“ Laat alles wat asem het, die Here loof!” Psalm 150:6

God se Eienaam is Jahweh, wat Hy self verklaar as “Ek Is Wie Ek Is”. Alhoewel ons dit as Jahweh uitspreek, het ons in werklikheid net die vier medeklinkers, JHWH. Hebreeus het eers net die medeklinkers geskryf. Kenners het egter opgelet dat hierdie medeklinkers almal asemklanke is wat in Hebreeus ook soos klinkers gesê kan word. Dit, gekoppel aan die feit dat die Hebreeuse woord “is” teruggaan op die woord “asem”, laat sommige sê dat God se Naam klanknabootsend is. Dit klink soos ons asemhaling! Inderdaad, as ons die medeklinkers lank sê, as een woord, klink dit soos asem, soos wind: j-h-w-h. Probeer dit self! Ook die woord Jah-weh klink soos om in- en uit te asem.

Vir sommige is dit baie gepas. Dit sou beteken dat God se Naam nie net ‘n naam nie, maar ‘n bevestiging dat ons in Hom bestaan, dat Hy ons lewe en asem is. Hy het immers sý Asem – wat ook “Gees” beteken – in ons ingeblaas by ons skepping. Dit sou ook beteken dat elke asemhaling sy Naam sê, dat elke baba Hom noem as hy sy eerste asemteug neem, dat elke sterwende Jahweh sê – die laaste daad wat enigeen kan doen. Dit sou bevestig dat iets van Hom in almal is, dat almal beelddraers is, dat elke lewe heilig is.

Dit sou ook beteken dat God so reëel is soos die lewe, dat Hy so naby is as ons asem – om ons en in ons. As ons Hom soek, kan ons net luister en weet, Hy is hier, Hy is naby. Hoor jy dit?

Gebed

Dankie, Here, vir die lewe in my. Mag elke asemteug U loof!

Aanhaling

“Aanbidding gee bloot aan God sy asem terug.” Louis Giglio

Besoek www.jimileroux.com en skryf gratis in vir Jimi le Roux se daaglikse oordenkings.

2019-06-30T23:01:05+00:00