Foto’s Leana Clunies-Ross & Hanneri de Wet

Soms voel ons soos verlore stukkies legkaarte. Of wonder ons wat die groter prentjie is wat God besig is om te bou. En hoeveel kleur en lig daar nog in hierdie donker wêreld kan wees.

“Ek sukkel soms om te verstaan waar God in ons wêreld is. Raak te sien waar Hy in mý lewe is!”, skryf iemand op Facebook. Kommentare daarna bevestig dat baie van ons, ongeag ons geloof, tog soms stoei met die verstaan van die Here se manier van dinge doen. En selfs ernstig wonder oor sy trou.

Wanneer ons soms sukkel om God raak te sien, beteken dit nie dat Hy nie daar is nie. Veel eerder is dit ons wat ietwat blind is. Omdat ons vanuit een hoek na die wêreld kyk. Ons sien die lewe net vanuit ons beperkte fisiese bestaan, terwyl ons die veel groter geestelike dimensie totaal miskyk. Dalk nie eens bewus daarvan is dat daar, terwyl ons met ons gewone lewe besig is, iets veel dieper en heerliker om ons afspeel nie. Ons besef nie dat God besig is om op misterieuse maniere “agter die skerms” te werk nie, dinge te laat gebeur wat soms te groot vir ons verstand is, ’n legkaart te bou waarvan ons die prentjie nie kan sien nie. Tog gebeur die dinge wél onverpoos en ongetwyfeld.

Die enigste manier om sin te maak van ’n wêreld wat ons nie altyd begryp nie, is om die Gees toe te laat om aan ons ’n ander soort perspektief te gee: ’n Ruimer perspektief en insig as dit wat ons op die oog af waarneem. Om God elke nuwe oggend te vra om ons denke en gees ingestel te maak op ’n groter dimensie wat om, tussen en in ons afspeel. Wanneer die Gees aan ons hierdie soort bril gee, kry die lewe vir ons – ongeag sy donker – ryk en diep kleure wat ons voorheen nie kon raaksien nie. En wat ons harte ánders laat voel. Ons met meer vrede laat leef.

Ons sal hier op aarde nooit die voltooide legkaart kan raaksien nie, maar wanneer ons toelaat dat die Gees ons harte vernuwe, begin ons tog iets sien … val die legkaartstukke van God se geestelike reis met Sy kinders in plek.

Bid – veral in nie-verstaan-tye – vir ’n ander soort bril. ’n Bril wat die wêreld vanuit Sý oogpunt beskou! Dis anders. Nuut. Kleurvol. Gróót en baie, baie mooi.

Here,
ek besef vandag dat
my manier van na die lewe kyk so beperk is.
En dat daar veel meer gebeur
as wat ek ooit sal weet.
Of verstaan.
Help my om met ander soort
oë na dinge te kyk.
Om iets te verstaan van
dit waarmee U besig is.
Iets van u werklikheid
raak te sien
wanneer dinge vir my dof,
deurmekaar en donker is.
Miskien beleef ek dan
juis ’n paar van die miljoene sterre
wat
oral om my flonker.

Daar ís sin in alles!

Dit was vir die mense totaal onverstaanbaar en belaglik toe Noag ’n ark op droë grond begin bou. Tog het Noag verder gekyk. En God vertrou.

Dit moes daarna nogal angswekkend vir Noag en sy familie wees om te sien hoe die water die aarde oorspoel en vernietig toe hulle die massas water deur die vensters van die ark sien. En tog bewys Hy Sy troue liefde aan die mensdom met ’n enkele takkie in die bek van ’n duif. En herskep Hy wéér ’n wonderwerk.

God sal jou nooit los nie. Ook nie wanneer dit voel of die watermassa van die lewe jou wil oorweldig nie. In sulke tye is Hy juis besig om die legkaartstuk van jou lewe op ander maniere te vorm. Selfs wonderwerke deur jou te laat gebeur. Jy mag maar jou Skepper vertrou met jóú. Sy in-beheer-wees van die wêreld en van ons lewens is die één ding waaraan ons – ongeag – kan vashou.

Boodskap: Maak my van kop tot tone nuut sodat ek kan vasstaan. Laat ek weer bly wees. U alleen kan die lewe vir my nuut maak. Psalm 51:12b, 14a
2018-06-30T09:36:45+00:00