‘Toe het God gekyk na alles wat Hy gemaak het, en dit was baie goed.’ Genesis 1:31

Hulle sê mos ’n beeldhouer bekyk ’n stuk marmer en “sien” dan reeds wat hy daaruit kan maak. Dan kap hy alles af wat nie aan daardie beeld voldoen nie!

Ek weet nie of dit regtig so werk nie, maar ek weet wel kreatiewe mense kyk anders na dinge. Hulle “sien” inderdaad reeds wat van iets kan word. So het die Groot Kunstenaar ook ’n unieke skeppingswerk met elke mens verrig – iets moois, iets volmaak. Daardie beeld is nog steeds in ons – ons “ware self”. Met die jare en deur sonde en seerkry word ons egter iemand wat ons nie werklik is nie. In reaksie op ons omgewing word ons iets wat ander van ons verwag om te wees – ’n “vals self” ontwikkel.

Geestelike groei behels om van al die valse dele ontslae te raak en weer te word wie jy gemaak is om te wees. Deur volwassenheid en ervaring, deur leiding en gehoorsaamheid, deur val en opstaan – ’n lewenstaak – word ons dan meer van dít wat God ons gemaak het om te wees. Hoe lyk daardie “beeld van God” in ons? Dit lyk soos God lyk: goed, regverdig, genadig, skeppend, vry!

Onthou dus, jy’s nie wérklik mislik en ontevrede nie, jy’s nie wérklik onbekwaam of ongelukkig nie, jy is nie gefrustreerd of verslaaf of vreesagtig of haatdraend nie. Dis nie jý nie! Dis vals eienskappe. Kom onder beheer van sy Gees en word wie jy ís: rustig en in beheer, dankbaar en tevrede, skeppend en vry – liefdevol. Jy is uniek, talentvol, ’n geroepene – ’n geliefde, ’n Kind van God. Kies elke keer om dít te wees – dis reeds jý, dis reeds ín jou!

Gebed

Here, maak my wat U gedroom het ek moet wees!

‘Definieër jouself radikaal as ’n geliefde van God. Dís jou ware self. Elke ander identiteit is ’n illusie’ Brennan Manning

Besoek www.jimileroux.com en skryf gratis in vir Jimi le Roux se daaglikse oordenkings.

2018-04-30T20:05:19+00:00