Vra jouself…

Deur Amanda de Lange | Foto Hanneri de Wet

Niemand kom heeltemal ongeskonde deur hierdie lewe nie. Ons lewe in ’n gebroke wêreld tussen gebroke mense. Maar dit is nie nodig om jou lewe lank met jou eie gebrokenheid saam te leef nie – daar ís genesing

Emosionele en geestelike pyn is ’n gegewe in die wêreld waarin ons leef. In hierdie wêreld sal ons swaarkry beleef, maar omdat Jesus dit reeds vir ons oorwin het, hoef ons nie moed te verloor nie, (Joh. 16:33) In hierdie spesifieke verband beteken dit dat daar ook vir ons gemoed genesing is in Jesus.

Trauma uit ons verlede kan ons terughou en keer dat ons leef in die volle identiteit wat ons in Jesus het. Omdat ons na die beeld van God geskape is, word Sy beeld in en deur ons weerspieël. As ons deur ons pyn en seer, ons woede en bitterheid, ons angs en vrees na ons Hemelse Vader kyk, sal ons Hom nié sien soos Hy werklik is nie. En omdat ons Hom nie kan sien soos Hy waarlik is nie, omdat ons beeld van Hom verdraai is deur die lewe se taai klappe, kan ons ook nie sien wie ons werklik is nie.

Innerlike genesing is ’n proses waar ons die Heilige Gees, wat alles van ons weet – selfs dit wat ons reeds lankal vergeet het of diep in die hoeke van ons harte weggesteek het – ons help om ons gebrokenheid neer te lê en genesing daarvoor te vind sodat ons as heel mense die koninkryk van God kan dien.

Hier is ’n paar vrae om jou in hierdie proses te help. Onthou dat die Heilige Gees ons altyd in alle waarheid sal lei (Joh. 16:13) daarom kan jy weet dat as jy Hom vra om jou te help, Hy vir jou die waarheid sal wys.

Sorg dat jy in ’n stil en rustige omgewing is wanneer jy hierdie oefening doen, sodat jy ongesteurd kan luister na wat die Heilige Gees vir jou wys. Vra Hom vooraf om by jou te wees, om jou hart te deursoek en vir jou die dinge te wys wat jy moet weet.

Vra jouself: Hoe sien ek Vader God? Jesus? Heilige Gees? As ek myself in ’n vertrek saam met elk van die lede van die Drie-Eenheid voorstel, hoe en waar sien ek hulle in my onmiddellike omgewing? Moenie al drie tegelyk doen nie, begin byvoorbeeld met Vader God en beweeg dan aan na Jesus en na die Heilige Gees.

Sluit jou oë en probeer jou voorstel waar jy Vader God/Jesus/Heilige Gees sien. Hoe sien jy hulle? As jy hulle ver van jou af voorstel, of as ontoeganklik, is daar iets in jou persepsie van God wat nie reg is nie. God is ’n God van liefde en in Sy volmaakte liefde is daar geen vrees nie (1 Joh. 4:18).

Vra jouself: Vra vir die Heilige Gees of daar enige leuens is wat jy oor Vader God/Jesus/Heilige Gees glo. Doen dit weer eens een vir een soos in die vorige oefening.

Dit gebeur dikwels dat ervaringe deur ons lewe, en veral uit ons kinderjare, daartoe lei dat ons verkeerde persepsies ontwikkel wat ons later kniehalter in ons verhouding met die Here. Met verloop van tyd groei daardie wanpersepsies tot diepgestelde leuens wat ons moet ontbloot en na die Lig bring, sodat ons in waarheid kan leef.

Vra jouself: Noudat die Heilige Gees vir jou die leuen gewys het, is dit tyd om te bepaal presies wáár daardie leuen sy ontstaan gehad het. Vra dus vir die Heilige Gees om jou te wys hoe en waar daardie leuen ontstaan het.

Wanneer ons verstaan hoe en waar ons verkeerde persepsies ontstaan het en hoekom dit so ’n invloed op ons lewe het, is dit makliker om daarvan ontslae te raak. Sodra die Heilige Gees vir jou hierdie dinge gewys het, is dit tyd om vergifnis te vra vir jou verkeerde siening en om diegene wat bygedra het daartoe deur hul optrede te vergewe. Eers wanneer ons vergewe, kan ons in genesing begin leef.

Vra jouself: Noudat jy weet waar die leuen sy oorsprong gehad het, kan jy dit met die waarheid vervang. Vra dus vir die Heilige Gees om vir jou te wys wat die waarheid is waarmee Hy die leuen wil vervang.

Daar is min dinge so bevrydend en genesend as om in die waarheid en lig van die Here te leef. Stel jou hart oop om God se waarheid te ontvang en jy sal sien hoe dit genesing en vryheid van pyn en hartseer bring.

Jy kan hierdie proses soveel keer herhaal as wat dit nodig is. Die meeste van ons glo ’n hele paar leuens. Begin sommer vandag in die tuin van jou gees werk, sodat jy van die onkruid (leuens) ontslae kan raak en dit met blomme (God se waarheid) kan vervang.

Hoe meer waarheid daar in jou lewe is, hoe makliker sal dit word om jou hoop terug te vind en daaraan vas te hou.

Amanda de Lange is ’n spesialis-lewensafrigter, veranderingstrateeg en spreker. Sy doen ook genesende afrigting, wat spesifiek op die proses van innerlike genesing fokus. Kontak haar by 0846090344 of amanda.dlange@gmail.com

2018-08-01T20:27:36+00:00