Foto’s Leana Clunies-Ross & Hanneri de Wet

Jesus se omgee was ’n buite-die-boks manier van liefde gee: Om grenslose liefde en genade teenoor almal te lééf.

Ek betrap myself keer op keer dat ek ver te kort skiet aan onvoorwaardelike deernis en liefde vir álle mense. Dis mos maklik en lekker om ’n hart vir jou naby liefhê-en-hou-van-mense te hê en getrou vir hulle te bid, maar veel moeiliker om onveroordelende genade en goedheid uit te deel aan diegene wat buite ons onmiddellike kring staan. Ja, ons natuurlike harte maak dikwels van ons baie selektiewe liefde-aangeërs.

Jesus se hart was ánders: Hy het kom wys hoe lyk deernis vir die mense naby aan Hom, vir hulle van wie Hy verskil het, vir nie-gelowiges, vir sondaars. Vir die wêreld.

Dink ’n mens daaraan dat ek en jy vandag sy dissipels is en sy voorbeeld behoort te demonstreer, raak ’n mens keer op keer diep bewus van jou eie onvermoë. Dis dan wanneer ons maar net weer en weer in afhanklikheid voor Hom kan kniel, sy hand kan vashou en vra dat Hy iets van Homself deur ons na die groter wêreld sal laat vloei. Dat Hy sigbaar sal word deur die gate in ons eie mondering.

Die waarheid is dat, wanneer ons so leef, ons nie net ’n verskil aan ander maak nie, maar daar ook iets met óns gebeur. Die liefde wat van Hom deur ons na ander vloei, verander ook óns harte, goedvoel-hormone en ons groter verstaan van wat liefde régtig is. Wanneer ons vir ander bid, vul dit ook ons eie lewens met groter vrede en vreugde.

Kom ons bly maar diep bewus daarvan dat ons, vanweë ons menslikheid, kieskeurig in ons liefde en gebede is en dat ons net werklik instrumente van grenslose genade kan wees as ons elke dag bid dat sý genade ruimskoots deur ons sal vloei. Kom ons begin met hierdie soort liefde deur die kring vir wie ons bid, wyer te trek en ook vir hulle op die rand van die lewe aan Hom op te dra. Gou sal ons agterkom dat dit moeilik is om vir mense te bid en nié vir hulle lief te word nie.

Ja, kom ek en jy kies om te oefen om werklik dissipel-aangeërs vir ’n honger wêreld te wees.

Liefde-aangeër
Here Jesus
Wie sou ek wees as U kieskeurig in u liefde was?
Wat sou ek vandag wees
as U net sekere mense
in u genadekring verwelkom?
Niks nie Here!
Tog is ek so geneig om
te kies vir wie ek wil bid.
Vir wie ek u liefde wil aangee.
Dit terwyl almal – soms onwetend –
honger is aan u genade.
Dors is na u soort liefde
en smeek om die deernis
van mense wat regtig omgee.
Hier is my sondaar-hand, Here.
Vloei u liefde
onverstoord deur my
na elke ander mens
om my.
Na hulle naby en ver van my.
Veral aan hulle ver van U.

Rimpel-effek

Daarom hou Hy Petrus se sterwende ma se hand met liefde vas, staan Hy op vir ’n prostituut wat deur die Jode aangekla word, kuier Hy met ’n oop hart by ’n tollenaar en bid Hy, voor Hy gevange geneem word, vir ’n wêreld vol stukkende mense. Aan die einde van sy lewe praat Hy toenemend met sy dissipels oor die manier hoe hulle in die toekoms hierdie hart-van-omgee moet uitleef. Hoe hulle sy menswees moet gaan demonstreer.

Ware dissipel-wees is nie noodwendig maklik nie. Maar dis áltyd bevrydend, helend, verrykend en lewendmakend. Meer nog: dis aansteeklik juis omdat die liefde so buite-die-boks lééf.

Boodskap: Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefgehad het. Johannes 15:12
2019-08-06T21:45:51+00:00