Lééf as gesin

’n Gelukkige kind

Deur Pieter van Jaarsveld | Foto Hanneri de Wet

Elke ouer strewe daarna dat sy of haar kind gelukkig en gebalanseerd sal wees. Hier is ’n paar strategieë om ’n gelukkige kind te kan grootmaak.

Wys jou liefde vir jou kind

Wanneer jy weet iemand is lief vir jou, voel jy veilig. Jy ervaar ’n diepe gevoel van gemak, voel jy word gerespekteer en dat jou lewe sin en betekenis het. Wanneer jou kind dit ervaar, word sy omgee-stelsel in die onderste verdieping van sy brein geaktiveer. Die gevolg is dat opioïede en oksitosien afgeskei word en dit verlaag aggressie en angs. Jou kind sal nie so bekommerd en kwaad word nie. Die goeie gevolge van liefde strek egter veel verder.

Kinders wat weet hulle word liefgehê:

  • kan stres beter hanteer;
  • sal vriende kies wat vir hulle goed sal wees en sal wegbly van mense wat hulle kwaad kan aandoen;
  • kan goeie en hegte verhoudings bou wat lank sal bly staan;
  • kan vir ander mense wys hulle gee om;
  • kan ander mense vertroos;
  • kan ander mense opreg liefhê.

Ons almal weet onvoorwaardelike liefde is die heel grootste geskenk wat ’n ouer vir ’n kind kan gee om seker te maak hy is ’n gelukkige mens. Onthou, jou kind ervaar sy heel eerste liefdesverhouding in jou huis, sy verhouding met jou. Maak dit ’n goeie ervaring. Op ongeveer twee en ’n half maande kan ’n baba jou reeds in jou oë kyk. Liggaamlike kontak met ’n baba, soos drukkies en enige velkontak, is onontbeerlik in hierdie verhouding. Hierdie liggaamlike kontak moenie ophou wanneer jou kind adolessensie bereik nie; die manier waarop jy dit doen, kan net verander.

Wys vir jou kind dat jy vir hom lief is. Dit is onontbeerlik in sy ontwikkeling. Volgens navorsing het kinders wat ’n hegte en intieme verhouding met hulle ouers het ’n gesonde selfbeeld en selfrespek. Liefde gee aan ’n kind vrymoedigheid, ’n gevoel dat hy belangrik is en dit maak die lewe vir hom die moeite werd. Meer nog, dit leer die kind om sy liefde in sy toekomstige verhoudings te wys soos hy dit in sy gesin ervaar het. Maak dit ’n daaglikse instelling om vir jou kinders te sê jy is lief vir hulle. Moet tog nooit vergeet om te sê: “Ek is lief vir jou” nie. En dit geld vir ma’s én pa’s.

 

Beplan om spesiale tyd met elke kind afsonderlik deur te bring

Ons almal ken die uitdrukking: “Kinders spel liefde T-Y-D.” Elke kind het alleentyd by ’n ouer nodig. Hierdie behoefte is net so sterk soos die behoefte aan kos en water. Dit vestig ’n verhouding wat getuig van kameraadskap, beskikbaarheid en betrokkenheid. En ’n sterk ouer-kind-verbintenis is beslis die belangrikste hoeksteen wat jou kind sal help om ’n goeie selfbeeld te bou.

Wanneer jou kind vir jou wil vertel van ’n fliek wat hy gesien het, luister na hom al val die fliek nie in jou smaak nie. Hóé jy luister en die feit dát jy luister, is vir jou kind noodsaaklik. Dit laat hom voel: Ek is belangrik genoeg dat iemand na my luister.

Soms is dit net nie moontlik om op ’n bepaalde oomblik na jou kind te luister nie. Dalk is jy besig met iets wat jy nie kan onderbreek nie. Verduidelik dan vir jou kind dat jy nie nou na hom kan luister nie, maar belowe dat jy later vir hom tyd sal maak. Moenie dink jou kind sal van jou belofte vergeet nie. Nee, die oomblik dat jy klaar is met wat jy gedoen het, gaan na jou kind toe en vra hom wat hy vir jou wou vertel en luister aandagtig na hom.

Jy as ouer moet seker maak jou kind het genoeg tyd om so ’n spesiale verhouding met jou te bou. Deesdae word kinders van die sportoefening na die karateklas na die tjelloles gejaag en dan moet hulle ook nog huiswerk doen, oefen vir die Eisteddfod en dramaklasse bywoon. Op die ou end daag ouer én kind doodmoeg by die huis op en daar is nie tyd of energie om aan mekaar aandag te gee nie. Sorg daarom dat daar genoeg tyd is vir julle twee om saam deur te bring.

Spesiale tyd saam met jou kind is nie om saam TV te kyk of net saam in dieselfde vertrek te wees nie. Dit is veel meer as dít. Dit is die klein dingetjies wat positiewe kameraadskap laat ontwikkel. Wanneer jy dinge saam met jou kinders doen, bou jy hulle selfrespek en selfvertroue.

Om aan jou kind respek te betoon bou sy selfbeeld.

Aanvaar jou kind

Wanneer jy jou kind ten volle aanvaar, is dit vir hom van onskatbare waarde in die ontwikkeling van ’n positiewe selfbeeld en vrymoedigheid. ’n Kind is van geboorte af onlosmaaklik aan die gesinseenheid verbind en sy ouers is die belangrikste mense in sy lewe. Die grondslag van ’n kind se selfbewussyn word dan ook in die huis gelê. Hy soek instinktief die ondersteuning van sy ouers se goedkeuring. As hy dit nie ontvang nie, bly ’n natuurlike behoefte onvervuld.

Baie ouers is geneig om hulle kinders te stoot in ’n rigting wat hulle graag vir hulleself sou wou gekies het. Die kind moet deelneem aan die sport waarin die ouer uitgeblink het of wou uitblink, sonder om die kind se persoonlikheid of natuurlike aanleg in ag te neem. Onthou egter altyd, jou kind is ’n mens uit eie reg met sy eie gevoelens en sy eie belangstellings, talente en idees. Moenie probeer om van jou kind ’n duplikaat van jou of selfs van sy broer of suster te maak nie. Gun jou kind die geleentheid om homself te wees en sy eie lewe te leef.

Respekteer jou kind

Om aan jou kind respek te betoon bou sy selfbeeld. As jy nie respek het vir jou kind se gevoelens, standpunte en die manier waarop hy dinge doen nie, breek jy sy selfbeeld en selfrespek af, en dit maak hom natuurlik ’n ongelukkige kind.

Maak daarom seker jy doen die volgende:

  • Respekteer jou kind se gevoelens. Moenie jou kind se negatiewe gevoelens ignoreer nie. As jy sien hy is kwaad, sê iets soos: “Ek kan sien jy is baie kwaad.” Die erkenning van sy woede is reeds die eerste tree na ’n oplossing van die probleem.
  • Respekteer jou kind se uniekheid. ’n Kind moet weet hy verskil van sy broer of suster en dat sy unieke eienskappe waardeer word. Dit is belangrik dat jou kind sal weet mense verskil van mekaar en dat jy hom liefhet omdat sy besonderse eienskappe deel van sy unieke persoonlikheid is.
  • Respekteer jou kind se menings. Luister na jou kind se menings, al stem jy nie daarmee saam nie. Moedig hom aan om sy mening op ’n respekvolle manier te lug. As ’n kind die vryheid gegun word om sy mening te lug, versterk dit sy gevoel van eiewaarde en betekenis.

Uittreksel uit ’n Gelukkige kind met toestemming van die uitgewer, Lux Verbi, gepubliseer.

Wen!

Twee gelukkige lesers kan elk ’n kopie van ’n Gelukkige kind Bemagtig jou kind om positief te dink deur Pieter van Jaarsveld met komplimente van Lux Verbi wen. Stuur ’n epos met jou naam en volledige kontakdetails aan navrae@leef.co.zasaam met die antwoord op hierdie vraag: Deur wie word dié boek uitgegee? Sluitingsdatum: 31 Mei 2018

2018-05-01T08:18:35+00:00