Onlangs het ek vir ‘n paar weke in Kleinmond, ‘n kusdorpie naby Hermanus, bietjie gaan werk aan ‘n manuskrip. Vir die eerste keer in ‘n lang tyd was ek weer op die platteland, uit die woelige Kaap uit. Veral hier waar ek bly in die suidelike deel van die stad kyk mens verwonderd op as jy iemand in jou nabyheid hoor Afrikaans praat. As jy dan nog aan ‘n Engelse gemeente behoort, en heelwat Engelse vriende het, raak jy bietjie Afrikaans vreemd. Vergeet jy half watter wondermooi taal dit is.

Kleinmond, net soos Stilbaai waar ek nege jaar lank twee maal ‘n jaar gaan werk het, is totaal ‘n ander storie. Jy hoor nét Afrikaans. Kom jy in die Spar, praat die bruinmense met jou so ‘n mooie taal dat jy sommer wil huil. “Mevrououou! Hoe kin Mevrou dan nounie wiet dis piere appelkoesdjêm daai nie. Hie staat dan oppi bottelkie! Of laaik Mevrou die geiemportende een?” My hart bokspring daarvan.

Kom jy in die bank is die gemoedelikheid so groot dat jy sommer jou eie benoudheid met jou skryfloosheid verloor. Dis Vrydagmiddag en die man by die kassier langs myne vertel wat die vorige aand met hom gebeur het toe hy “onner byrie hawe agteryt in die sie in gereverse het.” Die bank dreun soos almal lag. En niemand is in so ‘n onhebbelike haas dat ons nie eers kan luister hoe hy toe weer daar uit gekom het is nie.

Die aand in my klein woonstel met my twee katte wat die reis saam meegemaak het, om my, dink ek weer daar aan die dorp en sy lieflike mense en moet glimlag. En toe sommer net so, kom die gedagte by my op aan Yeshua, God se Seun wat byna 30 jaar lank in die kleine Nasaret gewoon het. As ‘n timmerman gewerk het. Hy wat al voor die grondlegging van die aarde in alle heerlikheid saam met sy Vader daar was.

Op watter stadium sou hy daar in Yosef en Miryam se huis tot die besef gekom het Wie hy is? Op watter ouderdom sou sy ma hom van sy ongelooflike geboorte vertel het. Hoe sou sy vir Hom verduidelik het hoe Hy verwek is voor sy en Yosef nog getroud was. Of het sy dit alles maar eers verswyg. Hoeveel het sy broers en susters geweet en verstaan? Die mense van die dorp het hulle steeds geskinder oor die feit dat Miryam swanger was voor sy getroud is?

Toe met Pesach en waarskynlik vir sy Barmitzvah in Jerusalem gaan hy na  die Tempel. Lukas sê vir ons dat sy ouers hom daar gekry het waar Hy tussen die geleerdes sit en na hulle luister en hulle uitvra. Dié hoge Skrifkenners was kennelik verslae oor die kind se insig. Die Nederlandse Het Boek, beskryf dit so mooi:

“Zijn ouders wisten niet wat zij moeten denken toe zij Hem daar zo zagen zitten. ‘Jonge toch,’ zei zijn moeder. ‘Waarom heb jij ons dit aangedaan?Vader en ik heb je overal gezocht. Wij wisten ons gewoon geen raad.’ ‘Dat hoefde toch niet? antwoorde Hij: Wist u niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van mij Vader?’”

Dus op 12 jaar het Hy al geweet Wie Hy is en waarom Hy daar is. En tog nog 18 jaar bly hy gehoorsaam by hulle in die dorpie en werk as ‘n timmerman.

Ek lig my hande na die hemel. “Here my Here, dankie dat U u Goddelike heerlikheid agtergelaat en tussen ons kom woon het. Sodat ek ook die Vader in U kan sien. Ek het U baie lief, Here!

2018-10-31T19:25:40+00:00