Lééf gesond

Jou kind & ekseem

Deur Mariska van Rooyen | Foto Hanneri de Wet

Ekseem is ’n veltoestand wat veral in die droë wintermaande tot hoofbrekens lei. Hier is raad oor hoe om jou kind wat met ekseem sukkel te help.

Sosiale en emosionele welstand is noodsaaklik vir jou kind se ontwikkeling, maar veltoestande soos ekseem kan langtermyn gevolge op jou kind se ontwikkeling hê, indien dit nie reg bestuur word nie.

Annemarie Gouws, algemene praktisyn van Hermanus, met ’n belangstelling in allergieë, verduidelik hoe jy ’n kind wat met ekseem sukkel, kan bystaan.

Wat moet ek weet omtrent ekseem?

Ekseem, ook bekend as dermatitis, is ’n kroniese inflammasie van die vel wat gewoonlik tydens vroeë kinderjare ontwikkel en uitslae wissel in graad en duur. Daar word geraam dat soveel as 245 miljoen mense jaarliks deur ekseem geaffekteer word en dis die algemeenste onder kinders: 45% van babas jonger as 6 maande sukkel met ekseem, terwyl 85% van kinders onder 5 jaar op een of ander stadium ekseem sal ontwikkel. Tydens hierdie kritiese tyd in jou kind se lewe, veral wat fisiese en sosiale ontwikkeling betref, is ekstra ondersteuning noodsaaklik.

Hoe kan ekseem ’n impak hê op my kind se ontwikkeling?

Ekseem kan bydra tot ’n negatiewe selfbeeld en verlies aan selfvertroue. Kinders gee uiting aan hierdie frustrasie deur emosies soos irritasie, ongelukkigheid, selfbewustheid, angstigheid, emosionele sensitiwiteit of deur om hulself af te sonder – daarom is dit belangrik om hierdie tekens raak te sien sodat jy jou kind die nodige emosionele ondersteuning kan gee.

Hoe kan ek as ouer my kind ondersteun?

Help jou kind om sy emosionele veerkragtigheid te ontwikkel – dit is die vermoë om te herstel na ’n terugslag soos ’n belediging of ongewenste aanmerking. Goeie emosionele veerkragtigheid word geassosieer met ’n goeie selfbeeld en positiewe verhoudings. By kinders wat aan ekseem lei, veral wanneer dit baie sigbaar is of as hulle geneig is om dit te krap, word hoër vlakke van angs en afhanklikheid gesien. Dit kan lei tot versteurde slaappatrone wat verder jou kind se selfbeeld en prestasie kan beïnvloed.

Hoe vererger ’n tekort aan slaap die situasie?

Dit kan ’n baie groot rol speel – ’n tekort aan slaap begin wanneer die ekseem-uitslag op sy ergste is, maar kan voortduur selfs wanneer dit in remissie is. ’n Tekort aan goeie slaap lei tot moegheid, verlies aan konsentrasie, geïrriteerdheid en gedragsprobleme.

Op watter ander maniere kan ekseem ’n kind affekteer?

Ouers rapporteer gereeld dat kinders wat lei aan ekseem beduidend minder aan sport en groepsaktiwiteite deelneem en minder geneig is om by vriende oor te slaap. Kinders mag selfs skool vermy uit vrees vir verwerping. Wanopvattings rondom ekseem help ook nie en heelwat mense is nie bewus daarvan dat dit nie aansteeklik is nie. Teen spyte daarvan dat sommige kinders sekere situasies sal vermy, het hulle steeds ’n groot behoefte om deel te wees van ’n groep en om waardeer te word as ’n individu.

Hoe kan jy jou kind help om emosionele veerkragtigheid op te bou?

Deur die sewe noodsaaklike boustene van veerkragtigheid te beoefen, kan jy ’n groot verskil in jou kind se emosionele welstand maak:

  1. Konneksie: ’n Sterk band tussen ’n kind en sy of haar primêre versorger in hul vroeë kinderjare vestig ’n basis vir gesonde verhoudings met familie. Doeltreffende kommunikasie (praat en luister) is die fondasie van bevredigende verhoudings.
  2. Bevoegdheid: ’n Kombinasie van fisiese, intellektuele, emosionele en sosiale vaardighede is noodsaaklik om lewensuitdagings die hoof te bied.
  3. Selfvertroue: Wanneer kinders hulself sien as bekwaam, ontwikkel hulle ’n goeie selfbeeld en die moed om uitdagings met ’n positiewe ingesteldheid aan te pak.
  4. Karakter: Konsekwente en rasionele dissipline vestig gesonde grense en waardes.
  5. Bydrae: Kinders moet deel neem aan take wat gepas is vir hul ouderdom, binne die perke van hul vermoëns en moet aangemoedig te word om simpatiek en hulpvaardig teenoor ander op te tree.
  6. Hantering: Goeie hanteringsvaardighede – soos ’n positiewe ingesteldheid, aanvaarding en om nie die veluitslag te krap nie – word beskou as goeie resultate.
  7. Beheer: Kinders moet deelneem aan besluitneming en aangemoedig word om saam met hul ouers verantwoordelikheid vir hul gesondheid te aanvaar. ’n Kind moet ook leer om gevolge te dra binne veilige grense wat gepas is vir hul ouderdom.
Gebruik daagliks ’n sogenaamde versagtende room (emollient) wat sal help om inflammasie te voorkom.

Sagte sorg

Dr. Hetesh Pitamber, ’n dermatoloog van Johannesburg, verduidelik hoe jy na jou kind se vel kan omsien:

“Ekseem word gewoonlik behandel met vogrome of rome wat steroïde bevat. Hoewel sekere kinders ekseem ontgroei, sal ander voortdurend tekens toon, selfs as volwassenes. Probeer om enige iets te vermy wat die vel kan irriteer. Gebruik daagliks ’n sogenaamde versagtende room (emollient)wat sal help om inflammasie te voorkom. Gebruik ander behandelings soos aanbeveel deur jou dokter indien die inflammasie voortduur. Vermy stowwe, soos wol, wat die vel kan krap en verminder jou kind se stresvlakke soveel moontlik. Die belangrikste raad is om jou kind se vel gereeld met ’n versagtende room te bevog – dit bly die fondasie van goeie velsorg en is in heelwat gevalle al wat nodig is.

“’n Versagtende lyfroom is met geformuleer met baie spesifieke bestanddele geformuleer wat help om ekstra vog in die vel terug te sit, terwyl dit die vel se natuurlike beskermlagie versterk om sodoende meer vog binne te hou. Versagtende lyfprodukte soos Epi-max behandel ekseem behandel op ’n sagte en skadelose wyse. Die Epi-max Baby & Junior-reeks is spesiaal vir babas en kinders ontwerp en kan in plek van seep gebruik word – dis boonop sag genoeg om vanaf geboorte gebruik te word.”

2018-07-31T22:15:25+00:00