Boekgesprek

Lééf gesels met predikant en skrywer, Johan Smith, oor sy jongste boek Gesonde gesinsverhoudings in ‘n virtuele wêreld.

Die gesin is diep in die moeilikheid. Die lewe vandag is so ‘n dolle gejaag dat ouers en kinders mekaar dikwels net so in die verbygaan sien, en in daardie skaars tye wat ons ’n oomblik vir onsself het, is ons vasgegom aan ’n skerm van een of ander aard.

In hierdie nuwe boek gee Johan Smith praktiese en prettige raad hoe die gesin van die een-en-twintigste eeu kan wegkom van die digitale hulpmiddels en weer in ‘n hegte verhouding met mekaar kan leef.

Dit sluit voorstelle in soos die hou van fliekaande, die skep van saamlag-geleenthede en die terugbring van die etenstafel. So kan elke ouer die tipe omgewing skep waar kinders geborge voel en toegerus word om die toekoms met vertroue binne te gaan.

 

Vraag: Johan, vertel ons meer van jouself.  Waar het jou liefde vir werk met gesinne en jongmense begin?

Antwoord:Dis al langer as dertig jaar dat ek ‘n passie en ‘n hart vir jongmense het. Ek help en begelei hulle graag. Uit die aard van die saak is baie van die uitdagings en probleme se oorsprong juis in die ouerhuis of binne die gesin. Die twee loop grotendeels hand-aan-hand. Dis my passie en vir my ‘n voorreg om binne hierdie konteks te kan help en dien.

 

Vraag: Jou jongste boek gaan juis oor gesonde gesinsverhoudings. Is gesinne in die moeilikheid vandag?

In groot moeilikheid! Gelukkige, gesonde gesinne is absoluut die uitsondering. Die woorde “saam” en “mekaar bestaan nie meer in gesinne nie. Negatiewe kommunikasie is aan die orde van die dag. Daar is min tyd vir mekaar. Elkeen jaag en gewoonlik in ‘n eie rigting. Dis gevolge is lelik en onaangenaam.

 

Vraag: Jy bespreek ’n baie interessante konsep naamlik diskonneksie.  Dit in ‘n tyd wat mense glo hulle is juis verbind (connected) weens tegnologie, die internet en sosiale media?

Presies. “More connected than ever”, maar eensamer as ooit in die geskiedenis. Mense wil “gelike” word, maar daar is geen diepte, geen verhouding en geen konneksie hierin nie. Dis oppervlakkig. Dis hoe verhoudings geword het: oppervlakkig. Vandaar dan, eensaamheid en isolasie.

Vraag: Jy deel dan heelwat raad in hierdie boek vir gesinne. Kortliks, hoe kan gesinne weer hul verhoudings regmaak, of uitbou?

Roetines en rituele is baie belangrik. Bind jou gesin weer saam om ‘n tafel. Soos Corrie Ten Boom dit skryf. Die tafel is ‘n “gathering place, loving place and listening place.” Maak die gesin weer veilig en lekker – ‘n plek waar Pa, Ma en die kinders graag wil wees. Verder, maak tyd vir positiewe opbouende kommunikasie.

Vraag: Wat is die belangrikste stukkie raad wat jy met jongmense wil deel?

Jongmense is ook volledig deel van die gesin. Gee ook jou tyd. Bring jou kant. Die huis is nie ‘n hotel of gastehuis vir jou nie. Maak dit vir mekaar lekker. Kies teen die waardes van die wêreld. Kies vir karakter. Volg Jesus skaamteloos.

Vraag: Alle skrywers vertel vir ons watter besondere gevoel dit is wanneer hulle uiteindelik hulle boek in hul hande vashou of dit op die boekrakke sien – hoe ervaar jy dit?

Presies só: dis ‘n eer en voorreg. Dis nooit vir my vanselfsprekend nie. Nooit! Dis absoluut guns en genade uit God se hand.

 

Vraag: Laastens, is daar enige toekomstige boeke in beplanning?

Ja, verseker. Saam met vriend Stephan Joubert verskyn daar ‘n leierskapboek later vanjaar. En dan natuurlik ‘n nuwe jeugboek met fantastiese getuienisse en stories van top sportmanne en -vroue in Suid-Afrika! Opwindend!

Gesonde gesinsverhoudings in ‘n virtuele wêreld deur Johan Smith word uitgegee deur CUM Christelike Uitgewers. Bestel jou kopie by  ??

2019-04-30T18:38:00+00:00