand saam met haar beleef. Ek deel graag hierdie stukkie wat ek geskryf het na aanleiding van die retreat wat ek in Junie 2017 bygewoon het. Annaleen Bronkhorst, Magaliesburg

As ek stil word

‘As die Heilige Gees in jou fluister en jy hoor die gesuis van ’n sagte stilte, dan is dit tyd om stil te word en te luister …

Toe die engel aan die maagd Maria verskyn het, het hy die gesprek wat hulle gehad het begin deur sag te sê: “Moenie bang wees nie, Maria.”
Verder sê hy: “Die krag van die Allerhoogste gaan die Lewe in jou verwek.” Haar reaksie op hierdie ingrypende verandering in haar lewe was: “Here, ek is vir U beskikbaar.”

Die Gees in my fluister oor en oor wanneer die bangwees soos ’n swaar kombers om my keel kom vou: Moenie bang wees nie … moenie bang wees nie … moenie bang wees nie … al sagter en sagter, maar sonder om op te gee. Ek hoor Hom nie. Ek maak desperaat my eie planne om die bangmaakmonsters hard en luidkeels te verjaag. Ek is nie eers beskikbaar om te luister nie!

Ek word tot stilstand geruk. Uiteindelik hoor ek die Stem in my. Ek hoor ook die fluistering diep binne dat die die krag van die Allerhoogste ook vir my die ewige lewe verwek het toe Hy sy Seun gestuur het om die dood te oorwin. Ek het ook die Lewe ontvang! Die vraag is nou net wat maak ek daarmee? Is ék tot die beskikking van die Here?

Daar is nog meer stilte nodig …

Ná Jesus se kruisiging het die dissipels ook vir hulle eie lewens gevrees. Hulle het bymekaar agter geslote deure geskuil. Skielik was Jesus tussen hulle en het sag gesê: “Vrede vir julle.”
Later weer: “Vrede vir julle.”
Tomas was egter nie by die ander dissipels nie. Hy wat Tomas was, was ook die een wat vroeër verklaar het: “Kom ons gaan saam, sodat ons saam met Hom kan sterwe.”
Agt dae later het Jesus weer aan hulle verskyn. Tomas was hierdie keer by. Weer het die sagte stem begin met: “Vrede vir julle.”
Tomas het met die woorde: “My Here en my God!” opnuut sy toewyding aan Jesus verklaar sodat hy deur sy geloof, in Jesus se naam, die lewe kon hê.

Ek maak my oë toe. Vrede vir jou … vrede vir jou … vrede vir jou … hoor ek die Stem in my fluister. Tomas was bereid om saam met Jesus te sterwe. Maar hy was ook bereid om saam met Hom te lewe! Is ék bereid om saam met Jesus te lewe?

Oppad na Damaskus hoor Paulus die stem: “Saul, Saul waarom vervolg jy my?”
Paulus vra: “Wie is U Here?”
Hy antwoord: “Ek is Jesus.”
Paulus, blind na die ontmoeting, het drie dae lank tyd gehad om te reflekteer en te luister. En hy het verander. Hy het sy lewe radikaal verander.

Die stem in my fluister my naam oor en oor.

Ek vra: “Wie is U, Here?”

Ek hoor die fluistering in my hart:  “EK IS”

U is die Lig in die oë van my kind.
U is die Oggendlug wat soos sjampanje teen my vel prikkel op ’n helder wintersdag.
U is die vrolike kabbeling van Lewende Water oor die klippe in ’n stroom.
U is die Troos in ’n donker nag van pyn.
U is die warm omhelsing van ’n Geliefde.
U is die Asem in my longe.
U is die Gebed van my hart.

“Wie is ek dan?” vra ek verwonderd.

“Moenie bang wees nie …
Vrede vir jou …
Ek het jou naam genoem …

Jy is Myne!”

Stuur jou brief of foto aan navrae@leef.co.za