“En terwyl ons almal … die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid.” 2 Korintiërs 3:18

Ons dink dikwels aan geestelike groei as iets wat óns moet doen. Heiligmaking gebeur wanneer óns sondes vermy, wanneer ons onsself tandeknersend inspan om beter te doen. Ons moet egter nie dink ons besit innerlike geestelikheid, wat nog te sê heiligheid, wat ons maar net bietjie kan aandraai nie. Ons het nie en ons kan nie. Wat óns ook al aandraai, eindig in kunsmatigheid en godsdienstigheid, in geveinsdheid. Mensgemaakte pogings bring nie heiligheid na vore nie, maar skynheiligheid.

Nee, ons geestelike groei is iets wat God doen. Dis sý heiligheid, sý vrug wat moet verskyn. Wat is ons taak dan? Ons moet ons oopmaak daarvoor, dit gelowig aanneem, gewillig en gereed wees tot gehoorsaamheid. ‘n Aspek daarvan word vreeslik mooi beskryf in hierdie vers. Paulus sê doodgewoon ons groei lê daarin om die heerlikheid van die Here te aanskou. Soos ons Hom aanskou word ons verander, na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid. Onthou, heiliging is om soos Hy te word, die Heilige. Hoe word ons soos Hy? Ons spandeer tyd met Hom, ons kyk na Hom, ons beleef Hom! Dan gebeur dit self – HY vryf op ons af! Hoe jy dit doen is minder belangrik. Daar is verskeie toegangsroetes: gebed, bepeinsing, belewing, aanbidding, sy Woord of net in die stilte by Hom. Gaan dus na Hom. Spandeer tyd daar. Dit alleen sal jou verander! As jy die yster in die vuur lê, kom die vuur later in die yster. Dit kan nie anders nie.

Gebed

Maak my heilig, Here! Maak my soos U.

“Die Christelike ideaal is nie om gelukkig te wees nie, maar heilig.” A.W. Tozer

Besoek www.jimileroux.com en skryf gratis in vir Jimi le Roux se daaglikse oordenkings.

2019-08-31T18:20:43+00:00