‘n Kwessie van geloof

Gebede vir ‘n vrou se hart

Deur Elizabeth George | Foto Hanneri de Wet

God ken reeds jou hart en Hy weet wat jou behoeftes is, tog wil Hy jou gebede hoor. Hy wag om na jou te luister.

As jy stil raak en goed daaroor nadink, is gebed die wonderbaarlike voorreg wat jy het om met die almagtige God van die heelal te kommunikeer – en Hy hoor jou gebede! Gebed is ook die geleentheid om jou hart bloot te lê en jou siel uit te stort voor jou hemelse Vader wat opreg vir jou omgee. Die Bybel spoor ons tallose kere aan om te bid – om gereeld te bid, om gelowig te bid, om in alle situasies te bid, om sonder ophou te bid, om voortdurend te bid, om oor alles en vir alles te bid. Die Bybel vra ook van ons om doelgerig te bid, om volgens die wil van God te bid, want wanneer ons vir enigiets volgens sy wil vra, luister Hy na ons (1 Johannes 5:14). As ’n kind van God is dit jou ongelooflike voorreg om God te ken en met Hom te kan praat in gebed. Gebruik hierdie seën so dikwels moontlik.

Vertroue

Dierbare Vader, u Naam Elohim bevestig dat die mag en die krag en die heerlikheid soos onsdit in die skepping van die heelal en alles daarin kan sien, aan U behoort. En dit sluit my in! Niemand kan teen U bly staan nie. Elke knie sal uiteindelik in volkome onderdanigheid voor u troon buig. En tog is hierdie ongelooflike krag ook in my deur die teenwoordigheid van u Heilige Gees. Help my om van u krag en sterkte gebruik te maak sodat ek kan hardloop sonder om moeg te word, en kan stap sonder om vermoeid te raak terwyl ek leef vanuit u Gees wat my bemagtig. Deur u genade sal ek vandag met vertroue, met krag en ’n vaste voorneme vir U leef, en deur u genade sal ek nie daarvan wegskram om u wil te doen nie. Want ek is tot alles in staat deur Christus wat aan my die krag gee. Amen

Selfvertroue, selfstandigheid en selfgenoegsaamheid is eienskappe wat baie vroue bewonder en begeer. Tog is selfgenoegsaamheid jou vyand, want dit laat jou dink jy kan altyd uit eie krag en met jou eie vermoëns doen wat gedoen moet word. Die rigter Gideon in die Ou Testament het hierdie soort selfvertroue gehad toe hy sy vyand met 32 000 manskappe tegemoet wou gaan. Maar om hierdie soort “self”-vertroue en “self”-genoegsaamheid te voorkom, het die Here Gideon se leër tot 300 manne verminder. Met so ’n klein leër by hom kon daar geen twyfel wees dat die oorwinning van die Here sou kom nie (Rigters 7:1-25). God wou hê Gideon moes op Hom vertrou – op Elohim en sy mag en sy krag – en nie op sy eie vermoëns en hulpbronne nie.

Nou, duisende jare later, het niks verander nie. Soos Gideon, moet jy die gevaar insien om jou stryd uit eie krag aan te pak. God wil hê jy moet die oorwinning behaal, maar Hy wil ook hê jy moet weet dat enige en alle oorwinning van Hom kom. Hy het vir jou sy Heilige Gees gegee om jou te help om die oorwinning te behaal. Soos Gideon, het die apostel Paulus geweet waar sy krag vandaan kom: “My boodskap en my prediking was bitter eenvoudig. Ek het julle nie probeer oorreed deur geleerde welsprekendheid nie, maar deur die Heilige Gees wat kragtig onder julle gewerk het” (1 Korintiërs 2:4).

God stuur jou nooit alleen uit om die stryd aan te pak nie. Hy gaan voor jou uit, Hy is langs jou en Hy is agter jou. In watter situasie jy ook al nou is, vertrou op die Here. Hy, die magtige Elohim, is by jou. “Die Engel van die Here hou wag oor almal wat Hom dien, en Hy red hulle.” (Psalm 34:8)

“Ek roep tot U, o God, want ek weet U sal antwoord. Draai na my toe en luister as ek bid.” Psalm 17:6

Klagtes

Vrygewige Here God, dit is so maklik om toe te laat dat kla ’n gewoonte en ’n leefstyl word. Wanneer my hoop, drome en verwagtings nie ’n werklikheid word nie, begin ek outomaties mor en kerm by enigiemand wat wil luister. Here, ek bely my gekla as sonde, want dit wys dat daar ’n gebrek aan vertroue en dankbaarheid in my hart is vir u onafgebroke sorg in my lewe. U het belowe om my nooit te verlaat nie, en U voorsien vir my alles wat ek nodig het om ’n godvrugtige lewe te geniet. Here, vergewe my vir my ondankbare hart en skep in my ’n gesindheid van aanbidding en dankbaarheid. Laat my hart en lippe ’n borrelende fontein van lofprysing en danksegging vir u onfeilbare genade en voorsiening in my lewe wees. Amen

In die Ou Testament is die volk Israel ná 400 jaar in slawerny bevry toe God hulle met wonders en tekens gered het. God self het die Rietsee laat verdeel sodat sy volk van die farao en sy magtige leër kon ontsnap. Tog, net drie dae later, het hierdie mense wat so pas bevry is “by Moses gaan kla” omdat hulle nie water gehad het om te drink nie (Eksodus 15:24). Net nadat hulle God geprys het vir die wonders wat Hy gedoen het om hulle te bevry sodat hulle na die Beloofde Land kon trek (Eksodus 15:1-18), het hulle begin kla oor die water wat hulle nie gehad het. Dit het al hulle danksegging en lofprysing vir God se onlangse wonderwerke, wat sy liefde vir sy volk bevestig het, in die niet laat verdwyn.

Vandag het ons steeds baie kort geheues wanneer ons behoort te onthou dat God altyd goed is vir ons. Wanneer jy weer in die versoeking kom om by enigiemand wat wil luister te kla oor jou ellende, moenie. Moenie swig voor die sonde van kla nie. Neem eerder jou sorge na die Een en die enigste Een wat werklik iets daaraan kan doen – ons vrygewige Here God. Selfs nog beter is om te kies om nie te kla nie en die psalmdigter se voorbeeld te volg en te verklaar: “Ek sal te alle tye die Here loof. Sy lof sal altyd op my lippe wees” (Psalm 34:2)

Verander jou teleurstellings in geleenthede om jou getroue, betroubare – en lofwaardige – God te prys. God het duisende jare gelede die Israeliete nie in die steek gelaat nie, en Hy sal jou vandag ook nie in die steek laat nie. Laat hierdie woorde uit die Bybel jou hart se reaksie op alles wees: “Wees altyd vol blydskap. Moenie ophou bid nie. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag omdat julle met Christus Jesus verenig is.” (1 Tessalonisense 5:16-18)

Neem goeie besluite 

Grote God en my Herder, soos U u volk Israel soos ’n trop gelei het, lei my as een van u skape om die regte en regverdige besluite te neem. Ek probeer u leiding volg, Here, maar ek kry dit nie altyd reg nie. En, Here, ek wil regtig graag u voorskrifte nakom. Ek is opgewonde om dinge te doen en planne te volg wat u goedkeuring sal wegdra en my nader sal bring aan die soort mens wat ek graag wil wees – ’n vrou na u hart. Ek weet wanneer ek u Woord getrou lees en bid, U aan my helder en volmaakte leiding sal gee wat my sal plaas op die pad om u wysheid te ontdek. Amen

Daar gaan selde ’n minuut verby waarin jy nie gedwing word om ’n besluit te neem nie. Wanneer jy luister na iemand wat praat (en die belangrike woord hier is luister), moet jy versigtig besluit hoe jy gaan antwoord. En wanneer daar ’n krisis opduik en jy vinnig ’n besluit moet neem, moet jy so versigtig moontlik wees. Wanneer daar onverwagte stil oomblikke in die warrelwind van die lewe aanbreek, gebruik daardie oomblikke goed en berei jou voor vir die volgende uitdaging op jou pad. Gaan sit en geniet dit om jou Bybel te lees. Gee spesiale aandag aan die lewe van dié mense in die Bybel wat belangrike besluite moes neem en wat krisisse en konflik moes hanteer. Een voorbeeld is koning Josia, wat regeer het vandat hy agt jaar oud was. Hy het radikale hervormings aangebring in die lewe van ’n volk wat in hulle sonde verlore was (2 Konings 23).

Een van die eerste wyse besluite wat Josia gemaak het, was om “die verbond voor die Here te hernu. Hy het onderneem om die Here te volg deur al sy voorskrifte, bepalings en gebooie met hart en siel te gehoorsaam” (23:3). Dalk is dit hoekom ons in die Bybel hierdie verklaring oor koning Josia lees: “Voor hom was daar nie ’n koning soos hy wat hom tot die Here bekeer het nie. Dit het hy gedoen met sy hele hart en siel en met al sy kragte” (23:25).

Maak dit elke dag jou eerste wyse besluit om die Bybel te lees sodat jy die Here kan volg en sy gebooie kan gehoorsaam. Plaas God eerste. Bewapen jouself met sy wysheid en bepalings. Namate jy God se Woord al hoe beter verstaan en sy wysheid jou wysheid word, sal dit vir jou al hoe makliker word om goeie besluite te neem. Daar sal minder ruimte wees om regtig groot foute te maak.

“Vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staatmaak op jou eie insigte nie. Vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys.” (Spreuke 3:5-6)

Uittreksel uit Gebede vir ‘n vrou se hart deur Elizabeth George met toestemming van CUM Christelike Uitgewersmaatskappy gepubliseer.

2019-06-01T11:57:14+00:00