Boekgesprek

Lééf gesels met Dr. Caroline Leaf oor haar jongste boek, Dink Leer Floreer, wat pas op die rakke verskyn het.

Hoe en wat ons dink, het ’n geweldige invloed op ons verstandelike, emosionele en selfs fisieke welsyn. Om die waarheid te sê, ons denke kan ons beperk tot dit wat ons glo ons kan doen, of dit kan ons dinge laat ervaar waarvan ons nooit kon droom nie. Wanneer ons ’n denkwyse kies wat ons vermoëns verruim, sal ons groter intellektuele satisfaksie, emosionele beheer en fisieke gesondheid ervaar.

Dr. Caroline Leaf gebruik wetenskaplike navorsing en Bybelse insig om lesers te inspireer om beheer te neem van hulle gedagtes sodat hulle sodoende beheer kan neem van hulle lewens. Hierdie praktiese boek bevat die volgende:

  • ’n 5-stap-leerprogram om geheue te verbeter en effektief te leer
  • ’n profiel om die unieke manier te ontdek waarop elke leser inligting verwerk
  • ’n gids om hulle gedagtewêreld optimaal te leer benut

Dr. Leaf wys lesers hoe om hierdie kragtige hulpmiddels te kombineer om beter te vaar op die gebied van geheue, studies, intellektuele prestasie, werkprestasie, fisieke prestasie, verhoudings, emosionele gesondheid en – die belangrikste van alles –  om ’n lewe van sin en betekenis te ervaar.

Dr. Caroline Leaf het haar opleiding ontvang in Kommunikasiepatologie by die Universiteit van Kaapstad. Sy het ook haar Meestersgraad en PhD in Kommunikasiepatologie verwerf by die Universiteit van Pretoria. Dr. Leaf doen navor­sing oor die menslike brein en fokus veral daarop om die brein se potensiaal te ontsluit. Sy woon tans in die VSA saam met haar man, Mac. Hulle het vier kinders.

 

Vraag:  Dr. Leaf, vir wie sou jy sê is hierdie nuwe boek, Dink Leer Floreer, bedoel?

Antwoord: Dit is bedoel vir elkeen wat ’n lewe van sin en betekenis wil ervaar. Ons het deesdae toegang tot ongelooflik baie inligting, maar min mense weet werklik hoe om hierdie inligting te verwerk en dan hoe om dit te gebruik om suksesvol te wees. Om werklik betekenis te ervaar en suksesvol te wees, beteken dat jy nie net ’n klomp inligting insamel nie, maar dat jy die inligting op so ’n manier gebruik dat dit tot jou voordeel is, jou help groei en jou help om jou geheime potensiaal te ontsluit.

Vraag: Wat is die grootste struikelblok wat mense weerhou om so ’n lewe te beleef?

Antwoord: Na my mening, is dit verkeerde denke. Ons denke kan ons beperk tot dit wat ons glo ons kan doen, of dit kan ons dinge laat ervaar waarvan ons nooit kon droom nie. Die regte denkwyse is die sleutel tot sukses. In hierdie boek behandel ek onder meer 16 denkwyses of houdings wat ’n rol speel, hetsy positief of negatief. ’n Denkwyse is ’n spesifieke houding teenoor iets en wat jou persepsie beïnvloed. Dit kan jou ’n hupstoot in die lewe gee of as jy nie versigtig is nie jou in trurat indwing.

Vraag: Vertel ons meer oor die profielstudie wat in die boek beskikbaar is.

Antwoord: Hierdie profielstudie sal die leser help om te bepaal hoe jy dink en hoe jy inligting verwerk. As jy weet en verstaan hoe jy inligting verwerk sal jy beheer hê oor jou denke en sal dit jou help om jou geheime potensiaal te ontsluit en jou lewe te verander. Ek behandel onder meer die sewe kombinasies waarvolgens mense dink wat op hul beurt tot unieke denkpatrone lei. Ek het die kombinasies selfs in my eie gesin waargeneem!

Vraag: Kan jy dalk vir ons meer vertel oor hoe hierdie kombinasies jou en jou gesin beïnvloed het.

Antwoord: Dit het my gesin gehelp om beter te kommunikeer en mekaar beter te verstaan. Ons het besef dat mense verskillend is en verskillend dink. Ons het geleer om na ander te luister en dinge vanuit hulle perspektief te sien. Kennis van hierdie kombinasies help jou om beter verhoudings te ontwikkel met jou gesin, mense by die skool en werk. Dit help jou om by ander te leer en nie met hulle te kompeteer nie.

Vraag: Watter invloed het jou denke op jou gesondheid en lewensgehalte?

Antwoord: Die brein is ontwerp om deurentyd te ontwikkel. Ons denke beïnvloed ons vermoëns en ons geheue. Ons denkwyse kan positief inwerk op ons geheue en onder meer bepaal hoe jy leer. Dit beïnvloed jou kognitiewe en intellektuele vermoëns, jou produktiwiteit, fisiese vermoëns, verhoudings en emosionele gesondheid.

Vraag: Wat het jou inspireer om die boek te skryf en die leerprogram te ontwikkel?

Antwoord: Ek is passievol oor mense en om hulle te help ontdek hoe besonder hulle is. Elke mens het die potensiaal om ongelooflike suksesse te behaal. Ek het hierdie boek geskryf om mense te laat verstaan dat hulle effektief kan leer, beheer oor hul omstandighede het en hul kreatiwiteit ver bo alle verwagtinge kan ontwikkel, hul geheue kan verbeter en om hulle te laat verstaan hoe hul as mens funksioneer. Daar word selfs gefokus op hoe om jou emosies te kanaliseer, sodat dit vír jou en nie téén jou werk nie.

Dink Leer Floreer deur Dr. Caroline Leaf word deur CUM uitgegee. Bestel jou kopie by https://www.cumbooks.co.za/dink-leer-floreer-sagteband.

 

2018-06-30T16:54:11+00:00