Foto’s Leana Clunies-Ross & Hanneri de Wet

Weerpatrone beïnvloed ons op baie maniere. Menslike weerpatrone veel meer …

Min mense hou van uiterstes. Soos uitermatige koue wat jou inmekaargekrimp en net binne-in jou huis (of bed) wil hou. Of verstikkende hitte wat jou gesweet-geïrriteerd laat en jou emosionele kwikpunt vinnig laat styg. Of aanhoudende reën en wind wanneer ’n mens jou somervakansie in die buitelug wil geniet.

Die waarheid is dat mense – geslagte lank reeds – ook gedurig besig is om menslike weersomstandighede te vorm. So byvoorbeeld, het oormatige haat teenoor sekere rasse en kulture aanleiding gegee tot gruwelike diskriminasie en selfs oorloë. Of het ouers se bepaalde ingesteldhede teenoor die lewe ’n volgende generasie se manier van dink en optree direk beïnvloed.

Maar miskien nog belangriker vir ons is die bewustheid dat ek en jy ’n effek op ander mense het. Dat die manier hoe ek en jy voel, dink en optree ’n direkte invloed het op die belewenis, ingesteldheid en emosies van die mense om ons – meer nog – op die mense van môre.

Dink maar: Wanneer ons goed voel oor onsself en daarop uit is om goedheid aan te gee, veroorsaak ons ’n wind van liefde-ontvang-en-uitdeel wat eenvoudig uitkring. As ons dit kan regkry om, verdiend of onverdiend, ander te vergewe, kan ons moontlik gletsers van haat in ander se harte laat smelt. Wanneer ons ingestel is op ander se behoeftes en dit wat ons het aangee en uitdeel, veroorsaak ons ’n sikloon van mededeelsaamheid met verreikende gevolge.

Mense wat met vrede en vergenoegdheid leef, skep ’n kultuur van tevredenheid met wat hulle hét en is nie gedurig op soek na “nog” nie. So kan ons verder sê dat as óns generasie ’n voorbeeld van die waardering van die eenvoudige dinge in die lewe is, ons moontlik ook dankbare warmhart-kinders en -kleinkinders kan help vorm.

Dit wat ek en jy voel, dink, leef en is … het ’n sneeubal-effek op die mense om ons; op die mense wat môre hierdie aarde sal bewoon. Daarom is dit so belangrik dat ons ons eie harte gereeld sal ondersoek, gedurig sal bid dat die Gees ons met sy soort wysheid en liefde sal vul. Miskien kry ons dit dan reg om koelte te skep wanneer die son fel op ander brand, kaggelvure van liefde te bied as die winde van die lewe hulle snerpend laat en briesies vrede te waai daar waar onruswolke saampak.

Heilige Gees
Almal kan die effek van u liefde sien.
Blare van goedheid ritsel in u nabyheid,
mis verdwyn in die warm strale van u liefde
en stormwinde maak plek vir hemelse vrede
in u teenwoordigheid.
Sal U my asseblief met Uself vul
sodat dit wat U is,
in en deur my sal waai,
u liefde deur my sal vloei
en u waarheid my sal vorm?
Ja, Here,
wees die front van genade
wat die weerpatrone
van my hart bepaal
sodat my hele lewe
seisoene van liefde
sal ontketen.
Vandag.
Môre.
Oormôre.

God werk met niks!

Ons hemelse Vader werk nie met mensgemaakte krag en mag nie. Inteendeel. Hy gee oorwinning juis wanneer daar hoegenaamd niks is wat ons kan doen nie, wanneer ons magteloos en swak is. Soos destyds toe God deur Debora aan Sy volk gewys het wat Hy met min kan doen. God gee vir haar die opdrag om vir Barak te sê dat hy met net tienduisend man (sonder enige militêre toerusting!) moet optrek teen ‘n vyand van honderdduisend soldate met negehonderd strydwaens. ‘n Onmoontlike situasie sou ons sê… totdat die krag van God begin werk. Dan sien ons hoe die vyand deur God se ingrypring kwesbaar word en deur Barak se leëruitgewis word. God se krag werk op sy beste wanneer ons op ons swakste is. Sy liefde word sigbaar en bruikbaar wanneer ons aan Hom oorgegee is. Sy genade realiseer wanneer ons niks het om te bied nie. Ja, God gee dikwels oorwinning op daardie tydstip wanneer alles onmoontlik lyk en die storms om ons woed. Dán werk God kragtig met niks!

Boodskap vir jou
My kind, die wêreld is nou jou sendingveld… En wees verseker: Ek verwag nie dat jy dit alleen moet doen nie. Elke dag, tot met die wederkoms, sal Ek Self by jou wees. (Matteus 28:18b, 20b verwerk)
2019-06-01T15:01:26+00:00