“Toe sê Hy wat op die troon sit: ‘Kyk, Ek maak alles nuut.’” Openbaring 21:5

Matteus was ’n tollenaar: ’n slegte sondaar wat ryk geword het deur sy eie mense uit te buit en te verarm – en dit in diens van die vyand! Nogtans roep Jesus hom as sy dissipel. Hy ontvang ’n nuwe begin! Saggeus, nogal ’n ‘hooftollenaar’, kry ook by Jesus ’n nuwe begin. Die “owerspelige vrou” in die stof voor Jesus se voete kry by Hom ook ’n nuwe begin – en so ook die ander, “sondige vrou”, wat by sy voete kom huil het. Selfs die sterwende rower aan die kruis kry ’n nuwe begin! Die siek man wie se vriende hom deur die dak laat afsak het, het by Jesus ’n nuwe begin gekry – en so ook vele ander siekes, blindes en melaatses. Nadat Petrus sy Meester gefaal het, het Jesus hom by die See van Galilea gaan opsoek en hom ’n nuwe begin aangebied. Ja, die wonder van God se liefde is dat Hy altyd ’n nuwe begin aanbied – ALTYD! Dink aan Adam en Eva, wat ná hulle sonde vir God weggekruip het. God het hulle gaan soek, vir hulle klere omgehang en aan hulle ’n nuwe begin gegee. Dis hoe die Here is! ’n Nuwe jaar lê voor en God gee vir jou – en vir my – ’n nuwe begin! Vergeet nou die ou dinge, trek ’n streep onder al die mislukkings. Dis verby! Gryp jou kans en begin oor met God. Met Hom kan alles anders wees – alles nuut! Met hom is daar alle hoop op ’n wonderlike nuwe jaar!

Gebed

Ek begin vandag nuut, Here!

“Jy kan nie teruggaan om ’n nuwe begin te maak nie, maar jy kan vandag begin en ’n splinternuwe einde maak.” Carl Bard

Besoek www.jimileroux.com en skryf gratis in vir Jimi le Roux se daaglikse oordenkings.

2018-02-01T10:15:35+00:00