Lééf in verhouding

Die krag van reddende liefde

Deur Jimmy Evans & Allan Kelsey | Foto Hanneri de Wet

‘n Verbrokkelende huwelik kán gered word. Selfs al stel net een huweliksmaat daarin belang om te probeer.

Dit is die een van die mees algemene dinge dat een huweliksmaat belangstel om die huwelik te verbeter en die ander nie. In die meeste gevalle is dit die vrou wat aan die huwelik wil werk, terwyl haar man nie gewillig is nie. Die vraag is: Is daar enigiets wat ’n huweliksmaat kan doen om die huwelik te red as dit reeds op die rotse is? Die klinkende antwoord is ja.

Die eerste stap

Wanneer ’n huwelik ’n hobbel tref, kan daar ’n dooiepunt tussen die huweliksmaats ontstaan. Al twee is seergemaak en kwaad en al twee glo die ander persoon is die probleem. Omdat al twee glo die ander persoon is die probleem, voel hulle asof hul hande afgekap is en hulle niks kan doen alvorens die ander persoon sy of haar foute erken en verander nie. Daarom is dit belangrik op eers op ons eie probleme te fokus en eers te werk aan die dinge in onsself wat ons kan verander. Wanneer ons verander, verander ons huwelike. Dit is belangrik dat ons verantwoordelikheid aanvaar vir ons aandeel in ons huwelik.

Reddende liefde word gedemonstreer deur die bereidwilligheid om die regte ding te doen al is daardie bereidwilligheid nie wederkerig nie. Ons beste voorbeeld van reddende liefde is Jesus. Hy het vir ons gesterf voordat ons die regte ding gedoen het. Dit is wat 1 Petrus hieroor te sê het:

‘Hierdie soort swaarkry maak juis deel uit van dít waartoe God julle geroep het. Christus, wat vir julle gely het, is julle voorbeeld. Volg in Sý spore. Hy het nooit sonde gedoen en geen leuen vertel nie. Toe Hy beledig is, het Hy nie terugbeledig nie; toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie. Hy het alles oorgelaat aan God wat altyd regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in Sy liggaam aan die kruis gedra. Só is ons vry van die sonde. Nou kan ons lewe omdat God ons verhouding met Hom herstel het. Deur Sý wonde is julle genees! Vroeër was julle soos verdwaalde skape. Nou het God julle egter teruggebring na julle Herder, die Bewaker van julle lewe.’ 1 Petrus 2:21–25

Jesus het goed gedoen aan ons. Hy het nie eers die persone wat Hom doodgemaak het in eie munt terugbetaal nie. Hy het Homself inteendeel aan God toevertrou en eerste die regte ding gedoen. As gevolg daarvan het Hy ons gered en aan God teruggegee en vir ons ’n voorbeeld gelaat van hoe om ons huwelik te verlos of te red.

God het ons huweliksmaats lief en wil hulle deur ons liefhê – selfs al doen hulle nie die regte ding nie.

Uit die Woord

Kom ons kyk na die verse wat direk volg op die gedeelte in 1 Petrus wat ons nou net gelees het: ‘En julle, vroue, julle moet julle eie mans se gesag oor julle aanvaar, selfs as hulle nie die Goeie Nuus glo nie. Sonder dat julle ’n woord hoef te sê, sal julle leefstyl hulle vir Christus wen. Hulle sal immers sien hoe eerbiedig en onberispelik julle lewe. Moenie dink dis bloot uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en pragtige klere wat julle mooi maak nie. Julle skoonheid moet veral innerlik wees: blywende beskeidenheid en ’n gemoed wat kalm en rustig is. Dit is vir God kosbaar. Dis presies hoe die gelowige vroue in die ou dae hulle mooi gemaak het. Hulle het op God gehoop en hulle mans se gesag oor hulle aanvaar. Sara, byvoorbeeld, was aan haar man, Abraham, gehoorsaam deur hom “Meneer” te noem. Julle het haar dogters geword omdat julle doen wat goed is en julle nie laat afskrik deur enige intimidasie nie. En julle, mans, behandel julle vroue met respek. Leef saam met jou vrou in die besef dat, al is sy fisiek swakker as jy, sy saam met jou deel in die lewe wat God as geskenk gee. As jy haar só behandel, sal jou gebede nie geblokkeer word nie.’ 1 Petrus 3:1–7

Direk na die gedeelte wat beskryf hoe Jesus ons deur sy merkwaardige voorbeeld gered het, pas Petrus hierdie waarheid toe op die huwelik. Hy maan beide mans en vroue om eerste die regte ding te doen om sodoende die huwelik te red wanneer dinge verkeerd loop.

Vroue word aangesê om onberispelik en eerbiedig te wees teenoor hul mans wanneer hulle verkeerd optree en nie wil verander nie. Alhoewel Petrus vroue die aansê om hul mans se gesag te aanvaar, wil ek dit duidelik stel dat mans en vroue gelykes is. Eerbied en die aanvaarding van gesag is ’n houding van nederigheid en vertroue in God. ’n Beskeie, kalm en rustige gees is nie ’n patetiese, verslae gees nie. Dit is die gees van ’n sterk vrou wat op ’n groot God vertrou om haar man te verander. En omdat sy op God vertrou, hoef sy nie onbetaamlik op te tree nie.

Daar is ’n wonderlike belofte in 1 Petrus 3. Die vroue hoor dat hulle hul mans sonder ’n woord kan verander as hulle hulle beter behandel as wat hulle verdien en terselfdertyd op God vertrou. Dit is die kern van reddende liefde.

Mans word gemaan om op ’n begrypende en respekvolle manier met hulle vroue saam te leef. Dit beteken dat mans die andersheid van hul vroue aanvaar en respekteer en hulle nie verkleineer of afbreek nie. Dit sê ook vir mans om hul vroue as gelykes te behandel, omdat sy saam met hulle deel in die lewe wat God gee. En dit waarsku mans dat hul gebede geblokkeer sal word as hulle nie hul vroue reg behandel nie.

Die kern van die saak is dat God dit persoonlik opneem as ons mekaar sleg behandel. God het ons huweliksmaats lief en wil hulle deur ons liefhê – selfs al doen hulle nie die regte ding nie. Dit beteken nie ons moet beledigende of afbrekende gedrag toelaat nie. Sulke gedrag vereis ’n streng dog liefdevolle benadering en per geleentheid selfs drastiese optrede. Hierdie Skrifgedeelte verwys egter na tye wanneer ons swaarkry as gevolg van ons huweliksmaats se optrede.

Wat moet ons dan doen? Ons gebruik Jesus as ons voorbeeld. Baie van die wonderlikste huwelike wat ek al gesien het, waarby my eie ingesluit is, was die eindproduk van ’n Godvresende vrou of man wat die moed en geloof gehad het om eerste die regte ding te doen en die huwelik te red.

Jy kan lewe spreek in ’n huwelik wat probleme ervaar, maar watter woorde gebruik jy?

Verander jou denke

Dit is belangrik om te weet dat jou gedagtes kan aktief vernietigend word vir jou huwelik, sonder dat jy hulle ooit in woorde uitspreek. Om op ’n reddende manier teenoor ’n dwarstrekkerige huweliksmaat op te tree, vra ’n gesonde dosis geloof. Geloof help jou om die proses te verduur en te beweeg in die rigting van ’n uitkoms wat op daardie oomblik onmoontlik lyk. Jesus is hier ons beste voorbeeld. Hy is die oorsprong en voleinder van ons geloof en die sterkste bron daarvan. Gaan na Hom toe en vra hulp. Dit is noodsaaklik om jou denke te verander. Jy wil nie deur negatiewe gedagtes enige haatdraende gevoelens aan jou huweliksmaat oordra nie. Elke keer wanneer gedagtes wat nie juis ondersteunend is nie of selfs ongesond is byvoorbeeld deur jou kop flits, moet jy dit vervang met ondersteunende en liefdevolle gedagtes teenoor jou huweliksmaat.

Dink voor jy praat

Hierna sal jy waarskynlik jou taal moet verander. Jy kan lewe spreek in ’n huwelik wat probleme ervaar, maar watter woorde gebruik jy? Watter woorde sal redding inisieer, ’n brug bou en jou huweliksmaat nooi om terug te keer na ’n gesonde verhouding met jou? Wat jy moet doen, is op jou huweliksmaat se sterkpunte te fokus en te praat oor dinge waarin jou huweliksmaat belangstel. Gebruik jou huweliksmaat se sterkpunte-taal om hom of haar terug te trek, en gebruik jou huweliksmaat se gunstelingonderwerp – hyself of haarself – om jou huweliksmaat terug te nooi na interaksie en gesprek. Om aansluiting te vind by die ander persoon se sterkpunte is een van die mees uitnodigende en opregte maniere om hom of haar te laat voel dat hy of sy gesien en gehoor word. En is dit nie die helfte van die stryd in ’n huwelik nie? Om gesien en gehoor te word? Dít is ’n kragtige hulpmiddel en ’n wonderlike manier om te vorder met reddende liefde.

Bou jul huwelik op sterkpunte

  1. Vang jy jouself ooit uit dat jy negatiewe dinge dink oor jou huweliksmaat?
  2. Wat doen jy met daardie gedagtes? Skuif jy hulle opsy, hou jy telling of ontwikkel jy ’n grief?
  3. Kan jy een van daardie negatiewe gedagtes in ’n veilige omgewing teenoor jou maat uitspreek? Was dit vir jou huweliksmaat ’n verrassing, of het hy of sy dit reeds aangevoel?
  4. Kies die sterkpunt wat jy reken jou huweliksmaat hoofsaaklik uitleef. Gesels oor hoe jy met behulp van daardie sterkpunt by jou huweliksmaat aansluiting kan vind. As julle dit kan doen, is julle op pad na verbondenheid in julle huwelik.

Uittreksel uit Bou ’n rotsvaste huwelik deur Jimmy Evans & Allan Kelsey met toestemming van Struik Christian Media gepubliseer.

2017-12-09T17:30:59+00:00