Sielsmaats

’n Hart van klip

Deur Johan Ferreira | Foto Hanneri de Wet

Verhoudings word gebou op die konneksie tussen die harte van mense.

Ons sien iemand raak, ons maak verbintenis en daardie verbintenis moet dan kan groei. Ons emosionele belewenis, goed of sleg, rig dan die gedrag teenoor die mens waarmee ons op hartsvlak resoneer of nie.

Daar is in almal se lewens tye wanneer ons harte koud word vir ander. In hierdie tye wil ons alleen gelaat word. Dit kan tye van hartseer en teleurstelling wees, maar ook tye van introspeksie en meditasie. Die hart word nou afgesonder om intra-psigies te fokus. In hierdie tye kan gesondmaking plaasvind na pyn, maar andere kan moontlik jou hart in hierdie seisoen as koud of hard beleef. Die proses laat jou toe om eers net te fokus op wat jou eie hart nodig het om weer heel te word.

Dan is daar natuurlik mense wat vanuit hulle kinderjare soveel trauma en teleurstelling beleef het dat hulle harte in ’n permanente staat van koudheid en hardheid verval. Hierdie is gewoonlik ’n verdedigingsmeganisme teen die kans op seerkry. Mense wat met harte van klip leef beskerm hulself teen die bekende emosies van verlies en leed. Die dilemma is natuurlik dat die enigste manier om weer die hart na vlees en bloed te laat ontwikkel is om die hart weer kwesbaar te maak. Om die klip weer lewe te gee moet die mens weer bereid wees om die kans te waag om weer seer te kry.

Die denkproses tydens hierdie tye van beskerming is gewoonlik om verraad en emosionele verlies in jou lewe te verhoed of ten minste te vermy. Emosionele afgetrokkenheid en losmaking kan daarop dui dat die persoon ’n oënskynlike onvermoë het om met andere emosionele verbintenis te maak. Hierdie strategie van leef kan ook ’n poging wees om die angs te vermy wat nuwe verbintenisse kan ontlok. Herinneringe aan pyn uit die verlede kan ook vermy word deur emosioneel afgestomp te leef en los te leef van ons eie emosionele belewenis.

Natuurlik is al hierdie strategieë uiters negatief vir verhoudings. Groot frustrasie word beleef indien jy met iemand in ’n verhouding staan wat ’n hart van klip het. Daar kan beslis tye wees wat jy die emosionele konneksie met hierdie mens sal kan voel, maar sodra die dieper belewenisse van liefde en blootstelling die speelveld betree, sal die persoon waarskynlik die hart beskerm deur weer koud en afsydig te word.

Die dinamika van hierdie proses is dikwels siklies van aard. Die persoon voel ’n emosionele doodsheid sonder om hartseer te wees. Die belewenis van depressie word intens en die hart word net meer verdoof om die pyn te beperk. Hierdie proses kan vir baie jare aanhou sonder dat die persoon ooit bewus is van die siklus. Die verlammende vrees oor die onopgelosde pyn in hulle lewe hou met ander woorde die hart verdoof om enige emosie te beleef in die hier en die nou.

Die persoon met die hart van klip word dikwels beleef as emosioneel afwesig. Die persoon is dikwels in hulle gedagtes in ’n ander wêreld, tot groot frustrasie van hulle lewensmaats. Hierdie emosionele afgetrokkenheid is dikwels ’n poging om die angs en stres binne die persoon te beheer. Dikwels ontwikkel angsversteurings in hierdie tye omdat die emosie so diep en aanhoudend weggebêre word.

Mense met harte van klip het dikwels ’n lewenstrategie wat die hardheid van hulle harte onderhou. Hulle beperk hulle kontak met andere. Hulle hou hulle kommunikasie so kort en saaklik as moontlik. Hulle weerhou hulself om oor hulle eie emosies en die emosies van ander te praat. Hulle deel nie graag wat hule voel en dink nie en sal eerder ’n gesprek ongeskik eindig as om die kwesbaarheid van hulle eie emosies bloot te stel. Hulle praat selde tot nooit oor die verlede en sal nie sommer deelneem aan sentimentele en emosionele gesprekke oor gebeure of herinneringe uit hulle kinderjare nie. Daarom is dit so moeilik om werlik iemand met ’n hart van klip te leer ken.

Daar is natuurlik hoop dat hierdie emosionele afgestomptheid en losmaking kan verbeter.

  1. Die persoon moet bewus word van die negatiewe effek van die toestand op hulself en die mense om hulle. Dan moet hulle iets aan die situasie wil doen, ter will van hulself.
  2. Bestuur jou negatiewe emosies – nie deur emosies te ontken, misken of te minimaliseer nie. Indien jy leer om jou negatiewe emosies te bestuur, is die kanse skraler dat jy oorweldig sal voel daardeur.
  3. Word bewus van jou selfspraak. Hoe praat ek met myself? Watter woorde gebruik ek? Draai die inhoud van jou selfspraak weg van die negatiewe en spreek die positiewe uit, eerstens aan self en dan aan ander.
  4. Beoefen empatie aktief. Plaas jouself met intensie in die skoene van iemand anders en bedink hoe hulle voel oor jou gedrag.
  5. Ken jou persoonlike stressors goed. Leer nuwe hanteringsvaardighede aan in tye van stres. Woon ’n kursus by, gaan vir terapie, besoek ’n lewensafrigter.
  6. Leer die wonderlike vaardigheid van emosionele veerkragtigheid aan. Word bewus van jou persoonlike reservoir van kennis en vermoëns. Bekwaam jouself om die hart te skuif na ’n konteks waar vlees en bloed die klip met oortuiging kan vervang.

Dr. Johan Ferreira is ’n sielkundige en verhoudingsterapeut in privaatpraktyk in Johannesburg. www.drjohanferreira.com.

Lééf Sielsmaats bied ’n veilige aanlynomgewing waar gelowiges op soek na liefde mekaar kan ontmoet. Besoek Sielmaats by www.sielmaats.co.zavir meer inligting.

2018-11-06T07:02:40+00:00