Boekgesprek

Lééf gesels met prediker en bedieningsleier, Elza Meyer, oor haar jongste boek Laat U Koninkryk kom.

Enigeen wat wil, kan ’n medewerker word in God se koninkryk. Elza Meyer se jongste boek is gebaseer op die bekende Skrif uit Matteus 6:10 en wys sy die lesers daarop dat God aan gelowiges buitengewone gesag toevertrou om Hom op aarde te verteenwoordig. Hierdie gesag vereis egter ’n karakter wat die krag en invloed wat daarmee gepaardgaan, kan hanteer. Sy wys hoe die Heilige Gees in mense werk om ons meer soos Christus te maak en gelowiges toerus met spesiale gawes sodat die wêreld kan sien dat God sy heerskappy steeds deur woorde, wonder en tekens op aarde bevestig. Op haar kenmerkende lekkerlees-styl begelei Elza Meyer die leser om God se koninkryk beter te begryp en ’n aktiewe medewerker te word in die koms van sy koninkryk op aarde.

Elza Meyer is die stigter van Turn2God bediening. Sedert 2011 dien sy ook as hoof uitvoerende beampte van dié organisasie. Sy het al verskeie publikasies die lig laat sien en bedien ook op radio en TV.

Vraag: Elza, waar het jou liefde vir skryf begin?

Dit het alles by my liefde vir preekreekse begin. Preekreekse help mense om van punt A na punt B in hul geloofslewe te beweeg. Dit ontgin ’n bepaalde Bybelse boodskap en help mens om te begryp hoe daardie boodskap kan grond vat in jou lewe. Sodra ek ’n preekreeks voltooi het en ’n keer of twee aangebied het, begin ek die inhoud afrond om ’n boek te word.

Vraag: Vertel asseblief vir ons in ’n neutedop wat aan die hart van jou jongste boek lê?

Toe Jesus van Sy dissipels afskeid geneem het, het Hy hulle verseker dat hulle met krag van Bo toegerus sou word en dat hul die evangelie-boodskap na die uithoeke van die aarde sou neem. Tekens en wonders sou die woorde van hul getuienis bevestig. Of ons glo dat hierdie woorde slegs eenmalige betekenis gehad het en destyds vir net een generasie gegeld het, óf ons glo dat God steeds van elke volgeling ’n gestuurde wil maak en steeds op wonderwerkende wyse in en deur ons aan die wêreld wil raak. Ek is versot op laasgenoemde. Ek wil my lewe enduit daaraan wy om God se mense op te roep om Hom só te ken en diegene wat Hom nog nie ontmoet het nie, uit te nooi na só ’n lewe saam met Hom. Hierdie boek wil elke gelowige help toerus om op te staan in ’n lewe wat getuig van hul verhouding met die lewende God, wat steeds met mense praat en nie opgehou het om aan mense te raak nie.

Vraag: Jy raak baie interessante onderwerpe in die boek aan, soos onder andere hoe ons die Heilige Gees moet toelaat om ons keuses en gedrag te rig en te lei. Hoekom is dit belangrik?

Mens kan met jou eie vermoë, insig, wysheid en krag net tot op ’n sekere plek vorder. As jy nooit die Heilige Gees toelaat om jou gedrag te rig nie, sal jy ook nooit weet wat God alles in en deur jou wou verrig nie. Hy kan en wil soveel meer doen as wat ons kan dink of selfs kan bid. Daarom gaan die lewe nie oor hoe groot ons eie invloed is en wat ons alles bereik het nie, maar hoe diep ons kon oorgee, sodat Christus in en deur ons kon leef. (Galasiërs 2:20)

Vraag: Nog ’n konsep in die boek wat ons aandag getrek het, is dat ons as medewerkers in God se koninkryk sy werke doen. Wat bedoel jy hiermee?

In Johannes 9:4 het Jesus Sy dissipels aangemoedig om die Vader se werke te doen. Wanneer ’n mens bietjie verder lees in Johannes 9 kom jy agter dat die genesing van ’n blinde man daardie dag op die Vader se agenda was en dat Jesus bereid was om Sy Vader se wil tot uitvoer te bring. Jesus beklemtoon dan ook in Johannes 4:34 dat Hy dit geniet het om die Vader se wil te doen. Net so moet ons as Jesus se gestuurdes ook bereid wees om die Vader se wil te onderskei en te doen. Dis nie so moeilik as wat mens dink nie. Hierdie boek begelei die leser om onder leiding van die Heilige Gees ’n lewe te lei wat gekenmerk word deur enersyds ’n bereidwilligheid om die Vader se wil te doen en andersyds ’n openheid om Sy wil te onderskei.

Vraag: Wat sal jy voorstel, hoe moet die leser die boek benader en hoekom is dit belangrik vir die leser om die verskillende konsepte en lesse in die boek goed te bedink?

Die doel met Laat U Koninkryk Kom is om kopkennis te laat oorgaan in ervaringskennis. Die leser word begelei en toegerus om te wórd wat hy/sy wéét en dit neem tyd. Ons moet bereid wees om die bril van vrese, voorveronderstellings en vooropgestelde idees af te haal en deur God se oë na mense en die wêreld rondom ons te begin kyk. Aan die einde van elke hoofstuk word ’n paar waarhede wat in die bepaalde hoofstuk bespreek is, uitgelig om lesers uit te daag om daaroor na te dink en met medegelowiges te bespreek.

Vraag: Vir wie het jy hierdie boek geskryf?

Vir mense wat nie net wil wéét dat hulle gered is nie, maar vanuit die verlossing wat Jesus vir hulle bewerkstellig het, wil lééf!

Vraag: Wat hoop jy sal die leser uit die boek leer en met hul saamdra deur die lewe?

Geloof, hoop en liefde wat oorgegaan het in dade; dat Christus sal sigbaar raak in ons doen en late; dat God se stem gehoor sal word deur ons woorde; dat ons sal word wat die Bybel ons leer. Mag ons lewens getuig van geloof wat tot aksie oorgegaan het!

Vraag: Hoekom dink jy is ’n boek oor hierdie onderwerp juis relevant vandag?

Mense wil net soos in Jesus se tyd op aarde, God se aanraking ervaar; Sy heling geniet en Sy uitkoms beleef. Geloof sonder dade, of om Jakobus se woorde te gebruik, geloof sonder werke, verander niks en niemand. Maar wanneer ons instrumente in God se Hand word, wat Sy wil tot stand help bring, word óns, óns mense en óns omgewing getransformeer deur Sy wonderwerkende krag.

Vraag: Laastens, werk jy op die oomblik aan ’n nuwe boek?

Ja, ek is besig om te skryf aan ’n boek oor Openbaring. Ek vermoed dat dit minstens nog ’n jaar gaan neem om te voltooi.

Laat U Koninkryk Kom deur Elza Meyer word uitgegee deur Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM). Bestel jou kopie by https://www.cumbooks.co.za/laat-u-koninkryk-kom-sagteband. 

2019-06-01T12:29:44+00:00