Boekgesprek

Lééf gesels met leraar en skrywer, Danie Malan, oor sy boek In gesprek met die Vader.

Daar kom tye wanneer ’n mens sukkel om te bid. Of wanneer ’n mens wonder of jou gebede aanvaarbaar is vir God. Jesus se dissipels was ook nie seker hoe om te bid nie. Daarom het Jesus vir hulle die volmaakte gebed geleer – die Onse Vader.

In gesprek met die Vader is ’n Bybelstudie wat oor 11 weke strek waarin Danie Malan die bedes van die Onse Vader afsonderlik bespreek en wys hoe die bedes elke aspek van ons lewe aanraak. Die betekenis van elke bede word in detail verduidelik en aan die einde van elke studie is daar vrae om oor na te dink en voorstelle vir gebed tydens persoonlik stiltetyd. Hierdie Bybelstudie is ideaal vir enigiemand wat graag ’n ryker gebedsverhoudings met die Vader wil hê.

Danie Malan is getroud met Nonnie, ’n huishoudkunde-onderwyseres, en hulle het drie kinders, Karien, Danie en Sanmarie. Hy is reeds meer as 30 jaar leraar van Kempton-Kruin Gemeente en is passievol oor gebed, Bybelskool en gemeente-wees soos die vroeë kerk. Hy is betrokke by die Ring, Sinode en Algemene Sinode – veral rondom Leer en Aktuele sake.

Vraag: Waar het jou liefde vir skryf begin?

Ek was op Grey Kollege op skool en lid van ons Stabilis-blad se redaksie. Toe al wou ek graag ’n boek skryf oor Filippense, omdat die brief van Paulus vanuit ’n tronk so oorloop van blydskap.

Vraag: Waaroor handel hierdie boek? 

Dit gaan oor ’n gesprek – met God. Ons hoef nie afsprake te maak, of in ’n lang ry te wag nie. God is baie nader as wat ons dink. Vir baie mense is gebed baie formeel. Tog is dit so maklik. As ons God van naderby leer ken, as ’n goeie en liefdevolle Pa wat graag na ons wil luister en ons innig liefhet, word dit ’n natuurlike en spontane gesels. Byna ’n koffie-drink gesprek, soos Jesus gesels het saam met Petrus, of Maria Magdalena as hulle saam geëet het.  Dit neem niks weg van die heilige eerbied wat ons vir Christus in ons harte voel nie.

 Vraag: Jy is baie passievol oor gebed. Watter effek het vandag se besige lewe en omstandighede op die manier waarop mense bid? 

Ek is ’n ekstrovert en daarom sukkel ek met stiltetyd en alleen bid. Omdat die Onse Vader so kort en kragtig is, het dit my skuldgevoel oor te min bid, weggeneem. Dit is die allermooiste gebed en die samevatting van al die mooiste gebede uit die Bybel. Dit kom uit die mond van ons Here Jesus self en help ons om in ’n diep verhouding met ons hemelse Vader te leef. Ek begin elke oggend met hierdie gebed en dit het my lewe oneindig baie verryk.

Verseker help dit besige mense om in gesprek met ons Vader te lewe. My dogter Karien Müller is ’n sakevrou en ons het ’n roeping ontvang om mense te bemoedig uit 1 Kor. 14:3. Elke aand stuur ek ’n stemboodskap vir haar en baie ander om hulle aan te moedig om te bid en uit die Woord van God te leef.  Vandag se uitdagings en keuses is veelvoudig. Tog kry ek antwoorde hiervoor op my knieë.

 Vraag: Wat het jou inspireer om juis ’n boek te skryf oor die Onse Vader?

Die Onse Vader is ’n gebed en ’n antwoord op gebed. Die volgelinge van Jesus het Hom gevra om hulle te leer bid, en hierdie eenvoudige gebed is Jesus se antwoord vir vissermanne om met hulle hemelse Vader te praat. Ek het myself probeer indink hoe dit vir hulle moes voel om na Jesus se gebede te luister. Sy gebede was so innig, opreg en uit die hart. Hy het werklik gesprek met sy hemelse Vader gevoer en dit in sy alledaagse lewe toegepas. Al was Hy hoe besig, het Hy Hom soms afgesonder om te bid. Hoe sal ons dit nie ook nodig kry nie? Boonop het my pa my al geleer dat die Onse Vader die belangrikste van alle gebede is, omdat dit ’n model of voorbeeld is van hoe ons met ons Vader kan praat – met vrymoedigheid, maar ook met heilige eerbied, want Hy is ons Vader in die hemel! Dit verbind hemel en aarde met mekaar.

’n Verdere rede: Martin Luther was ’n man van God wat in baie gevaarlike tye sy geloof in die Here uitgeleef het. In sy poging om kinders te leer het hy ’n pragtige uiteensetting van die Onse Vader gegee. Dit het my gedring om so ’n getuienis vir ons eie tyd te skryf.

 Vraag: Hierdie boek is ’n Bybelstudie wat 11 weke lank duur. Is dit bedoel vir individuele studie of groepe?

In ons weeklikse Bybelstudie wat 35 vroue bywoon, het iemand gister vertel dat haar man die boek gekoop het en dat dit sy lewe soos handomkeer verander het. Een van ons selgroepe het ook begin om dit as groepstudie te gebruik. So – die ideaal is eintlik om dit alleen te lees en dan saam met ’n groep, want dit is bedoel om stadig te lees, en die nuwe dinge wat mens leer, toe te pas en in te oefen. Dit is ook vir huisgesinne geskik.

 Vraag: Hoeveel tyd sal u voorstel moet iemand weekliks opsy sit om die studie in 11 weke te kan voltooi, of is dit so gedoen dat elkeen op sy eie pas kan aangaan? My terugvoer van lesers is dat dit maklik lees. Tien minute per dag behoort goed te werk.

 Vraag: Hierdie Bybelstudie beantwoord heelwat interessante vrae oor gebed. Soos onder andere hoe ons vir ander kan bid. Maar ons mag seker tog ook vir onsself bid? Oor ons eie behoeftes en bekommernisse met God gesels?

Ek het maar onlangs die waarde besef om myself lief te hê, maar nie as opdrag van Christus nie. Sy opdrag is om ons naaste lief te hê, soos onsself. Nogtans het Hy nie selfliefde afgemaak of afgekraak of belaglik gemaak nie. Dit bly ons norm vir naasteliefde. Verseker kan ons ons eie sorge, vir ons daaglikse brood, na ons hemelse Vader bring. Dit sluit in elk geval alles in: reën en goeie oeste, gesondheid om die oes in te samel, goeie verhoudinge met mense wat saam met ons werk en leef, vir ons gesinne en kinders. Grootouers veral het ’n reuse taak om hulle kleinkinders vir God se koninkryk te wen – en dit begin op ons knieë.

Vraag: Die titel van die boek dui juis daarop dat gebed ’n gesprek met God is, met ander woorde kommunikasie. Wat sal jou raad wees vir iemand wat dalk voel die kommunikasie is net eensydig, dat hulle nie antwoorde kry nie?

Die Here praat met ons deur sy Woord en Gees. In Maleagi wys die Here mense daarop dat Hy nie hou van hulle of hulle gebede nie, omdat hulle lewens skreeu teen sy genade. Hy roep hulle op tot bekering. Dan word die kanaal weer oop. Jakobus waarsku teen gebed wat net my eie begeertes wil bevredig. Sulke gebede sal nutteloos wees. As ek bid volgens God se wil, gee Hy soveel verrassende antwoorde. Soveel gebede word daagliks verhoor dat ons dit nie meer raaksien nie! Dat kinders veilig kan reis, daaglikse kos en drank, saamwees met vriende, dat mense tot geloof kan kom, vergifnis van al ons sondes, genesings en nog baie meer.  Soms is gebed ’n worsteling, soos Jesus in Getsemané, of soos die bidder in Psalm 73, of soos Job. Dit bou ook ons geloof. Dit vra vasbyt, en aanhou. Eendag sal ons hopelik die antwoord kry.

In gesprek met die Vader deur Danie Malan word deur CUM Christelike Uitgewersmaatskappy uitgegee. Bestel jou kopie by https://www.cumbooks.co.za/in-gesprek-met-die-vader-sagteband

2019-08-01T20:51:55+00:00