‘Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is.’ Psalm 131:1

Vir heel klein kinders is “Liewe Hiesses” soos die prente in hulle Kinderbybels: ’n vriendelike oom wat kinders op sy skoot tel en siek mense gesond maak. Vroeg in die laerskool het my maats gestry oor wie die sterkste is: Jesus of Superman? Dit het my geïrriteer, want ek het geweet Superman is net ’n storie! Hoërskooljare is weer vir baie bekeringstyd: pragtige en opregte jongmense wat hul saak met God regmaak. Hoe mooi! Volwassenheid bring dan weer sy eie reality check en baie se geloof verander op ’n manier – dikwels nie op ’n goeie manier nie!

Die punt is dit: ons het ’n “godsbeeld”, ’n persoonlike beskouing van hoe God is, en ons godsbeeld verander en groei. Bekering is ’n radikale herskikking van ons godsbeeld: byvoorbeeld om ’n Liefdevolle Vader te ontdek, eerder as ’n Afwesige of Veroordelende Pa. Geestelike groei is groei in ons verstaan van God – ons godsbeeld – geïnformeer deur die Skrif, die Heilige Gees, ons praktyk.

Ons moet egter weet dat ons godsbeeld nie God is nie – dis ’n menslike konstruk. Ons godsbeeld is dikwels ook verkeerd. Trouens, dis altyd gebrekkig, want watter menslike brein kan God omvat? Ons mag dus nie ons godsbeeld aanbid nie – afgodediens, né – of die met ’n ander godsbeeld te erg veroordeel nie. Laat ons eerder stil wees oor dit wat ons nie verstaan nie, of ten minste nederig! Laat ons met ’n stil hart, soos Dawid, aan die voete van die Almagtige verkeer, sonder aanstelling. En laat ons eenvoudig gehoorsaam wees in wat ons wel verstaan. Dis genoeg vir ons.

 

Gebed

Vader – dit wat ek van U weet is vir my mooi!

‘Nederigheid bied jou ’n helder blik op God.’ Kelly Needham

Besoek www.jimileroux.com en skryf gratis in vir Jimi le Roux se daaglikse oordenkings.

2018-05-31T22:38:09+00:00